Wiadomości z Rudy Śląskiej

Mieszkańcy zdecydowali

 • Dodano: 2016-09-29 14:45, aktualizacja: 2016-09-29 15:59

Miasteczko ruchu drogowego, boiska sportowe, kreatywne place zabaw, siłownia plenerowa oraz rozbudowa istniejących miejsc rekreacji – to główne inwestycje, które mieszkańcy Rudy Śląskiej wybrali do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 r. W głosowaniu na obywatelskie projekty uczestniczyło ponad 6 400 rudzian. Miasto na realizację wyłonionych w głosowaniu 12 zadań przeznaczy 2 mln 815 tys. zł.

To kolejna edycja budżetu obywatelskiego i kolejny raz poprawiona frekwencja wśród glosujących. Widać doskonale, że taka formuła uczestnictwa mieszkańców w kształtowaniu najbliższego otoczenia się sprawdza - podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Chcemy nadal rozwijać ideę budżetu obywatelskiego, dlatego już teraz, z myślą o kolejnej edycji tego budżetu, prosimy mieszkańców, by zgłaszali swoje propozycje zmian dotyczących rudzkiego budżetu obywatelskiego. Można w tej sprawie napisać e-mail na moją skrzynkę prezydent@ruda-sl.pl – dodaje.

W tegorocznym głosowaniu najwięcej, bo ponad 2 800 głosów, otrzymał projekt utworzenia miasteczka ruchu drogowego. Ma ono powstać w Wirku przy ul. Kolberga, za modelarskim torem wyścigowym. W ramach inwestycji ma powstać kompleksowe miasteczko ruchu drogowego, gdzie dzieci będą mogły w praktyce uczyć się bezpiecznego korzystania z dróg. Składać się ono będziez jezdni, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych, różnego typu skrzyżowań, sygnalizacji świetlnych i znaków. Całość miasteczka ma zostać ogrodzona i oświetlona, zainstalowany ma zostać również monitoring. Drugim z zadań, które otrzymały najwięcej głosów /ponad 2 100/, była modernizacja boisk sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kochłowicach.

Obydwa zadania mają charakter ogólnomiejski. Na ich realizację w budżecie obywatelskim zarezerwowana została kwota 1 mln zł. Wartość każdego z tych projektów znacznie przekraczała 500 tys. zł i zgodnie z regulaminem do realizacji mógł trafić ten projekt, który uzyskał najwięcej głosów. W tym przypadku było to miasteczko ruchu drogowego. Jednak niewykorzystane środki na zadania ogólnomiejskie i lokalne, w łącznej kwocie ponad 900 tys. zł, pozwolą na zrealizowanie kolejnych zadań, które w trakcie glosowania otrzymały najwięcej głosów, a nie zakwalifikowały się do grupy zwycięskich projektów.

Dzięki temu zrealizowane zostanie drugie z zadań o charakterze ogólnomiejskim oraz dwa zadania lokalne: budowa boiska do siatkówki wraz ze sceną artystyczną przy istniejącej już strefie rekreacji w starej Bykownie oraz budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjlanych nr 6 – informuje Grażyna Janduła – Jonda, sekretarz miasta.

Jeśli chodzi o pozostałe zadania lokalne, na które łącznie zostanie przeznaczonych 1 mln 815 tys. zł, to zgodnie z wolą mieszkańców zrealizowanych zostanie łącznie 10 zadań: po dwa w Wirku i Bykowinie, po jednym w pozostałych dzielnicach, za wyjątkiem Bielszowic, Chebzia i Kochłowic, gdzie po weryfikacji pod głosowanie nie poddano żadnego projektu.

Można powiedzieć, że wybrane w głosowaniu projekty mają w większości przypadków wspólny mianownik, są to mianowicie inwestycje służące sportowi i rekreacji. Pozostałe zadania wybrane do realizacji dotyczą infrastruktury drogowej. Tu mieszkańcy wskazali na budowę ścieżki rowerowej, chodnika i parkingu – wylicza prezydent Grażyna Dziedzic.

