Wiadomości z Rudy Śląskiej

Szkolenia jako klucz do rozwiązania niedoborów kadrowych na rynku pracy w Polsce

 • Dodano: 2024-05-10 17:00

Niski poziom bezrobocia w Polsce, choć wskazuje na dobre funkcjonowanie rynku pracy, stwarza również pewne wyzwania dla pracodawców. Jednym z największych problemów jest niedobór pracowników, zwłaszcza specjalistów, ekspertów i menedżerów. Problem ten widoczny jest również na Śląsku, w tym w Rudzie Śląskiej. Jednym z efektywnych sposobów na rozwiązanie tego problemu są szkolenia, które umożliwiają podniesienie kompetencji obecnych pracowników oraz pozyskanie nowych, wykwalifikowanych kandydatów.

Sytuacja rynku pracy w Polsce

Sytuacja na polskim rynku pracy charakteryzuje się rekordowo niskim bezrobociem i niedoborem pracowników w wielu sektorach. Z jednej strony jest to pozytywny trend, świadczący o dobrej kondycji gospodarki i rosnącym popycie na pracowników. Z drugiej strony, niedobór rąk do pracy staje się coraz większym problemem dla firm, które zmagają się z trudnościami w rekrutacji i utrzymaniem pracowników.

Stopa bezrobocia w Polsce systematycznie spada od wielu lat. Poniższa tabela przedstawia dane GUS dotyczące stopy bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 2015-2024:

Stopa bezrobocia (%) 

 • 2015 - 8,0%
 • 2016 - 7,2%
 • 2017 - 5,9%
 • 2018 - 5,3%
 • 2019 - 5,2%
 • 2020 - 6,2%
 • 2021 - 5,9%
 • 2022 - 5,4%
 • 2023 - 5,1%
 • 2024 (kwiecień) - 5,1%

Jak widać, stopa bezrobocia w Polsce spada od 2015 roku, z wyjątkiem 2020 roku, kiedy to nastąpił jej wzrost z powodu pandemii COVID-19. Jeszcze trudniejsza sytuacja panuje na terenie Śląska, w tym miasta Ruda Śląska, gdzie stopa bezrobocia jest jeszcze niższa niż średnia w kraju.

Niski poziom bezrobocia wiąże się z niedoborem pracowników w wielu sektorach gospodarki. Szczególnie dotkliwy jest ten problem w takich branżach jak budownictwo, transport, produkcja i IT. Firmy z Rudy Śląskiej i innych śląskich miast mają trudności z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników, co prowadzi do wzrostu płac i presji inflacyjnej.

Jednym ze sposobów poradzenia sobie z niedoborem pracowników, zwłaszcza wykwalifikowanych, jest zwiększanie wydatków na edukację i szkolenia zawodowe.

Czym są szkolenia i dlaczego są ważne?

Szkolenie to proces uczenia się nowych umiejętności, wiedzy i kompetencji, które są niezbędne do wykonywania określonych zadań zawodowych. Szkolenia są ważnym narzędziem rozwoju zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach, ponieważ pozwalają na dostosowanie kompetencji pracowników do aktualnych potrzeb rynku i rozwijających się technologii. Ponadto, szkolenia przyczyniają się do zwiększenia zaangażowania i satysfakcji pracowników, co wpływa pozytywnie na jakość ich pracy i efektywność przedsiębiorstwa.

Listę szkoleń, kursów oraz warsztatów, które mogą być przydatne w podnoszeniu kwalifikacji pracowników w firmach znaleźć można w internetowych bazach szkoleń, takich jak Eventis Szkolenia. To portal agregujące informacje o szkoleniach i kursach od ponad 600 organizatorów działających na terenie całej Polski.

Jak szkolenia mogą pomóc w pozyskaniu wykwalifikowanych pracowników?

Inwestycje w szkolenia umożliwiają firmom pozyskanie i utrzymanie wykwalifikowanych pracowników na wiele sposobów. Po pierwsze, oferowanie szkoleń i rozwoju zawodowego stanowi atrakcyjny benefis dla potencjalnych kandydatów, którzy szukają możliwości rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności. Po drugie, szkolenia pozwalają firmom na kształtowanie kompetencji pracowników zgodnie z własnymi potrzebami i wymaganiami, co zwiększa prawdopodobieństwo znalezienia odpowiednich kandydatów na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie. Po trzecie, inwestycje w rozwój zasobów ludzkich zwiększają lojalność i zaangażowanie pracowników, co zmniejsza ryzyko odejścia wykwalifikowanej kadry do konkurencji.

Po jakie szkolenia sięgać?

Rodzaje szkoleń, które mogą pomóc w rozwiązaniu niedoborów kadrowych:

 • Szkolenia branżowe i specjalistyczne - skierowane są na nabycie konkretnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych. Przykładem mogą być szkolenia z zakresu programowania, obsługi specjalistycznego oprogramowania czy technologii produkcyjnych.

 • Szkolenia menedżerskie i z przywództwa - mają na celu kształtowanie umiejętności przywódczych i menedżerskich u pracowników, którzy zajmują lub będą zajmować stanowiska kierownicze. Szkolenia te obejmują takie zagadnienia jak zarządzanie zespołem, komunikacja, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji.

 • Szkolenia z umiejętności miękkich (soft skills) - skupiają się na rozwijaniu umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych, które są niezbędne do efektywnej współpracy z innymi pracownikami i klientami. Przykładami takich szkoleń są treningi z zakresu prezentacji, negocjacji, rozwiązywania konfliktów i pracy zespołowej.

 • Szkolenia językowe - są szczególnie ważne w kontekście międzynarodowej współpracy i globalizacji rynku pracy. Biegła znajomość języków obcych, zwłaszcza angielskiego, stanowi kluczowe wykwalifikowanie dla wielu stanowisk specjalistycznych i menedżerskich.

 • Szkolenia online i e-learning - stanowią coraz popularniejszą formę doskonalenia zawodowego. Platformy e-learningowe umożliwiają pracownikom samodzielne zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy w dowolnym czasie i miejscu, co ułatwia pogodzenie rozwoju zawodowego z obowiązkami zawodowymi i osobistymi.

Podsumowanie

Szkolenia mogą być kluczowym narzędziem w rozwiązywaniu niedoborów kadrowych na rynku pracy w Polsce. Inwestycje w rozwój zasobów ludzkich umożliwiają firmom pozyskanie i utrzymanie wykwalifikowanych pracowników, dostosowanie ich kompetencji do aktualnych potrzeb rynku oraz zwiększenie zaangażowania i lojalności kadry. Firmy mogą korzystać z różnorodnych rodzajów szkoleń, takich jak szkolenia branżowe, menedżerskie, miękkich umiejętności, językowe oraz online, aby skutecznie rozwijać potencjał swoich pracowników i zapewnić konkurencyjność na rynku.

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.