Wiadomości z Rudy Śląskiej

Sięgnij po pieniądze na ekologiczne inwestycje

  • Dodano: 2016-07-11 09:00, aktualizacja: 2017-03-31 09:35

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dopłaci do inwestycji realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji!

Pieniądze będzie można dostać m.in. na wymianę starego pieca, instalację odnawialnych źródeł energii, docieplenie budynków, czy wymianę okien i drzwi. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się właściciele domków jednorodzinnych. Jej wysokość waha się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Wnioski można składać od 11 do 22 lipca br. w siedzibie WFOŚiGW. Równocześnie na wymianę starego ogrzewania można starać się o dotację w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji realizowanego w Rudzie Śląskiej.

Kwotę dofinansowania, jaką oferuje WFOŚiGW, stanowi odpowiedni procent kosztów związanych m.in. z wymianą źródła ciepła, instalacją odnawialnych źródeł energii oraz dociepleniem budynków. Dotację w wysokości 25% kosztów można otrzymać w przypadku wymiany źródła ciepła, a 15% w pozostałych przypadkach, czyli na docieplenie budynku, wymianę okien i drzwi czy budowę systemu wykorzystującego odnawialne źródła energii.

WFOŚiGW określił kwoty maksymalnego dofinansowania na poszczególne zadania. Na przykład za zainstalowanie kotła opalanego paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniającego wymogi 5 klasy, można otrzymać dotację w wysokości 4500 zł, podobnie jak za montaż kotła opalanego biomasą, spełniającego wymogi 4 lub 5 klasy. Za montaż kotła olejowego lub gazowego maksymalne dofinansowanie wynosi 3000 zł.

Jeżeli natomiast właściciel domku jednorodzinnego zdecyduje się na wykorzystanie powietrznej pompy ciepła, to może dostać 7500 zł dotacji, a za montaż pozostałych pomp ciepła (np. gruntowej) - 12 500 zł. Koszt zabudowy odpowiednich kolektorów słonecznych może zostać pomniejszony o kwotę dotacji w wysokości 2250 zł.

Program zakłada również możliwość otrzymania dofinansowania na zastosowanie rozwiązań technicznych zwiększających oszczędność energii w domkach jednorodzinnych, dla których pozwolenie na budowę wydano przed 16.12.2002 r. Dotację będzie można dostać w tym przypadku na docieplenie ścian, stropodachów i dachów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych oraz montaż wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. Kwoty dotacji wahają się od 2250 zł do 3750 zł.

Widziałeś coś ciekawego? Daj Cynk! Nagrodzimy Twoją aktywność Daj Cynk

Wniosek oraz regulamin programu dostępny jest na stronie http://www.wfosigw.katowice.pl/index.php/likwidacja-niskiej-emisji-program-pilotazowy. Można złożyć go osobiście lub wysłać pocztą do WFOŚiGW. We wniosku należy podać szacunkowy kosztorys inwestycji, trzeba jednak pamiętać, że nie może on być mniejszy niż 8000 zł. Lista pozytywnie rozpatrzonych wniosków zostanie ogłoszona na stronie internetowej Funduszu do końca sierpnia br., a czas na  realizację zaplanowanej inwestycji mija 30 września 2017 r.

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach działa już punkt konsultacyjny, gdzie można zaczerpnąć informacji oraz uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku. Punkt konsultacyjny dotyczący programu mieści się w siedzibie Funduszu przy ul. Plebiscytowej 19 i czynny jest od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 14:00.

Dofinansowanie udzielone przez WFOŚiGW można łączyć z dotacją otrzymaną w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji realizowanego w Rudzie Śląskiej – informuje Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa rudzkiego magistratu. - Przy wymianie starego pieca węglowego na ekologiczny lub w przypadku likwidacji ogrzewania węglowego i podłączenia się do sieci ciepłowniczej mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą również starać się o udzielnie dotacji z budżetu miasta – dodaje.

Dofinansowanie obejmuje koszty zakupu nowego urządzenia grzewczego lub koszty podłączenia do sieci ciepłowniczej. Dotacja nie może przekroczyć 70% tych kosztów, a maksymalnie może wynieść 2 000 zł dla jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, lub 5 000 zł dla budynku wielorodzinnego (powyżej dwóch lokali mieszkalnych) w przypadku wykonania jednej wspólnej kotłowni dla wszystkich lokali mieszkalnych, czy też podłączenia do sieci ciepłowniczej.

Regulamin określający zasady udzielania dotacji oraz formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=39995&idmp=2356&r=r. Wypełniony wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć przed rozpoczęciem prac związanych ze zmianą systemu ogrzewania w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta. Następnie po weryfikacji wniosku oraz oględzinach sprawdzających istniejący rodzaj ogrzewania, podpisana zostaje umowa o udzielenie dotacji. Dopiero po jej zawarciu mieszkaniec może rozpocząć inwestycję i kupić nowy piec. Dofinansowanie nie jest przyznawane w przypadku wcześniej zmodernizowanego systemu ogrzewania.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.