Od 1 do 15 czerwca br. będzie można zapisywać dzieci na dyżury przedszkolne w okresie wakacji. Możliwość takiej opieki przewidziana została dla przedszkolaków uczęszczających na co dzień do miejskich placówek. Na tych samych zasadach będzie można wpisywać na listę dzieci przybyłe do Polski z powodu wojny w Ukrainie.

O kolejności przyjęcia będzie decydowała kolejność zgłoszeń

- Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom rodziców, dlatego tak układamy grafik, by w każdej dzielnicy w okresie wakacji było czynne przynajmniej jedno przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej – mówi wiceprezydent ds. społecznych Anna Krzysteczko.

- Rodzic lub opiekun prawny dokonuje zgłoszenia dziecka składając wypełnioną deklarację w przedszkolu dyżurującym w terminie od 1 do 15 czerwca br. lub do wyczerpania miejsc - wyjaśnia Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Ruda Śląska.

- Zasady zapisów określa deklaracja, która stanowi załącznik nr 1 do obowiązującego w danym przedszkolu regulaminu w sprawie rozliczania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z wyżywienia - dodaje.

W tym roku dyżur wakacyjny będzie odbywał się w następujących przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Rudzie Śląskiej:

Dyżury wakacyjne 2022 - lipiec:

Dyżury wakacyjne 2022 - sierpień:

W Rudzie Śląskiej w bieżącym roku szkolnym opieką przedszkolną objętych jest 3968 dzieci w przedszkolach publicznych oraz 485 dzieci w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, co daje łącznie liczbę 4 453 rudzkich przedszkolaków.