RudaSlaska.com.pl - 20 lat

Wiadomości z Rudy Śląskiej

Dla kogo prosta spółka akcyjna?

 • Dodano: 2022-02-24 07:15, aktualizacja: 2022-02-25 10:04

Prosta spółka akcyjna jest nowością w polskim systemie prawnym, która obowiązuje od lipca 2021 r. Zgodnie z założeniami ustawodawcy ma ona umożliwić prostsze wykonywanie działalności w formie spółki akcyjnej, która do tej pory była zarezerwowana dla większych podmiotów na rynku. Kto obecnie może zakładać PSA i dla kogo jest przeznaczona ta forma działalności?

Czym jest prosta spółka akcyjna?

Prosta spółka akcyjna to jeden z rodzajów kapitałowej spółki prawa handlowego. W rzeczywistości łączy ona w sobie rozwiązania charakterystyczne dla normalnej (dużej) spółki akcyjnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. PSA stanowi jedną z form wykonywania działalności gospodarczej w Polsce – przy jej pomocy można prowadzić każdy biznes, pod warunkiem, że nie jest to ograniczone odpowiednimi przepisami prawa (np. działalność ubezpieczeniową mogą wykonywać wyłącznie tradycyjne spółki akcyjne).

Kto może założyć prostą spółkę akcyjną?

Tak naprawdę każda osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych (a więc, gdy jest pełnoletnia i nie została ubezwłasnowolniona) może założyć prostą spółkę akcyjną w każdym prawnie dopuszczalnym celu. Zgodnie z art. 3004 Kodeksu spółek handlowych, do powstania spółki wymaga się:

 • zawarcia umowy spółki;
 • ustanowienia organów spółki wymaganych przez ustawę lub umowę spółki;
 • wniesienia przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie kapitału akcyjnego co najmniej w kwocie 1 zł;
 • wpisu do rejestru.

Założenie PSA może odbyć się na dwa różne sposoby – poprzez sporządzenie i podpisanie umowy w formie aktu notarialnego albo poprzez rejestrację spółki w elektronicznym systemie S24 (ta opcja jest podobna do zakładania spółki z o.o. przez internet).

Niezależnie od formy założenia PSA, w treści umowy prostej spółki akcyjnej zgodnie z treścią art. 3005 KSH, powinny znajdować się informację dotyczące:

 • firmy i siedziby spółki;
 • przedmiotu działalności spółki, określonego zgodnie z listą PKD;
 • liczby, serii i numerów akcji, związanych z nimi uprzywilejowaniami, akcjonariuszy obejmujących poszczególne akcje oraz ich ceny;
 • jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – przedmiotu tych wkładów, serii i numerów akcji obejmowanych za wkłady niepieniężne oraz akcjonariuszy, którzy obejmują te akcje;
 • jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest świadczenie pracy bądź usług – także rodzaju i czasu świadczenia pracy bądź usług;
 • organów ustanowionych w spółce;
 • liczby członków zarządu i rady nadzorczej, jeżeli została ona ustanowiona, albo co najmniej minimalnej i maksymalnej liczbę członków tych organów;
 • czasu trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że prosta spółka akcyjna może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Spółka nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Akcje są obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Wkładem niepieniężnym na pokrycie akcji może być wszelki wkład mający wartość majątkową, w szczególności świadczenie pracy lub usług. Akcje nie posiadają wartości nominalnej, nie stanowią części kapitału akcyjnego i są niepodzielne.

Dla kogo jest prosta spółka akcyjna?

Prosta spółka akcyjna jest w zasadzie przeznaczona dla każdego kto zechce prowadzić działalność gospodarczą w takiej właśnie formie. Głównym powodem wprowadzenia PSA do polskiego systemu prawnego było wzmocnienie rozwoju startupów w Polsce, zwiększeniu ich konkurencyjności oraz zahamowaniu eksportu polskich pomysłów za granicę. To właśnie ta kategoria podmiotów jest docelowym odbiorcą nowych rozwiązań prawnych w zakresie możliwości tworzenia prostych spółek akcyjnych.

PSA jest przeznaczona w zasadzie dla każdej osoby, choć niewątpliwie z takiej formy skorzystają młodzi przedsiębiorcy, którzy dopiero co rozpoczynają swoją działalność gospodarczą. Dzięki prostej rejestracji oraz licznym udogodnieniom prawno-finansowym, omawiana spółka będzie idealnym rozwiązaniem dla początkujących biznesmanów.

Źródło: https://www.psa24.pl/

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Komentarze    dodaj

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.