Wiadomości z Rudy Śląskiej

Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności nawet do 38 650,00 zł. Zostań swoim szefem

 • Dodano: 2021-06-23 08:45, aktualizacja: 2021-06-30 11:00

Pandemia COVID-19 i idące za tym zamrożenie gospodarki, m.in. w branży hotelarskiej, turystycznej, czy też gastronomicznej, spowodowała liczne zwolnienia pracowników zarówno tych etatowych, jak i pracujących w ramach umów cywilnoprawnych. W szczególności zwolnienia dotknęły młodych pracowników, najmniej doświadczonych i z najmniejszą perspektywą na znalezienie wysokiej jakości zatrudnienia. Dlatego też Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z Katowic wraz z Partnerem Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. ze Szczecina wyszli naprzeciw oczekiwaniom osób młodych z projektem pt. „KOPALNIA BIZNESU! - bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.” realizowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt daje szansę osobom młodym na założenie własnej działalności bez konieczności posiadania własnych środków finansowych.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Do projektu zapraszamy osoby zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej oraz spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • osoba bezrobotna niezarejestrowana w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat, która nie kształci się (w trybie stacjonarnym) i nie szkoli;

 • zamieszkuje na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego i deklaruje rejestrację działalności gospodarczej na tym obszarze. (Obszar subregionu centralnego województwa śląskiego obejmuje powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański oraz miasta: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze);

 • utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 roku w skutek pandemii COVID-19 z przyczyn nieleżących po stronie pracownika (np. z powodu nieprzedłużenia umowy (o pracę/zlecenia/dzieło), likwidacji stanowiska pracy, redukcji etatów itp.).

Jakie wsparcie można uzyskać?

W ramach projektu zapewniamy uczestnikom m.in.:

 • szkolenie ABC Przedsiębiorczości przed rozpoczęciem działalności gospodarczej;

 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia;

 • doradztwo indywidualne mające na celu pomoc w formalnym uzupełnieniu Biznesplanu;

 • wsparcie finansowe nawet do 38.650,00 zł, w tym:

  • 23.050,00 zł bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz

  • do 2.600,00 zł netto/miesiąc wsparcia pomostowego nawet przez okres 6 miesięcy na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej (w tym m.in. ZUS, paliwo, księgowość, wynajem powierzchni itp.).

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w projekcie?

W terminie naboru należy złożyć Formularz rekrutacyjny znajdujący się na stronie projektu, poprzez jedną z form, o której mowa w informacji o naborze lub Regulaminie rekrutacji uczestników. Informacja o aktualnych naborach znajduje się w zakładce NABORY.

Więcej informacji można znaleźć na stronie.
 

Jaki jest cel projektu?

Głównym celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia 80 osób bezrobotnych, niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat z subregionu centralnego województwa śląskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku w wyniku negatywnych skutków pandemii COVID-19, poprzez wsparcie finansowe w założeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy w okresie IV 2021 – III 2023.


 

Kontakt:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z biurem projektu:

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
al. Walentego Roździeńskiego 188,
40-203 Katowice

TELEFON: 723 041 910 [Biuro projektu]
TELEFON: 512 020 242 [Partner: ZGD Sp. z o.o.]
E-MAIL: kopalniabiznesu@rfp.pl


 


 

Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności nawet do 38 650,00 zł. Zostań swoim szefem

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.