BIP - Biuletyn Informacji Publicznej Ruda Śląska Ruda Śląska

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta Ruda Śląska?

Na tej stronie znajdziesz wszystkie strony BIP w Rudzie Śląskiej z podziałem na kategorie.

Instytucje Strona BIP
Urząd Miasta Ruda Śląska BIP
Urząd Skarbowy Ruda Śląska BIP
Powiatowy Urząd Pracy Ruda Śląska BIP
Kultura i Sport Strona BIP
Dom Kultury Bielszowice BIP
Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka BIP
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji BIP
Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty BIP
Miejska Biblioteka Publiczna BIP
Pomoc społeczna Strona BIP
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej BIP
Dzienny Dom "Senior - WIGOR" BIP
Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych BIP
Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie BIP
Dom Pomocy Społecznej „Senior" BIP
Ośrodek Interwencji Kryzysowej BIP
Placówka Wsparcia Dziennego BIP
Noclegownie Miejskie BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to ujednolicony system stron internetowych, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Dla osób zainteresowanych funkcjonowaniem konkretnej instytucji publicznej czy sposobem załatwienia określonej sprawy wejście na stronę BIP danego podmiotu jest często optymalnym sposobem zdobycia tego rodzaju informacji. Strony BIP działają często obok zwykłych stron internetowych danych instytucji.

 

Znalazłeś błąd? napisz »

Wszystkie sprawy urzędowe:

Dla mieszkańców

Jak wypełnić wniosek - wszystkie informacje

Dla przedsiębiorców

Dla organizacji, stowarzyszeń i instytucji