Wśród zadań lokalnych, które w przyszłym roku powstaną w ramach budżetu obywatelskiego w dzielnicach, wymienić należy budowę kreatywnych stref gier przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 6 oraz placu zabaw dla starszych dzieci w formie statku w Bykowinie. Ponadto przy Szkole Podstawowej nr 41 powstanie wielofunkcyjne boisko do siatkówki, koszykówki i badmintona. Kolejne boisko, tym razem do siatkówki, powstanie na terenie dawnego basenu w Bykowinie, natomiast przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 wybudowana zostanie siłownia zewnętrzna.

Głosowanie na projekty w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 r. trwało od 5 do 16 września. Wzięło w nim udział ponad 6,4 tys. osób, to blisko 300 więcej niż przed rokiem i więcej niż w poprzednich latach, kiedy to odpowiednio w 2014 r. głosowało ponad 3,6 tys. osób, a jeszcze rok wcześniej blisko 3,5 tys. rudzian. Jeśli chodzi o projekty, które otrzymały największą liczbę głosów, to wśród projektów ogólnomiejskich było to rudzkie miasteczko ruchu drogowego (2 814 głosów), natomiast wśród zadań lokalnych – Fun Park w strefie aktywności rodzinnej w Bykowinie (1 917 głosów).

Przypomnijmy, że w 2017 roku na realizację inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczonych zostanie 2 815 000 zł. Wydzielenie z przyszłorocznego budżetu miasta specjalnej puli do dyspozycji mieszkańców to czwarta tego typu inicjatywa, która realizowana jest w Rudzie Śląskiej. Co roku pula środków do dyspozycji mieszkańców rośnie. W pierwszej edycji budżetu obywatelskiego, w 2013 roku, była to kwota 2 mln zł.

Wykaz zadań wybranych do realizacji

Komentarze (32)    dodaj komentarz »

 • Adam Pyka - fifik

  Budżet Obywatelski - do zarzygania ;) Nie spodziewałem się, iż kolejny raz będę zmuszony męczyć ten temat. Stało się tak, gdyż na forum miejskim wklejono Rozstrzygnięcie Nadzorcze, Nadzoru Prawnego Wojewody, na podstawie którego informacje Radnym przedstawiała Sekretarz Miasta. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:P4i_jdv_e70J:bip.katowice.uw.gov.pl/download/2149.html+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=plPo przeczytaniu treści można powiedzieć, że informacje przedstawiono Radnym rzetelnie. Odpuszczę sobie szczegółową analizę argumentów przedstawionych przez prawników Wojewody, gdyż sam nie jestem prawnikiem, a nie chciałbym się wyłożyć jak pewien nowoczesny Rysio. Aktualne pozostają dwa pytania, które skierowałem do prawników Wojewody. Szczególnie w odniesieniu do tych słów: "Wbrew twierdzeniom zawartym w piśmie Prezydent Miasta nr SP.0711.16.2016 z dnia 2 czerwca 2016r.powołany w podstawie prawnej przedmiotowej uchwały art. 5b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym nie może stanowić podstawy działalności uchwałodawczej organu stanowiącego gminy. Przepis ten zawiera bowiem ogólną normę przewidujacą, iż: "Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży." W żadnym wypadku nie jest to delegacja ustawowa do podjęcia uchwały. Norma ta została zresztą skonkretyzowana w kolejnych ustępach art. 5b, w których przewidziano uprawnienie rady gminy do utworzenia rady młodzieżowej oraz nadania jej statutu. Przepisy art. 5b nie są więc związane z budżetem obywatelskim"Skoro tak, to dlaczego uchwała dotycząca Budżetu Obywatelskiego miasta Katowice nie narusza Ustawy o Samorządzie Gminnym, skoro oparta jest na identycznym punkcie co nasza?Link: http://www.bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/2/1454409572.pdfZasadne pozostaje także drugie pytanie: Skoro przez ostatnie trzy lata identyczny projekt był zgodny z Ustawą, to dlaczego tegoroczny nie jest?Zachęcam też do porównania sobie projektów Rudzkiego i Katowickiego. Nasz ma siedem stron, pierdylion regulacji dotyczących większości spraw organizacyjnych.http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=49028&idmp=2511&r=oUchwała naszych sąsiadów ma za to tylko 4 punkty! Pierwszy, informacja o tym że zamierzają stworzyć BO, a także informacja że wszelkie regulacje znajdą się w zarządzeniu. Drugi: 20 baniek na realizację, trzeci że wykona prezydent i czwarty że wejdzie w życie od razu. Całość organizacji opisano później w zarządzeniu. Pewnie w Katowicach pomyśleli, że im mniej zapiszą tym mniejsze szanse, że później wyłożą się przed prawnikami z biura Wojewody. U nas poszli na ilość i efekt znamy.PS. Mam świadomość tego, iż aby tak prowadzić politykę potrzeba pewnego zaufania na linii władza uchwałodawcza - władza wykonawcza. Trzeba umieć ze sobą rozmawiać, umieć ustalić pewne rzeczy "na gębę", a później te ustalenia wprowadzać w życie, bez konieczności zapisywania ich w treści uchwały. Wszystko to dla dobra swoich Mieszkańców. Mam wrażenie że to jest zbyt wysoki level dla "Polityków" z Rudy Śląskiej. Tutaj każdy to patrzy na siebie, lub co najwyżej na dobro formacji politycznej, którą reprezentuje. Trudno w takiej atmosferze o zwykły dialog na linii Prezydent - Partyjni Radni, a bez tego nie ma szans na politykę, która ma być skierowana na dobro Mieszkańców.

