Wiadomości z Rudy Śląskiej

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  • Dodano: 2020-10-16 09:30, aktualizacja: 2020-10-19 16:04

Proces likwidacyjny każdej spółki jest uregulowany przepisami Kodeksu spółek handlowych. W praktyce zawiera w sobie konieczność dokonywania trudnych czynności. Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest dużo bezpieczniejsza, gdy korzysta się z pomocy doświadczonych prawników.

Pomoc prawna w zakresie likwidacji

Likwidacja spółki z oo nie zawsze wiąże się z jej bankructwem, choć takie sytuacje są najczęstsze. Cały proces zamknięcia działalności skupia się przede wszystkim na spłacie wszelkich zaległych zobowiązań, wykreśleniach w KRS oraz kompleksowym zakończeniu prowadzonej dotychczas działalności. Zgodnie z treścią art. 272 KSH, rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru.

Każdy wspólnik spółki z o.o. może oczywiście samodzielnie podejmować czynności z zakresu likwidacji, jednak jeśli nie posiada w tym zakresie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, cały proces może okazać się bardzo czasochłonny i skomplikowany. Popełnienie jakichkolwiek błędów (gównie w zakresie formy likwidacji i terminów) może niekiedy oznaczać poważną przeszkodę w zlikwidowaniu istniejącej działalności – nawet, gdy nie ma już jakichkolwiek zobowiązań pieniężnych.

Dobrym rozwiązaniem w tym przypadku jest pomoc specjalisty, który oferuje usługi prawnicze. Jednym z ciekawszych rozwiązań na rynku jest wsparcie w procesie likwidacyjnym oferowane przez Kancelarię INLEGIS z Wrocławia. Ich prawnicy specjalizują się w prawie spółek handlowych i bez problemu zajmą się likwidacją spółki z o.o.

Jak wygląda likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia "w likwidacji". Pamiętajmy, że w czasie prowadzenia likwidacji spółka zachowuje osobowość prawną.

Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej. Sposób reprezentacji spółki w okresie likwidacji określa się w umowie spółki, uchwale wspólników albo orzeczeniu sądu. W każdym przypadku sąd może zmienić sposób reprezentacji spółki w okresie likwidacji. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, likwidatorzy mogą być odwołani na mocy uchwały wspólników. Likwidatorów ustanowionych przez sąd tylko sąd może odwołać. W przypadku gdy o rozwiązaniu spółki orzeka sąd, może on jednocześnie ustanowić likwidatorów. Na wniosek osób mających interes prawny sąd może, z ważnych powodów, odwołać likwidatorów i ustanowić innych.

Nierozłącznym elementem każdej likwidacji spółkowej jest powołanie osób, które zajmą się całym procesem. Chodzi oczywiście o tzw. likwidatorów, którymi są najczęściej członkowie zarządu. Przepisy pozwalają jednak wybrać na to stanowisko osoby spoza spółki.

Pamiętajmy, że proces likwidacyjny jest bardzo formalny, wymaga zachowania odpowiedniej procedury określonej w przepisach KSH i KPC. Niezwykle ważne jest m.in. dokonanie zgłoszenia likwidacji do właściwego sądu rejestracyjnego. Do zgłoszenia przygotowuje się następujące formularze i dokumenty:

  1. Formularz KRS-Z61 – formularz zmiana wpisu w KRS.

  2. Formularz KRS-ZR – formularz wskazujący dane likwidatorów oraz sposób reprezentacji.

  3. Formularz KRS-ZK – formularz dotyczący zgłoszenia zmian w zakresie członków zarządu.

  4. Formularz KRS-ZL (fakultatywny) – formularz składany, gdy w spółce ustanowiony był prokurent.

  5. Protokół obejmujący uchwałę o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, uchwałę o powołaniu likwidatora lub likwidatorów i sposobie reprezentacji.

  6. Bilans otwarcia likwidacji.

  7. Oświadczenia likwidatorów – o zgodzie na powołanie i pełnienie funkcji likwidatorów.

  8. Dowód uiszczenia opłat.

Czy likwidacja spółki z o.o. wymaga pomocy prawnika?

Tak jak była o tym mowa na wstępie, likwidacja spółki z o.o. może być przeprowadzona przez samych likwidatorów, którzy niekoniecznie muszą posiadać wiedzę i doświadczenie prawnicze w tym zakresie. W praktyce podejmowanie czynności tego rodzaju przez osoby nieprzygotowane z pewnością wydłuży całe postępowanie. Teoretycznie istnieje także ryzyko, że likwidacja nie będzie po prostu przeprowadzona ze względu na braki formalne pism lub uchybienie terminom sądowym.

Wszystko to powoduje, że likwidacja jakiejkolwiek spółki prawa handlowego powinna być przeprowadzona pod okiem i z pełnym wsparciem prawnika specjalizującego się w takich zagadnieniach. Firma INLEGIS jest bardzo dobrym wyborem, który gwarantuje rzetelne podejście do całej sprawy i bezproblemowe zakończenie działalności każdej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Patron merytoryczny:

Kancelaria Wrocław - Radca prawny - INLEGIS Kancelarie Prawne sp. z o.o. sp. k.
Podwale 83/7,
50-414 Wrocław
tel. 71 729 21 50

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.