Wiadomości z Rudy Śląskiej

Nowe zasady kształcenia uczniów! Sprawdź, co się zmieniło!

 • Dodano: 2020-03-26 09:30

Wczoraj weszły w życie nowe zasady kształcenia uczniów - nauczanie na odległość, co ważne wprowadzono możliwość oceniania. Nowe regulacje będą obowiązywały do 10 kwietnia.

– Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Rodziców proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdaję sobie sprawę z tego, ile trudu wkładają oni w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z nich łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce – podkreślił Minister Edukacji Narodowej. – Apeluję i proszę dyrektorów szkół oraz nauczycieli o zwrócenie szczególnej uwagi na równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienie możliwości psychofizycznych dzieci. Proszę wszystkie organy prowadzące i samorządy o okazanie niezbędnego wsparcia materialnego i organizacyjnego. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Dziękuję za dotychczasowe wysiłki i aktywność – powiedział minister Dariusz Piontkowski.

Jak ma wyglądać kształcenie na odległość?

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

W sytuacji, gdy wystąpią trudności w organizacji zajęć, dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, powinien określić inny sposób ich realizowania. O wybranym sposobie musi także poinformować kuratora oświaty.

Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.


Bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości psychofizyczne priorytetem

Dyrektor musi również ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia. Dyrektor ma też określić formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami.

Organizując uczniom kształcenie na odległość dyrektor musi pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.


Sposoby realizowania kształcenia na odległość

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.


Bezpłatna platforma z materiałami edukacyjnymi

Platforma www.epodreczniki.pl to narzędzie informatyczne, na którym są umieszczone bezpłatne materiały edukacyjne. Zachęcamy uczniów, rodziców i nauczycieli do odkrywania znajdujących się tam zasobów i ich szerokiego wykorzystywania.

Wszystkie treści dostępne są przez przeglądarkę internetową i nie wymagają instalacji ani dodatkowego oprogramowania. Dodatkowo na platformie udostępniony jest moduł do śledzenia postępów w nauce dla zalogowanych użytkowników czyli wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy stworzą konto na platformie.

Dyrektor szkoły lub placówki, który zdecyduje się na korzystanie z platformy może utworzyć na niej konta dla uczniów i nauczycieli. Przepisy pozwalają na przetwarzanie danych uczniów i nauczycieli szkoły lub placówki w celu utworzenia kont. Aby usprawnić korzystanie z platformy dyrektor wykorzysta do tego celu System Informacji Oświatowej.


Ocenianie pracy ucznia

Dyrektor szkoły ma obowiązek ustalić w uzgodnieniu z nauczycielami w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce.


Kształcenie na odległość z przedmiotów zawodowych

Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu również w zakresie zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość.


Dostosowanie programu nauczania zawodu

MEN wprowadził zapisy, które pozwalają na modyfikację programu nauczania zawodu, w taki sposób, aby część niemożliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej, mogła być realizowana w kolejnych latach nauki, a część zajęć przewidzianych do realizacji na kolejne lata była zrealizowana zdalnie w tym roku szkolnym.


Zasady organizacji praktyk zawodowych oraz przygotowania zawodowego młodocianych

Uczniowie technikum i szkoły policealnej będą mieli możliwość realizacji praktyk zawodowych do końca roku szkolnego 2019/2020.

Młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia będą mogli, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizować zajęcia praktyczne do końca bieżącego roku szkolnego albo w następnych latach szkolnych. Pracodawcy nie utracą dofinansowania kosztów kształcenia.

Więcej informacji znajdziecie na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zobacz także

Komentarze (8)    dodaj komentarz »

 • amba

  Przeciążenie netu i co teraz???

 • Nl

  Nieobecność w dzienniku :)

 • niedyplomowana nauczycielka

  Sadze ze uczenie w domu mija się z celem bo na to wychodzi nauczyciele piszą zrób notatkę ,zada pytania ,zada zadanie domowe i nauczyć się musisz dwa trzy linki , a na dodatek 2 godziny film oglądania a lekcja trwa 45 minut .Nawet pierwszoklasistą ma ponad 30 stron zrób w ćwiczeniach z matematyki i po 30 stron zrób w j.polskim nie mówiąc o innych przedmiotach . Nie ma konkretnych notatek przykładów to co ma dziecko się nauczyć i zadani mam nadzieje ze nauczyciele to czytają zlitujcie się nad dziećmi na to wychodzi że chcecie ich zniechęci do nauki jak na ucznia pierwszej klasy .

  • niedyplomowana nauczycielka
   2020-03-27 07:23
  • Ocena:
  • odpowiedz
 • Ziga z Wirku

  Całkowicie nauka dziecka spadła na rodziców, rola nauczyciela to poslanie jaki materiał mają przerobić daneg. o dnia, piękne życie być nauczycielem

 • Fater ze Fryncity

  Nie zgadzam się w pełni z Zigą, bo jednak nauczyciele muszą poświęcić ileś czasu na przygotowanie tych materiałów i posprawdzanie odesłanych przez uczniów prac. Niestety Ziga ma rację w tym, że nauka całkowicie spadła na rodziców, którzy to wolnego nie mają i chodzę do pracy. NIE TAK TO MIAŁO WYGLĄDAĆ. W obecnych czasach bezproblemowo można przeprowadzić lekcję(wykład) on-line za pomocą Microsoft Teams, Skype, itp. Dzieci na wykładzie nauczyciela zyskałyby dużo więcej, a niżeli czytając materiał przesłany tekstem przez nauczyciela.Tak to niestety u nas na Frynie wygląda. A jak w innych dzielnicach?

 • ANNA

  Zupełnie się z panem nie zgodzę. Wczoraj i dziś miałam okazję obserwować zajęcia mojego syna- licealisty. Większość zajęć została przeprowadzona naprawdę solidnie i ciekawie, nowe tematy zostały wyjaśnione, na bieżąco podczas lekcji prowadzona jest rozmowa nauczyciela z uczniami ( ,,rozmowa" w formie pisemnej ). Owszem, są też dołączone materiały do samodzielnego przeczytania, ale jest to poparte komentarzami nauczyciela. Widać z tego, że wiekszość tych nauczycieli rzeczywiście pracuje z uczniami przez te kilka godzin dziennie i jeszcze dodatkowo poza tymi godzinami przygotowują materiały, które załączają, a dodatkowo sprawdzają też zadania domowe. Spośród bodajże 14 przedmiotów, które ma mój syn, tylko 2 nauczycieli pracuje na zasadzie załączenia samego materiału i zlecenia uczniom samodzielnego wykonania poleceń. Zatem mogę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tych pierwszych dni. Nie wiem, do jakiej szkoły chodzi Pana dziecko, że ma Pan takie niemiłe doświadczenie w tym temacie. Myślę, że to w dużej mierze zależy od dyrekcji, która powinna kontrolować sposób prowadzenia lekcji przez nauczycieli.

 • bez lenistwa

  Zmieniło się to że, teraz rodzic na serio musi zająć się edukacją swej pociechy. W sumie dobrze bo dziecko nie będzie się nudzić. Rodzice mają 500+, czasem zasiłek, więc mogą się wykazać.

 • rudzianka

  Czy ktoś wie, kiedy będą dostępne podręczniki dla edukacji za granicą, na wyżej wspomnianej stronie?

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.