Ruda Śląska - portal miejski RudaSlaska.com.pl

Kalendarz wydarzeń

 • 2017-11-16 10:00

 • Centrum Biznesowe Adria

Impreza już się odbyła.

Ogólnopolska konferencja już w czwartek

Ogólnopolska konferencja już w czwartek

„Człowiek wobec zmian na rynku pracy XXI w.” – to hasło I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która odbędzie się 16 listopada br. /czwartek/ o godz. 10.00 w Centrum Biznesowym Adria w Rudzie Śląskiej.

Partnerem wydarzenia jest Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS. Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są telefonicznie pod numerem 32 771 59 95, w godz. od 8.00 do 14.00. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona.

Podczas konferencji spotkają się ze sobą pracodawcy, instytucje otoczenia biznesu, przedstawiciele świata nauki, których zainteresowania badawcze koncentrują się wokół procesów zachodzących na rynku pracy, oraz kadry powiatowych urzędów pracy – mówi Beata Płaczek, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej. – Wydarzenie będzie okazją m.in. do wymiany doświadczeń, ze szczególnym uwzględnieniem ogromnego zróżnicowania między pokoleniami występującymi na rynku pracy. Da też impuls do budowania porozumienia i nawiązania kolejnych nici współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, instytucjonalnym i przedstawicielami pracodawców – zapowiada.

Uczestnictwo w konferencji to okazja do spojrzenia na oczekiwania względem rynku pracy z różnorakich perspektyw.

Stawiamy człowieka, zarówno osobę bezrobotną jak i pracodawcę, i ich potrzeby w centrum zainteresowania – podkreśla Beata Płaczek. - Chcemy podczas konferencji zrewidować nasze spojrzenie na proces rekrutacji, motywację i zaangażowanie, zróżnicowanych pokoleniowo, potencjalnych pracowników – dodaje.

Dynamiczne zmiany społeczno - kulturowe, ekonomiczne i gospodarcze stawiają przed urzędami pracy nowe wyzwania. Rudzki PUP realizuje je angażując się w nowatorskie przedsięwzięcia, a także poprzez udział w kongresach i konferencjach czy spotkaniach organizowanych w ramach dialogów eksperckich. Urząd organizuje również autorskie konkursy, np. „Najlepszy Debiut w Biznesie”, a kadra nieustannie podnosi swoje kwalifikacje. Działania te sprzyjają całościowemu spojrzeniu na dokonujące się zmiany rynku pracy i poprawie warunków na lokalnym rynku pracy.

Udział w konferencji weźmie m.in. prof. dr hab. Augustyn Bańka z Uniwersytetu SWPS, który zajmuje się m.in. psychologią społeczną i środowiskową. Opowie m.in. o szansach rozwoju Urzędów Pracy. Wykład wygłosi również prof. zw. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, która jest kierownikiem Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz autorką licznych publikacji dotyczących polityki społecznej i zarządzania publicznego, a także prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Dobrowolska, psycholog pracy i organizacji, również autorka m.in. kilku monografii dotyczących rozwiązywania problemów społecznych i zawodowych.

Wśród prelegentów będzie również dr hab. Adam Bartoszek, Kierownik Zakładu Socjologii Organizacji, Gospodarki i Metodologii Badań Społecznych w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. Aleksandra Kuzior, Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych, prodziekan ds. studenckich Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz prezes Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, dr hab. Rafał Muster, socjolog, od 2005 roku adiunkt w Zakładzie Socjologii Organizacji, Gospodarki i Metodologii Badań Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, a w latach 2000 - 2004 pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach. Swoją wiedzą podzieli się również dr hab. Katarzyna Popiołek, Dziekan Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Katowicach, psycholog, która swoją pracę badawczą poświęca zagadnieniom społecznego funkcjonowania człowieka w sytuacji zmiany i doświadczania kryzysów.

Głos zabierze także Bożena Boruta-Gojny, psycholog zajmująca się m.in. life coachingiem, mentoringiem i badaniami dotyczącymi barier pokoleniowych w środowisku pracy oraz Iwona Woźniak-Bagińska, która od początku swojej kariery zawodowej pracuje w instytucjach związanych z zagadnieniami rozwoju rynku pracy, w tym Departamencie Zatrudnienia Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, a od 20 lat jest dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej, jest również pomysłodawczynią konkursu „Najlepszy debiut w biznesie” i innych przedsięwzięć integrujących środowisko biznesowe regionu z otoczeniem instytucjonalnym.

Program konferencji:

 • 10:00 -10:15 - przywitanie gości - Grażyna Dziedzic, prezydent Miasta Ruda Śląska, dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS, Iwona Woźniak– Bagińska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej.
 • 10:15 - 10:30 – „Szanse rozwoju Urzędów Pracy w kontekście zmian rynku pracy i systemu poradnictwa zawodowego” - prof. zw. dr hab. Augustyn Bańka.
 • 10:35 - 10:55 – „Pokolenia na rynku pracy - badania Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej” –dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej Iwona Woźniak – Bagińska.
 • 11:00 - 11:15 – „Metoda intermentoringu pracowniczego jako środek transferu wiedzy, rozwoju kultury organizacji oraz utrzymania na rynku pracy pokolenia 50+” - mgr Bożena Boruta–Gojny.
 • 11:20 - 11:35 – „Znajdę pracę będę nikim. Kierunek innowacji społecznych sprzyjających rozwiązywaniu problemów społecznych” - dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. Politechniki Śląskiej.
 • 11:40 - 11:55 – „Pracować i być biednym. Problem pauperyzacji osób aktywnych zawodowo - wymiar teoretyczny i empiryczny” - dr hab. Rafał Muster.
 • 12:00 - 12:10 - pytania od publiczności dotyczące tematyki wygłoszonych wystąpień.
 • 12:10 - 12:40 - panel dyskusyjny „Zarządzanie pokoleniami - perspektywa różnych podmiotów rynku pracy” - prowadzenie: mgr Bożena Boruta-Gojny.
 • 12:40 - 13:10 – przerwa.
 • 13:15 - 13:30 – „Prosumenci jako kategoria inteligentnych zasobów pracy w perspektywie gospodarki 4.0” – dr hab. Adam Bartoszek, prof. Uniwersytetu Śląskiego.
 • 13:35 - 13:50 – „Problem bezrobocia technologicznego w perspektywie rozwoju przemysłu 4.0” - dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. Politechniki Śląskiej.
 • 13:55 - 14:10 – „Przedsiębiorstwo społeczne jako instytucja wspomagająca rozwiązywanie kwestii społecznych” - prof. zw. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka.
 • 14:15 - 14:25 - pytania od publiczności dotyczące tematyki wygłoszonych wystąpień.
 • 14:25 - 14:40 - podsumowanie konferencji - dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS.
 • 2017-11-16 10:00

 • Centrum Biznesowe Adria