 • gość33

  Przepraszam za podwojny wpis, myślała ze wcześniejszy nie zostanie opublikowany ze względu na zamieszczenie w nim linku.

 • gość33

  Proponuję zapoznać się z rozstrzygnięciem nadzorczym do uchwały (dostępne jest w bip urzędu wojewódzkiego), które wiele wyjaśni. Poza tym nie rozumiem tego wielkiego hallo, przecież prawie wszystkie zgłoszone projekty dotyczą inwestycji przeznaczonych dla dzieci, a wszystkie są na terenach ogólnodostępnych, czyli będą dostępne dla wszystkich również po godzinach pracy placówek oświatowych (tak stanowi regulamin budżetu obywatelskiego). Jeśli ktoś uważa, że wyniki są "zmanipulowane" to niech wskaże, które inwestycje należy odebrać dzieciom i kto to ma zrobić, wojewoda, radni, prezydent, mieszkańcy powyżej 16 roku życia...i na rzecz czego - wybiegu dla psów czy pomników? Zastanowiłabym się jednak nad etyką niektórych nauczycieli, bo to ona zawiodła w tym budżecie obywatelskim, a nie procedury.

 • gość33

  Proponuję zapoznać się z rozstrzygnięciem do uchwały (dostępne na stronie bip urzędu wojewódzkiego), które wiele wyjaśni.webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:P4i_jdv_e70J:bip.katowice.uw.gov.pl/download/2149.html+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl Poza tym nie rozumiem, skąd te wielkie hallo, przecież prawie wszystkie wnioski zgłaszały inwestycje przeznaczone dla dzieci i wszystkie są na terenach ogólnodostępnych, a więc każdy będzie mógł z nich skorzystać. Jeśli ktoś uważa, że wyniki są "zmanipulowane", to które inwestycje i kto ma odebrać dzieciom? I najważniejsze pytanie na rzecz czego? - pomników czy wybiegu dla psów? Zamiast rozmawiać o "zmanipulowanych wynikach" zastanowiłabym się nad etyką nauczycieli, bo to ona zawiodła w tym budżecie obywatelskim, a nie procedury.

