Ruda Śląska - portal miejski RudaSlaska.com.pl

Wiadomości z Rudy Śląskiej

Gwałciciele i pedofile z Rudy Śląskiej w Rejestrze Przestępców Seksualnych

 • Dodano: 2019-04-24 08:00, aktualizacja: 2019-04-29 05:59

Od ponad roku funkcjonuje stworzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Ilu gwałcicieli i pedofilów z Rudy Śląskiej znalazło się w nim? Sprawdźmy!

1 stycznia 2018 roku Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. W publicznej części bazy możemy znaleźć blisko 800 najgroźniejszych przestępców seksualnych z całego kraju. Wykaz składa się z dwóch części: ogólnodostępnej jako rejestr publiczny i w ograniczonym dostępie, z którego korzystać mogą jedynie pracownicy organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i instytucji, które zajmują się opieką nad osobami niepełnoletnimi. 

Sześciu przestępców seksualnych z Rudy Śląskiej w jawnej części Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

W publicznej części bazy znajdziemy dane dotyczące ponad 780 skazanych pedofilów i gwałcicieli, w tym recydywistów. Rejestr uwzględnia dane osobowe, fotografie i miejsca, w których przestępcy przebywają obecnie. Korzystający z indeksu mogą dowiedzieć się, czy sprawca miał przerwę w odbywaniu kary lub został warunkowo zwolniony.

Aby przeglądać katalog przestępców nie musimy zakładać konta, a wprowadzone dane mają znajdować się w nim do momentu zatarcia skazania, ułaskawienia lub amnestii.

Postanowiliśmy sprawdzić, ile osób z Rudy Śląskiej widnieje w jawnej części rejestru. To łącznie sześciu przestępców. 

Przestępcy seksualni – Ruda Śląska

KRZYSZTOF DZIEKAN

KRZYSZTOF DZIEKAN

Data urodzenia: 06.03.1972
Miejscowość urodzenia: RUDA ŚLĄSKA
Data popełnienia czynu zabronionego: 26.03.1995
Data wydania orzeczenia: 08.11.1995
Data uprawomocnienia orzeczenia: 14.03.1996
Miejscowość popełnienia czynu: RUDA ŚLĄSKA

Podstawa oskarżenia i skazania:

 • Art. 168 § 2 kk/69 Jeżeli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem albo dopuszcza się zgwałcenia działając wspólnie z innymi osobami, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. 
 • Art. 60 kk/69
  • § 1. Jeżeli sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany, sąd może wymierzyć karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.
  • § 3. Kara orzeczona w myśl § 1 lub 2 nie może przekroczyć ustawowej granicy danego rodzaju kary.
 • Art. 156 § 1 kk/69 Kto powoduje inne niż określone w art. 155 uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia człowieka podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.
 • Art. 210 § 1 kk/69 Kto, w celu przywłaszczenia mienie, używając lub grożąc natychmiastowym użyciem gwałtu na osobie albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności podlega karze pozbawienia wolności nie krótszy od lat 3.

Skazany przez Sąd Wojewódzki w Katowicach na 8 lat pozbawienia wolności, 250 zł grzywny, 4 lata pozbawienia praw publicznych i 100 zł podwójnej nawiązki na rzecz Śląskiego Centrum Pediatrii w Zabrzu i PCK-Katowice na podstawie orzeczenia wydanego 8 listopada 1995 roku. Miejsce pobytu po odsiedzeniu wyroku w trakcie weryfikacji.

DANIEL KOSECKI

DANIEL KOSECKI

Data urodzenia: 14.03.1992
Miejscowość urodzenia: RUDA ŚLĄSKA
Data popełnienia czynu zabronionego: styczeń 2011 roku
Data wydania orzeczenia: 24.02.2012
Data uprawomocnienia orzeczenia: 28.06.2012
Miejscowość popełnienia czynu zabronionego: RUDA ŚLĄSKA 

Podstawa oskarżenia i skazania:

 • Art. 197 § 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia wobec małoletniego poniżej lat 15 podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. 
 • Art. 60 § 1. Jeżeli sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany, sąd może wymierzyć karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Skazany przez Sąd Okręgowy w Gliwicach na 2 lata pozbawienia wolności, dozór kuratora, 100 st. po 10 zł grzywny na podstawie orzeczenia wydanego 24 lutego 2012 roku. Warunkowe zawieszenie kary na 5 lat. Zakończył odbywanie wyroku 14 grudnia 2016 roku. Miejsce pobytu w trakcie weryfikacji.

RAFA POLK

RAFAŁ POLK

Data urodzenia: 18.02.1985
Miejscowość urodzenia: RUDA ŚLĄSKA
Data popełnienia czynu zabronionego: 24 lipca 2016
Data wydania orzeczenia: 26.04.2018
Data uprawomocnienia orzeczenia: 14.12.2018
Miejscowość popełnienia czynu zabronionego: BYTOM

Podstawa oskarżenia i skazania:

 • Art. 197 § 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia wobec małoletniego poniżej lat 15 podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
 • Art. 64. § 1. Jeżeli sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany, sąd może wymierzyć karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Skazany przez Sąd Okręgowy w Katowicach na 4 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności i 5 lat zakazu zbliżania się do określonych osób na 200 m na podstawie orzeczenia wydanego 26 kwietnia 2018 roku. Wykonywanie wyroku rozpoczął 3 października 2017 roku w Areszcie Śledczym w Tarnowskich Górach.

