Wiadomości z Rudy Śląskiej

XXIV Biegi Niepodległości

  • Dodano: 2017-11-09 08:15, aktualizacja: 2017-11-09 06:56

Zapraszamy na XXIV Biegi Niepodległości.

Poniżej szczegóły oraz regulamin imprezy.

REGULAMIN XXIV BIEGÓW NIEPODLEGŁOŚCI
RUDA ŚLĄSKA 11.11.2017
POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

1. Organizatorzy:
- Miasto Ruda Śląska
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Ruda Śląska
- KRS TKKF „Jastrząb” Ruda Śląska
- Szkoła Podstawowa Sportowa nr 15

2. Cel imprezy:
Zawody odbędą się z okazji 99. Rocznicy Odzyskania przez Polskę
Niepodległości i mają na celu uświetnienie tej Rocznicy oraz popularyzacje
zdrowego stylu życia

3. Termin, miejsce, godziny:
11.11.2017 Szkoła Podstawowa Sportowa nr 15 ul. Energetyków 15
Trasy przełajowe w Halembie przy Szkole Podstawowej Sportowej nr 15.
9:30 – 11:30 wydawanie chipów oraz numerów startowych w biegu głównym na
dystansie 12 km
9:00 – 10:50 przyjmowanie zgłoszeń do biegu rekreacyjnego oraz Nordic
Walking
11:00 start biegu rekreacyjnego oraz Nordic Walking (limit na pokonanie
dystansu 4 km - 50 minut)
12:00 start biegu głównego
13:30 dekoracja najlepszych uczestników zawodów oraz konkurs w którym do
wygrania ponad 100 nagród rzeczowych w tym 2 rowery
4. Warunki uczestnictwa:
- w zawodach mogą startować wszyscy chętni, którzy chcą dbać o swoje
zdrowie i rozwój sprawności fizycznej
- dzieci i młodzież do lat 18 przedłożą przy zapisach oświadczenie rodziców lub
opiekunów o zgodzie na udział w biegu (można podpisać oświadczenie w biurze
zawodów przygotowane przez organizatora)
- zgłoszenia do biegu głównego drogą elektroniczną:
http://chronotex.pl/rejestracja/?id_zawodow=64
- w biegu głównym obowiązuje opłata wpisowego w kwocie 25 zł, którą należy
wpłacić na konto: 02 1050 1331 1000 0010 0113 9227 Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji ul. Hallera 14 a, 41-709 Ruda Śląska tytuł - „Opłata wpisowego
bieg 11.11.2017 ” z podaniem imienia i nazwiska osoby startującej w terminie
do 31.10.2017 roku. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi i nie może być
scedowana na innego uczestnika.
- w dniu biegu zgłoszenia będą przyjmowane pod warunkiem nie wypełnienia
wcześniej limitu zgłoszeń. Opłata wpisowego w dniu biegu 40 zł.
- z opłaty wpisowego zwolnieni są zawodnicy TL „Pogoń” Ruda Śląska oraz
KRS TKKF „Jastrząb” Ruda Śląska przy zgłoszeniu proszę wpisać pełną nazwę
klubu)
- ustala się limit uczestników w biegu na dystansie 12 km na 400 osób
Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie
opłaty wpisowego
Pozostałe biegi bez wpisowego
5. Kategorie wiekowe i dystanse:
- kategoria I – 4 km bieg rekreacyjny i Nordic Walking bez podziału na
kategorie wiekowe i płeć, nie będzie prowadzona klasyfikacja i pomiar czasu
- kategoria II – kobiety rocznik 2001 - 1982 - 12 km
- kategoria III – kobiety rocznik 1981 – 1968 - 12 km
- kategoria IV – kobiety rocznik 1967 i starsze - 12 km
- kategoria V – mężczyźni rocznik 2001 – 1982 – 12 km
- kategoria VI – mężczyźni rocznik 1981 – 1968 – 12 km
- kategoria VII – mężczyźni rocznik 1967 – 1958 – 12 km
- kategoria VIII – mężczyźni rocznik 1957 i starsi – 12 km
6. Nagrody:
- kategoria I – ze względu na rekreacyjny charakter bez nagród, wszyscy biorą
udział w konkursie z licznymi nagrodami rzeczowymi
- pamiątkowe medale w biegu głównym na dystansie 12 km
- kategoria II – VIII nagrody finansowe za miejsca I-III
- zwycięzcy biegu głównego na dystansie 12 km (kobieta i mężczyzna)
dodatkowo otrzymają puchary i nagrody rzeczowe
- nagrody finansowe za pierwsze miejsca wśród mieszkańców Rudy Śląskiej
w kategorii kobiet i mężczyzn
- nagrodą dodatkową dla najlepszego zawodnika i zawodniczki z Rudy Śląskiej
jest pokrycie opłaty startowej za dowolnie wybrany bieg na terenie Polski
w 2018 roku.
- wśród wszystkich uczestników zawodów, którzy osiągną metę zostanie
przeprowadzony konkurs z możliwością wygrania wielu wartościowych nagród
rzeczowych, przy odbiorze nagrody należy posiadać numer startowy (dotyczy
biegu głównego).
7. Postanowienia końcowe :

- zawodnicy startują na własną odpowiedzialność podpisując oświadczenie w
biurze zawodów
- osoby do lat 18 za zgodą rodziców lub opiekunów
- zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne
- organizator zapewnia szatnie bez prysznicy
- wszystkie osoby startujące w zawodach obowiązuje strój sportowy – jego
brak spowoduje dyskwalifikacje uczestnika
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora


Serdecznie zaprasza na sportowe święto do Rudy Śląskiej
Prezydent Miasta
Grażyna Dziedzic

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.