 • Adam Pyka - fifik

  Budżet Obywatelski - epilogJak zapewne wiecie ogłoszono wyniki tegorocznego Budżetu Obywatelskiego. Pierwsza myśl jaka mnie naszła to stwierdzenie "A nie mówiłem". Tegoroczne głosowanie zostało zmanipulowane i to konkretnie. Portale sympatyzujące z władzą pieją z zachwytu nad ogromem osób, które zagłosowały, natomiast tajemnicą Poliszynela jest ile z nich to dzieci ze szkół podstawowych, które zostały przyprowadzone i poinstruowane "pokaż legitymację, tu zakreśl, a tu się podpisz".Dokładnych danych nikt nam nie ujawni, ale patrząc po wynikach możemy się tyko domyślać. Żeby nie pozostać gołosłownym: z wszystkich projektów które wygrały kwota 1,331.000 czyli prawie połowę środków przeznaczone na tegoroczny BO trafi na projekty realizowane na terenie należącym do szkół czy przedszkoli. Nie trudno się chyba domyśleć kto i w jaki sposób za nimi głosował. Pytam więc o sens tegorocznego BO? Co z tego że jakiś Obywatel napisze super projekt, zbuduje wokół niego jakieś tam poparcie, skoro jako konkurencje będzie miał projekt stworzony przez kogoś z pobliskiej szkoły, na którego poparcie owa szkoła użyje powiedzmy 200-300 swoich uczniów w formie maszynek do głosowania? Czy tutaj możemy mówić o obywatelskości? Co więcej, czy nie uważacie że inwestycje w infrastrukturę szkolną to psi obowiązek władzy, przez co powinny być one wyłączone z Budżetu Obywatelskiego? W obecnej sytuacji mam wrażenie że dzięki manipulacjom z tegorocznym BO władze mogą upiec przysłowiowe dwie pieczenie na jednym ogniu. Z jednej strony zainwestują w infrastrukturę szkolną, czyli zrobią coś co i tak by musieli, a puszczą to z puli BO. Dla mnie to jest słabe, tym bardziej, że te inwestycje powinny służyć wszystkim mieszkańcom, a nie tylko wybranej grupie (uczniowie, przedszkolaki). Jakoś nie chce mi się wierzyć, że ze zmodernizowanej infrastruktury ogrodu przedszkola nr 25 w Halembie będą mogły korzystać dzieci nie uczęszczające do niego. To samo z boiskami szkolnymi, które w najlepszym wypadku dla ogółu będą dostępne tylko w wyznaczonych godzinach, kiedy nie będą odbywać się lekcje WF-u. Trudno się walczy o rzetelność tego Budżetu, skoro na podstawie tegorocznych wydarzeń mam przeświadczenie, że nikomu na niej nie zależy. Kolejnym przykładem niech będą choćby powywalane prawie wszystkie projekty dotyczące ścieżek rowerowych. W mojej ocenie to było celowe działanie, gdyż władze przekonały się że lobby rowerowe jest w tym mieście na tyle mocne, że nawet manewr ze zniesieniem granicy wieku mógłby nie pomóc i projekty szkolne mogłyby przepaść. W związku z tym prewencyjnie wszystkie projekty ścieżek (za wyjątkiem jednego) wycięto równo z trawą, sztucznie zawyżając ich kosztorysy, by przekroczyły sumy przeznaczone na dane dzielnice. Ja doceniam że w kwestii ścieżek ta władza zrobiła więcej, niż wszystkie poprzednie razem wzięte. Doceniam też nakład pracy włożony w obwodnicę dookoła miasta, przez urzędników i pomysłodawców. Wykonano kawał dobry roboty, ale chyba każdy widzi, że trzeba to dopracować na kilku odcinkach, choćby na Kokota w Bielszowicach czy w okolicach Ronda Solidarności na Halembie. Zawsze uważałem, że skoro zrobiło się tyle, to warto to dokończyć, dopieścić. Choćby tak jak z Burlochem, który dzięki swoim trzem etapom stał się wizytówką miasta, a może i regionu. W całej tej polityce wspierania projektów infrastruktury szkół wyszedł też jeden drobny plusik, przepadły wizję odbudowy pomników ze środków miejskich. W kwestii oceny zawirowań związanych ze zmianą uchwały znoszącej granicę wieku, wstrzymam się z oceną do czasu, aż dostanę odpowiedź z Biura Prawnego Wojewody. Na ten moment wiemy jedynie tyle, że władza ustami Sekretarz Miasta za całe to zawirowanie obarcza winą Prawników Wojewody, którzy mieli zakwestionować umocowanie prawne uchwały. Jak dostanę odpowiedź Biura Prawnego Wojewody natychmiast ją opublikuję. Na ten moment zastanawia mnie najbardziej to, że zakwestionowali umocowanie prawne naszej uchwały, a np. Budżet Obywatelski Katowic umocowany prawnie identycznie jak nasz, nie spowodował ich interwencji.

