Wiadomości z Rudy Śląskiej

ICHNOS Plus - jak zarejestrować firmę w jednym okienku?

  • Dodano: 2009-07-10 09:40, aktualizacja: 2009-07-13 15:25

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości uczestniczy w międzynarodowym projekcie Ichnos Plus, który wspiera rozwój przedsiębiorczości w sześciu europejskich regionach.


Główne założenia projektu Ichnos zostały opracowane w kilku europejskich regionach podczas realizacji pierwszej fazy projektu w latach 2005-2007. Idea stworzenia regionalnych sieci tzw. "okienek przedsiębiorczości" była podyktowana potrzebą wdrożenia systemu sprzyjającego uproszczeniu administracyjnych procedur towarzyszących podejmowaniu działalności gospodarczej oraz likwidacji biurokratycznych barier i redukcji formalności związanych z uruchomieniem biznesu. Wprowadzeniu w życie tej idei służyć mają Regionalne Centra Kompetencji – ośrodki inspirujące i koordynujące wszelkie działania na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Projekt ICHNOS Plus, którego realizację zaplanowano na lata 2008 – 2010 jest finansowany w ramach programu Interreg IVC i służy transferowi przykładów dobrych praktyk z pierwszej fazy projektu do regionów, z których wywodzą się nowi partnerzy Ichnos – m.in. Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości.

Działalność uczestników projektu w okresie od stycznia do czerwca 2009 koncentrowała się na opracowaniu pakietu narzędzi przydatnych do stworzenia sieci ośrodków koordynujących powstawanie "okienek przedsiębiorczości" w poszczególnych regionach. W ramach programu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk odbyła się pierwsza wizyta studyjna. Gościem Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości (27-29 kwietnia 2009) był przedstawiciel inkubatora Euronest, który w czeskim regionie Vysocina promuje i wspiera rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. Promocji idei "okienek przedsiębiorczości" w Europie służyła również doroczna konferencja zorganizowana w hiszpańskim mieście Caceres (7-8 maja 2009) przez działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości stowarzyszenie Eris@ (www.erisa.be).

Kolejne przedsięwzięcia

Wszyscy partnerzy projektu spotkali się na drugim, międzyregionalnym seminarium Ichnos Plus, które odbyło się 19 czerwca 2009 w hiszpańskiej Galicji. Podczas seminarium dokonano podsumowania oraz uporządkowano informacje nt. postępu we wdrażaniu założeń projektu w poszczególnych regionach. Omówiono najlepsze praktyki oraz zidentyfikowano administracyjne i prawne bariery, które utrudniają stworzenie sieci "okienek przedsiębiorczości" w niektórych regionach. Regionalna Agencja Rozwoju Galicji zorganizowała III wizytę studyjną, podczas której zapoznano uczestników projektu z metodami przyspieszania i upraszczania procedur przy zakładaniu nowych firm na terenie Galicji. Delegacja z Estonii przez kolejne dni zapoznawała się z hiszpańskimi doświadczeniami oraz metodami wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości w sektorze MŚP.

Promocja projektu podczas dorocznej konferencji Eris@

Tym razem stowarzyszenie Eris@ zorganizowało konferencję w hiszpańskim mieście Caceres w dniach 7-8 Maja 2009. Projekt Ichnos Plus został przedstawiony uczestnikom na specjalnym spotkaniu i spotkał się z dużym zainteresowaniem delegacji w wielu krajów UE. Uzgodniono też dalsze formy współpracy, m.in.: publikację materiałów dotyczących Ichnos Plus w comiesięcznym newsletterze eris@ rozpowszechnianym do ponad 50 europejskich regionów oraz dostarczanym do wybranych komórek Komisji Europejskiej.

Wdrożenie projektu przez greckiego partnera Ichnos Plus

Greccy partnerzy projektu z region Północne Wyspy Egejskie prowadzą rozmowy z trzema izbami gospodarczymi, lokalnymi instytucjami otoczenia biznesu oraz Centrum Obsługi Obywateli w mieście Mitlini na temat możliwości uruchomienia okienka przedsiębiorczości. Tamtejszy Regionalny Fundusz Rozwoju planuje organizację spotkania z przedstawicielami lokalnych instytucji publicznych (m.in. ubezpieczenia społeczne, urząd podatkowy), podczas którego omówione zostaną możliwości wprowadzenia ułatwień dla początkujących przedsiębiorców, również poprzez utworzenie "okienka". Regionalny Fundusz Rozwoju jest partnerem Ichnos Plus. Na wrzesień planowane jest międzyregionalne spotkanie partnerów projektu w Mitlini.

Park Naukowy Tartu promuje ideę ICHNOS Plus w Estonii

Park Naukowy Tartu aktywnie promuje projekt Ichnos Plus w mieście Tartu i całej Estonii. W realizację projektu udało się zaangażować m.in. Ministerstwo Gospodarki, Centralny Sąd Rejestrowy oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. W kwietniu 2009 lokalny menedżer projektu – Sven Illing zaprezentował ideę Ichnos Plus na forum Enterprise Estonia – rządowej agencji koordynującej w tym kraju dystrybucję funduszy UE oraz wspierającej rozwój przedsiębiorczości. Park zorganizował szereg spotkań, na których z przedstawicielami rządu Estonii oraz regionalnego samorządu gospodarczego omawiano założenia i harmonogram prac związanych z utworzeniem okienek przedsiębiorczości.

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości w obliczu ograniczonych możliwości tworzenia okienek przedsiębiorczości w Polsce.

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości aktywnie uczestniczy w promocji przedsiębiorczości w mieście i regionie. Wspiera wszelkie innowacje ułatwiające przedsiębiorcom rejestrację nowej firmy oraz jej prowadzenie w początkowym okresie działalności. Miasto Ruda Śląska (właściciel 100% akcji Inkubatora) wprowadziło wiele ułatwień dla młodych przedsiębiorców – m.in. zwolnienie z opłaty rejestracyjnej. W centrum handlowym Plaza działa punkt obsługi obywatela, gdzie można zasięgnąć wszelkich informacji oraz uzyskać porady w zakresie podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek. W punkcie często goszczą eksperci Inkubatora udzielając na miejscu konsultacji osobom zainteresowanym założeniem własnej firmy. Wdrożenie projektu Ichnos Plus nie będzie jednak łatwe. Główną przeszkodę stanowią uwarunkowania prawne uniemożliwiające rejestrację firmy w jednym miejscu (okienku). W myśl obowiązujących przepisów nadal niezbędna jest osobista wizyta przedsiębiorcy rejestrującego działalność zarówno w ZUS jak i w Urzędzie Skarbowym i banku (założenie konta biznesowego). Te problemy mogą być rozwiązane jedynie na szczeblu rządowo-parlamentarnym. Bez ustawowych zmian nie da się utworzyć sieci uniwersalnych "okienek przedsiębiorczości" w naszym kraju. Na obecnym etapie działalność RIP musi się ograniczyć do promocji projektu oraz lobbingu (np. wśród parlamentarzystów) na rzecz wprowadzenia stosownych zmian w przepisach dotyczących procedur rejestracji działalności gospodarczej.

Od lipca 2008 do czerwca 2010 regionalni partnerzy z Włoch, Hiszpanii, Czech, Estonii, Grecji i Polski realizować będą przedsięwzięcie zmierzające do stworzenia w wybranych regionach sieci "okienek przedsiębiorczości" (one-stop-shops) - placówek, w których osoba rejestrująca działalność będzie mogła załatwić kompleksowo wszystkie formalności z tym związane.

Źródło: www.inkubatorrudzki.pl

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również