Wiadomości z Rudy Śląskiej

"Pomysł dla młodych - pomysł na sukces"

  • Dodano: 2006-12-10 20:35

"Pomysł dla młodych - pomysł na sukces"

161 osób ma możliwość wejścia na rynek pracy, a to za sprawą uczestnictwa w projekcie „Pomysł na sukces. Bezrobotna młodzież wkracza na rynek pracy” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej.

Projekt „Pomysł na sukces. Bezrobotna młodzież wkracza na rynek pracy” po ocenie formalnej i merytorycznej otrzymał najwyższą ocenę w województwie śląskim. Dzięki kompleksowemu wsparciu beneficjentów ostatecznych, jak również wprowadzeniu wielu innowacyjnych elementów w działanie Urzędu projekt ten otrzymał akceptację umożliwiającą jego realizację

Młodzi ludzie, którzy nie ukończyli 25 roku życia, bądź w przypadku absolwentów szkół wyższych, którzy nie ukończyli 27 roku życia mogą wziąć udział w jednym z 4 modułów, podnosząc w ten sposób swoja motywację do poszukiwania pracy, jak również wzmacniając swoją pozycję poprzez rozwój kwalifikacji i pozyskiwanie doświadczenia zawodowego.

Każdy z przewidzianych modułów zawiera kilka istotnych elementów tworzących spójną
i kompleksową pomoc w powrocie i utrzymaniu się na rynku pracy.
Moduł pierwszy pozwala 116 osobom na zdobycie cennego, niejednokrotnie pierwszego doświadczenia zawodowego. Poprzez relatywnie niskie koszty pracodawcy udało się pozyskać odpowiednią ich grupę. Jednakże zanim uczestnicy projektu zostali skierowani
na staż wzięli udział w warsztatach lub poradzie indywidualnej z doradcą zawodowym
co pozwoliło im na rozwiniecie umiejętności poruszania się po rynku pracy. Ponadto każdy uczestnik tego modułu otrzymał teczkę „Niezbędnik poszukującego pracy” zawierającą dane teleadresowe i informacje niezbędne do poszukiwania zatrudnienia. 20 osób podniosło swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w jednym z dwu zaproponowanych szkoleń : pracownik hurtowni, lub kelner- barman- sprzedawca, a następnie część z nich wykorzystało teoretyczne wiadomości podczas praktycznego przygotowania zawodowego.

Realizacja projektu pozwala młodym ludziom wkroczyć na drogę niezależności i założyć własną firmą. Właśnie w ramach drugiego modułu beneficjenci ostateczni uczestniczą
w szkoleniu z zakresu   przedsiębiorczości, które umożliwia nabycie podstawowej wiedzy
z zakresu rozpoczynania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej . Następnie
po złożeniu kompletnego wniosku i biznesplanu uczestnicy projektu uzyskają dotację umożliwiającą założenie własnej firmy. Dodatkowo w ramach tego modułu przewidziane jest dla każdej osoby doradztwo indywidualne.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na kształtowanie umiejętności językowych zorganizowano szkolenie zawodowe- pracownik administracyjny z modułem językowym, które umożliwia zarówno rozwinięcie umiejętności zawodowych, jak i językowych. 15 osób uczestniczyło w szkoleniu „Spadochron” pozwalającym zaplanować własną ścieżkę rozwoju
i kariery, a następnie brało udział w szkoleniu zawodowo-językowym. 

Czasami podniesienie kwalifikacji okazuje się niewystarczające i osoby bezrobotne wciąż mają problem z pozyskaniem odpowiedniej oferty pracy. Natomiast udział w ostatnim module pozwoli 6 osobom rozwinąć umiejętności interpersonalne, podnieść kwalifikacje, wziąć udział w szkoleniu z zakresu spawalnictwa, a następnie podjąć zatrudnienie na podstawie umowy trójstronnej.

Osoby, które wezmą udział w poszczególnych formach projektu, a nie podejmą zatrudnienia zostaną objęte wsparciem pośrednika pracy.
Młodzież uczestnicząca w wyżej wymienionych formach aktywizacji zawodowej otrzyma pomoc finansową w postaci dodatków szkoleniowych, stypendiów szkoleniowych oraz stypendiów z tytułu odbywania przygotowania zawodowego lub stażu oraz refundacji kosztów dojazdu na przygotowanie zawodowe lub staż poza miejsce zamieszkania.

Istotnym elementem projektu są spotkania cyklicznie organizowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, umożliwiające młodym osobom kontakt z profesjonalistami z różnych dziedzin. Jak
do tej pory odbyły się spotkania na temat : przedsiębiorczości, staży, pracy za granicą oraz wolontariatu. Każde z nich cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony młodych ludzi. Zaproszeni goście dzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami na interesujące młodzież tematy. Niejednokrotnie spotkania te wzbogacone były o prezentacje multimedialne i materiały informacyjne, a każde z nich kończyło się rzeczową dyskusją.

Projekt realizowany jest w terminie od 01.03.2006r. do 30.06.2007r. Wszystkie osoby zainteresowane zachęcamy od wzięcia udziału  w nim ponieważ mamy Pomysł na Wasz sukces.

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej w Rudzie Śląskiej realizuje również projekt „Krok w Przyszłość- projekt aktywizacji osób bezrobotnych” , przeznaczony  dla osób powyżej
25 roku życia, który podobnie jak powyższy umożliwia podniesienie kwalifikacji
i rozwinięcie umiejętności poruszania się po rynku pracy. Wsparciem w tym projekcie objętych jest 260 osób.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.