 • Heniek

  Przestań w koncu mierzyć wszystkich jedna miarą. Przedszkole na Halembie wygrało z pomnikiem, na który głosowały dzieci ze szkoły wiadomo jakiej a nawet przy pomocy innej zaprzyjaźnionej szkoły i nie sądzę, że dzieci ze szkół miały wpływ na "cały" podkreślam słowo cały tegoroczny BO

 • Adam Pyka - fifik

  W którym miejscu napisałem że na cały?Napisałem konkretnie, na 2750000 przeznaczone na tegoroczne projekty 133100 trafi na projekty na terenie szkół i przedszkoli. Więc przy zaokrągleniu 48% całości środków.

 • Ewka

  Chociażby tekst poniżej na to wskazuje, cytuje " W tym roku wynik zmanipulowały dzieci"

 • Ewka

  Chociażby tekst poniżej na to wskazuje, cytuje " W tym roku wynik zmanipulowały dzieci"

 • Adam Pyka - fifik

  W tym roku wyniki zmanipulowały dzieci. Wpływ na to miała zmiana uchwały na sesji 9.06.16 Władza tłumaczyła te zmiany ingerencją Nadzoru Prawnego Wojewody. Mamy dwa wyjścia: Władza kręci lub prawnicy wojewody doczepili sie bezpodstawnie. (Do Budżetu Obywat. Katowic się nie doczepili pomimo że jest oparty na tej samej podstawie prawnej co nasz) Napisałem pismo do wojewody z żądaniem wyjaśnień. Sprawę szczegółowo opisuję na swoim profilu na fb.

 • Emeryt67

  Do piszących i krytykujących na tym portalu.Proponuję (jak jest pogoda )podjechać,przespacerować się na tor wyścigowy dla modeli zdalnie sterowanych pod opieką MOSiR u.w godzinach popołudniowych na ul.Kolberga w Witku.Dzieci,młodzież i dorośli jezdzą na rolkach,rowerach,biegają.Jedyne miejsce na Wirku do uprawiania sportu,tylko ze łzami w oczach patrzy się na zaniedbane korty tenisowe które tętniły życiem od rana do wieczora.

 • natalia

  No i wlasnie w tym miejscu (za torem) powstanie miasteczko ruchu drogowego. Mam nadzieję, ze to miejsce ozyje. Jednak sa plusy tego budzetu :-)

 • Abc

  Uczniowie szkół chodzili na wycieczki do bibliotek na głosowanie

 • tutek

  Jeżeli dalej będą głosować uczniowie, przedszkolaki to po co ten szumny budżet, jak i tak szkoły wezmą wszystko.

 • Mieszkaniec

  Jak zwykle mamy doczynienia z tym samym przekretem czyli wciaganie pod budżet obywatelski inwestycji które są obowiazkiem władz, ale lepiej przerzucic to na budżet obywatelski.Od razu uprzedze odpowiedź, że każdy mógł zgłosić projekt.Owszem każdy mógł ale w definicji powinny to być ogolno dostepne miejsca a boisko czy sala gimnastyczna nie jest. Władze naszego miasta powinne zgodnie z prawem wywiazywac się ze swoich zobowiązań, a nie z oszczędności łamać prawo i wciagac inwestycje na budżet obywatelski,które nie powinny się tam znaleźć.

 • hynio

  trochę to dziwne.coś smierdzi.infrastrukturę przy szkołach, to powinno finansować szkolnictwo.tak samo naukię ruch drogowego. ale jak kasiora idzie na kolejną niepotrzebną reorganizację, to wyciąga się łapy po grosz publiczny.

 • Kiki

  Mieszkańcy czy uczniowie? A może urzędnicy za wszystkich

 • Jo.

  Miasteczko ruchu drogowego - proszę uczyć dzieci jak nie projektować bubli drogowych przykładem jest dojście i dojazd do sądu przy ul.Bukowej.

 • pytanko

  Jak zwykle wszystko przy szkołach. Po co w ogóle proponować inne projekty?

 • bbb

  Boiska szkolne nie są ogólnodostępne!!! Nie można przecież z nich korzystać w czasie odbywającej się tam lekcji WF. A ja mam wolne tylko przedpołudnia!

12

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.