Wiadomości z Rudy Śląskiej

Regionalny Ośrodek EFS inauguruje dzialalność w Rybniku

  • Dodano: 2009-04-20 09:01

Eksperci Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości BEZPŁATNIE pomogą w uzyskaniu i wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.


W poniedziałek, 20 kwietnia 2009 w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13 rozpocznie działalność Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego, który świadczyć będzie BEZPŁATNE usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe związane z pozyskiwaniem i właściwym wykorzystaniem funduszy z EFS.

Ośrodek będzie udzielał pomocy wszystkim podmiotom z podregionów rybnickiego i gliwickiego (miasta: Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Zabrze i Żory oraz miasta i gminy powiatów: gliwickiego, raciborskiego, rybnickiego i wodzisławskiego) zainteresowanym pozyskaniem funduszy z EFS.

Z pomocy RO EFS Rybnik mogą korzystać szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa a także osoby fizyczne.

Ośrodek przygotował szczególną ofertę skierowaną do w/w podmiotów działających na terenach gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców.

Wystarczy odwiedzić nasze biuro by otrzymać:
• informację o możliwości finansowania danego projektu z EFS,
• informację o bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach EFS,
• pomoc doradczą i szkoleniową w przygotowywaniu projektów oraz wniosków o dofinansowanie z EFS,
• konsultację sprawdzającą poprawność przygotowania projektów,
• pomoc doradczą i szkoleniową w prawidłowej realizacji projektów dofinansowanych z EFS (w tym związaną z księgowością, sprawozdawczością i promocją),
• pomoc w ustanowieniu partnerstwa projektowego.

Wszystkie usługi świadczone będą BEZPŁATNIE

Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego to ogólnopolska sieć instytucji, które działają na rzecz rozwoju lokalnego poprzez animację aktywności, szkolenia, upowszechnianie informacji i doradztwo prowadzące do ustanowienia partnerstw międzysektorowych.

Ośrodki EFS sprzyjają także powstawaniu i realizacji projektów dedykowanych specyficznym problemom społecznym zidentyfikowanym na obszarze danej gminy lub podregionu pod kątem możliwości rozwiązania tych problemów z wykorzystaniem środków EFS.

Gwarantujemy Państwu wszechstronne, skuteczne i fachowe wsparcie.

Ośrodek będzie prowadzony przez zespół doświadczonych ekspertów Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenia Organizacji Pozarządowych "MOST".

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości działa od 2005 roku w ramach Krajowego Systemu Usług. Specjalizuje się w usługach szkoleniowych, informacyjnych oraz doradczych. Inkubator tworzy i realizuje projekty, prowadzi szkolenia dla osób poszukujących nowej tożsamości zawodowej oraz promuje indywidualną przedsiębiorczość.

Stowarzyszenie MOST prowadziło Regionalny Ośrodek EFS w latach 2007-2008 dla obszaru całego województwa śląskiego. 
 

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również