Wiadomości z Rudy Śląskiej

Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Żak" w Rudzie Śląskiej

  • Dodano: 2007-02-04 21:25

"Moje dziecko jest już w szkole" – taka wypowiedź wcześniej czy później gości na ustach każdego rodzica posyłającego pierwszy raz dziecko do szkoły.
 
Zadaniem rodziców jest wspieranie dziecka w tym trudnym okresie. Nie istnieje instrukcja, która w 100% zagwarantuje sukces dzieciom i pozwoli przejść przez szkołę bez żadnych trudności. Świadomi rodzice długo przed "pierwszym dzwonkiem" myślą o tym, jak dziecko zaprezentuje się w roli ucznia, jakie stworzyć mu warunki, aby wczesne doznania i odczucia zachęciły go do wytężonej pracy i dały pozytywne efekty.
Szkoła posiada trzy funkcje: dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą. Na pierwszy plan w kontekście szkoły wyłania się dydaktyka, a zaraz za nią opieka i wychowanie. Szkoła w swoich działaniach nie zastąpi domu rodzinnego. To z niego bowiem młody człowiek czerpie wzorce zachowań, tam odnajduje pierwsze autorytety i wzory. Nie da się ukryć, że szkoła odgrywa ogromną rolę w życiu. Dzieci są poddawane jej wpływowi od 6 lub 7 roku życia i spędzają w niej 4, 5, czasem i 6 godzin dziennie przebywając z nauczycielami i rówieśnikami. Dlatego tak istotne jest, aby działania szkoły i rodziców szły w jednym kierunku. Rodzice muszą przywyknąć do sytuacji, że nie są już jedynym autorytetem, że sposób zachowania kształtują nauczyciele i grupa rówieśnicza.
Coraz głośniej mówi się o tym, aby placówkom oświatowym przywrócić wychowawczą moc. Jeszcze niedawno głośno artykułowano prawa uczniów i ich rodziców, zapominając zupełnie o obowiązkach. Pomijano zasadę, że za dobre rzeczy jest nagroda, ale za złe zachowanie czeka kara.
Nauczyciele, pedagodzy, psychologowie biją na alarm, zwracając uwagę na wzrost agresji w szkołach. Wydaje się, że jest naturalnym to, że bywają między dziećmi czy młodzieżą pewne nieporozumienia czy zatargi, biorąc pod uwagę ilość czasu wspólnie spędzanego. W tym momencie pole do popisu ma szkoła, proponując cała gamę zajęć pozalekcyjnych. Nie bez znaczenia jest również postawa jaką prezentuje nauczyciel czy wychowawca. Może stać się autorytetem i przewodnikiem ucznia, pod warunkiem, że jego słowa pokrywają się z czynami. Ważny jest również kontakt na linii nauczyciel – uczeń. Niestety w klasach o dużej liczebności kontakt ten jest mocno utrudniony.

TRWAJĄ ZAPISY DO WSZYSTKICH KLAS
PIERWSZEJ PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ "ŻAK"
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ.

ZAPRASZAMY: www.szkolazak.pl