Wiadomości z Rudy Śląskiej

Oglądaj online: XLVII sesja Rady Miasta Ruda Śląska

 • Dodano: 2021-04-22 10:00

47. Sesja Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 22 kwietnia 2021 r. o godz. 11:00 w trybie zdalnym.

Oglądaj sesję rudzkiej Rady Miasta na żywo:

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z prac Parlamentu Europejskiego, Senatu RP, Sejmu RP i Sejmiku Województwa Śląskiego.
4. Informacje przedłożone Radzie Miasta Ruda Śląska:

 • Informacja z działalności Prokuratury Rejonowej w Rudzie Śląskiej za 2020 rok
 • Sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej w 2020 roku.

5. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
6. Przyjęcie protokołów z sesji, które odbyły się w dniach 18 i 25 marca 2021 r.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał

7.1 zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.11.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 lutego 2021 r. 
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021(druk nr 56/21);
7.2 zmieniającej uchwałę "Nr PR.0007.12.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.176.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021" oraz zmieniającej uchwałę 
"Nr PR.0007.35.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę 
Nr PR.0007.176.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021" (druk nr 57/21);
7.3 zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.175.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2021 - 2041 
(druk nr 58/21);
7.4 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021 (druk nr 59/21);
7.5  zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.176.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 
2020 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021 (druk nr 60/21);
7.6  w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej 
(druk nr 55/21);
7.7 w sprawie zmiany nazwy Miejskiej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Rudzie Śląskiej na Państwową Szkołę Muzyczną II Stopnia w Rudzie Śląskiej (druk nr 47/21);
7.8 w sprawie nadania imienia Państwowej Szkole Muzycznej II Stopnia w Rudzie Śląskiej 
(druk nr 48/21);
7.9 w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedszkola nr 39 im. Bajkolandii w Rudzie Śląskiej poprzez likwidację drugiego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych w budynku przy ul. ks. Pawła Lexa 14 w Rudzie Śląskiej (druk nr 51/21);
7.10 w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedszkola nr 40 im. Marii Kownackiej w Rudzie Śląskiej poprzez likwidację drugiego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. Cypriana Norwida 10 w Rudzie Śląskiej 
(druk nr 52/21);
7.11 w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedszkola nr 44 im. Koniczynki w Rudzie Śląskiej poprzez likwidację drugiego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych w budynku przy ul. Bytomskiej 8 w Rudzie Śląskiej (druk nr 53/21);
7.12 w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska w latach 2021 – 2026 (druk nr 54/21);
7.13 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu na czas oznaczony 25 lat z przeznaczeniem pod kompleks ogródków rekreacyjnych położonych w rejonie ulic Piastowskiej oraz Potokowej(druk nr 49/21);
7.14 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu na czas oznaczony 25 lat z przeznaczeniem pod kompleks ogródków rekreacyjnych położonych w rejonie ulicy Pięknej (druk nr 50/21);
7.15 w sprawie wniesienia skargi na uchwałę nr 103/VIII/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 25 marca 2021 r.  stwierdzającej nieważność w części uchwały Nr PR.0007.10.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 lutego 2021 roku 
(druk nr 61/21).

8. Rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji.

8.1 Projekt uchwały w sprawie skargi z dnia 3 marca 2021 r. złożonej przez Pana xxxx 
na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej oraz złożonego przez skarżącego ponaglenia w sprawie skargi z dnia 3 marca 2021 r. (druk nr 62/21); 
8.2 Projekt uchwały w sprawie skargi z dnia 4 marca 2021 r. złożonej przez Pana xxxx 
na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej oraz złożonego przez skarżącego ponaglenia w sprawie skargi z dnia 4 marca 2021 r. (druk nr 63/21);
8.3 Stwierdzenie właściwości Rady Miasta do rozpatrzenia skargi, wniosku, petycji.

9. Interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski.
11. Oświadczenia radnych.
12. Sprawy organizacyjne Rady Miasta.
13. Zakończenie sesji.

Komentarze (3)    dodaj komentarz »

 • boluś

  Piykno Spowiedź p. Prokurator i p. Policaja. Ale od kiej Służby Państwowe' spowiadajom sie lokalnie? Syćkie wiedzom coście łod nich zależni miyszkaniowo' ł Banków kredytowo' łostateczne namaszczynie do koryta" u farorza! Ale bez przesady! Wiym zapomniołch o lokalnych dotacjach spacerowych i rzeczowych!.Mea culpa! Ale tak robić z siebie idiotów?

 • Ruda

  Boluś ,nie syćkie mają Telo rozumu co ty

 • boluś

  PYTANIE? PO CO ? Już lepij właczyć TELETUBISIE !

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.