Wiadomości z Rudy Śląskiej

MOPS: Przywrócenie biegu terminom w postępowaniach administracyjnych i sądowych

  • Dodano: 2020-05-22 09:45

Od 23 maja 2020 r. rozpoczną swój bieg lub – w przypadku terminów, które uległy zawieszeniu – będą biegły dalej terminy w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych.

Zmiany w tym zakresie były wprowadzone w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2

W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Na jej mocy uchylone zostały obowiązujące od 31 marca 2020 r. przepisy art. 15zzr i 15zzs ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Przepisy te przewidywały m.in., że terminy w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych (w tym sądowo-administracyjnych) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii nie biegną, czyli nie rozpoczynają swojego biegu, a jeżeli zdążyły rozpocząć swój bieg, ulegają zawieszeniu.

Dotyczy to przykładowo:
•    terminów na wniesienie odwołania od decyzji,
•    wniesienia zażalenia od postanowienia wydanego w postępowaniu administracyjnym,
•    usunięcia braków formalnych podania,
•    złożenia wniosku o wznowienie postępowania,
•    wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

W związku z uchyleniem wspomnianych art. 15zzr i 15zzs, terminy te rozpoczną swój bieg albo – w przypadku terminów, które uległy zawieszeniu – będą biegły dalej (z odliczeniem dni poprzedzających zawieszenie) od 23 maja 2020 r.


UWAGA – terminy rozpoczną swój bieg albo będą biegły dalej (w przypadku ich wcześniejszego zawieszenia) z dniem 23 maja 2020 r. niezależnie od tego czy w pouczeniu do konkretnego rozstrzygnięcia lub w piśmie poinformowano o tym, że określony termin liczony od doręczenia, nie biegnie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.