Ruda Śląska - portal miejski RudaSlaska.com.pl

Małżeństwa, narodziny, zgony. Zmiana imion i nazwisk

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta Ruda Śląska?

  Godziny otwarcia Urzędu Stanu Cywilnego:

  • poniedziałek - środa: 8:00 - 16:00
  • czwartek: 8:00 - 18:00
  • piątek: 8:00 - 14:00
  • sobota: 8:00 - 16:00 (w sobotę przyjmowane są zgłoszenia zgonów oraz obsługiwane są śluby w godzinach ustalonych z przyszłymi nowożeńcami)

  Telefony do Urzędu Stanu Cywilnego:

  • 32 244 90 00 do 10 wew. 6100-6108
  • Kierownik USC - Joanna Michalska - tel. 32 244 90 13
  • Z-ca Kierownika USC - Barbara Potoczek - tel. 32 244 90 14

Wybierz zagadnienie:

Małżeństwa
Urodzenia
Inne sprawy USC

Znalazłeś błąd? napisz »

Wszystkie sprawy urzędowe:

Dla mieszkańców

Jak wypełnić wniosek - wszystkie informacje

Dla przedsiębiorców

Dla organizacji, stowarzyszeń i instytucji