ROMAN STASKOW

ROMAN STASKOW 

Data urodzenia: 25 listopada 1964 roku
Data popełnienia czynu zabronionego: 13.10.1995
Data wydania orzeczenia: 20.06.1996
Data uprawomocnienia orzeczenia: 03.10.1996
Miejscowość popełnienia czynu zabronionego: RUDA ŚLĄSKA

Podstawa oskarżenia i skazania:

 • Art. 168 § 2. Jeżeli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem albo dopuszcza się zgwałcenia działając wspólnie z innymi osobami, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. 
 • Art. 156 § 2. kk/69 Jeżeli czyn określony w § 1 nie spowodował naruszenia czynności narządu ciała na czas powyżej siedmiu dni, sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 • Art. 60 § 1. Jeżeli sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany, sąd może wymierzyć karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę..

Skazany przez Sąd Wojewódzki w Katowicach na łącznie 10 lat pozbawienia wolności, 8 lat pozbawienia praw publicznych na podstawie orzeczenia wydanego 20 czerwca 1996 roku. Zakończył wykonywanie wyroku 26 listopada 2005 roku. Miejsce pobytu w trakcie weryfikacji.

KRZYSZTOF WAGNER

KRZYSZTOF WAGNER

Data urodzenia: 7 czerwca 1969 roku
Miejscowość urodzenia: RUDA ŚLĄSKA
Data popełnienia czynu zabronionego: 02.12.1990
Data wydania orzeczenia: 09.12.1991
Data uprawomocnienia orzeczenia: 02.04.1992
Miejscowość popełnienia czynu zabronionego: BYTOM

Podstawa oskarżenia i skazania:

 • Art. 203 § 1 kk/69 Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. 
 • Art. 210 § 1 kk/69 Kto, w celu przywłaszczenia mienie, używając lub grożąc natychmiastowym użyciem gwałtu na osobie albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności podlega karze pozbawienia wolności nie krótszy od lat 3.
 • Art. 168 § 2. kk/69 Jeżeli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem albo dopuszcza się zgwałcenia działając wspólnie z innymi osobami, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. 
 • Art. 156 § 1 kk/69 Kto powoduje inne niż określone w art. 155 uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia człowieka podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.
 • Art. 60 1 kk/69 Jeżeli sprawca skazany na przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany, sąd może wymierzyć karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Skazany przez Sąd Wojewódzki w Katowicach na łącznie 9 lat pozbawienia wolności, 5 lat pozbawienia praw publicznych i 1,5 mln złotych grzywny na podstawie orzeczenia wydanego 9 grudnia 1991 roku. Warunkowo zwolniony na okres 2 lat (2000-2002). Zakończył wykonywanie wyroku 24 września 2004 roku. Obecnie przebywa w Bytomiu.

SZYMON WALORSKI
SZYMON WALORSKI

Data urodzenia: 31 sierpnia 1992 roku
Miejscowość urodzenia: RUDA ŚLĄSKA
Data popełnienia czynu zabronionego: 23.06.2013
Data wydania orzeczenia: 29.08.2014
Data uprawomocnienia orzeczenia: 23.06.2013
Miejscowość popełnienia czynu zabronionego: ZIELONA GÓRA

Podstawa oskarżenia i skazania:

 • Art. 197 
  • § 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
  • § 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1-3 działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5.
 • Art. 62. Orzekając karę pozbawienia wolności, sąd może określić rodzaj i typ zakładu karnego, w którym skazany ma odbywać karę, a także orzec system terapeutyczny jej wykonania (za zażywanie narkotyków)

Skazany przez Sąd Okręgowy w Zielonej Górze na łącznie 5 lat pozbawienia wolności, 5 lat zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość nie mniejszą niż 100 metrów i 20 tys. złotych nawiązki na rzecz pokrzywdzonej na podstawie orzeczenia wydanego 29 sierpnia 2014 roku. Karę pozbawienia wolności oskarżony odbywał w zakładzie karnym w systemie terapeutycznym lecznictwa odwykowego. Zakończył wykonywanie wyroku w Zakładzie Karnym w Rawiczu 30 października 2018 roku.

Komentarze (11)    dodaj komentarz »

 • Rufi

  Kto wie gdzie teraz jest Daniel Kosecki

 • rozkminiacz

  tak mało ih?

 • Laura

  Ostatnio Krzysztofa widziałam na Czarnym Lesie PS. tak nieoficjalnie to znam dziekana niezły, z niego był gagatek

 • Ola

  Wszyscy znają Dziekana z Goduli...teraz mieszka z dziewczyną na Rudzie...

 • Koks

  Mieszka na rudzie na ulicy Janasa

 • Anna

  Znam tego Dziekana nie raz go widziałam na Bielszowicach itd masakra

 • Rodzic

  Dziekana widziałem na Orzegowie, kręcił się przy placykach gospodarczych.

 • Noram

  Ważne, czy oni nadal mieszkają w Rudzie Śląskiej??

 • Zig

  Tak z zakratowanymi oknami.

 • Aaa

  A gdzie mają mieszkać? Na księżycu? :-D

 • Wayatt Erp

  Ważne by było, ile płacą od sztuki?

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.