Wiadomości z Rudy Śląskiej

Własność intelektualna majątkiem przedsiębiorstwa

  • Dodano: 2009-03-13 11:39

Park Naukowo-Technologiczny "Techno Gliwice" Spółka z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnych seminariach i warsztatach dotyczących ochrony własności intelektualnej realizowanych w ramach projektu "Własność intelektualna majątkiem przedsiębiorstwa"

Projekt jest w 100 % finansowany w ramach działania 5.4 - Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i skierowany jest do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych i świadczących usługi inżynierskie. Z myślą o podniesieniu świadomości w zakresie prawnej ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwach pragniemy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w seminariach i warsztatach

Tematy szkoleń (do wyboru)

1. Kapitał intelektualny firmy, własność intelektualna i przemysłowa, zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie.

2. Narzędzia i procedury stosowane w celu ochrony własności intelektualnej w Polsce, Europie oraz w skali globalnej (międzynarodowa ochrona wynalazków, krajowe oraz europejskie instytucje systemu ochrony własności intelektualnej), ochrona własności przemysłowej, prawo autorskie i prawa pokrewne.

3. Wywiad gospodarczy, jak ustrzec się przed kradzieżą pomysłów.

4. Transfer technologii, rynkowy obrót technologiami, wycena własności niematerialnej w przedsiębiorstwie, umowy w zakresie obrotu własnością intelektualną.

5. Przygotowywanie umowy licencyjnej-analiza przypadków.

6. Wycena własności niematerialnej-analiza przypadków.

7. Umowy w zakresie obrotu własnością intelektualną.

Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowanych ekspertów/prawników. Udział w seminarium lub warsztacie jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty wyżywienia, a także koszty druku i przygotowania materiałów szkoleniowych. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca odbywania się szkoleń. Każde przedsiębiorstwo może zgłosić maksymalnie dwóch przedstawicieli swojej instytucji. Decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc ograniczona.

Zgłoszenia przyjmowane będą pocztą elektroniczną na adres 5.4@technopark.gliwice.pl.

Osoba zakwalifikowana na seminarium, warsztat lub listę rezerwową zostanie poproszona o przesłanie pocztą wypełnionych i czytelnie załączników dostępnych na stronie internetowej projektu. Dokumenty ww. należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście w Biurze Projektu w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia pocztą elektroniczną o zakwalifikowaniu na seminarium/warsztat lub wpisania na listę rezerwową, pod rygorem skreślenia z listy uczestników.


Źródło: www.inkubatorrudzki.pl

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również