Prezydent miasta Ruda Śląska

Prezydentem Rudy Śląskiej jest Grażyna Dziedzic. Piastuje ten od urząd od 2010 roku, kiedy to wygrała wybory samorządowe.

Prezydent Miasta Ruda Śląska Grażyna  Dziedzic

Grażyna Dziedzic - prezydent miasta Ruda Śląska

Sekretariat

tel. 32 248 71 88
tel. 32 244 90 00 do 10, wew. 1140
fax: 32 248 74 32

Napisz do Prezydenta: prezydent@ruda-sl.pl

Prezydent Miasta przyjmuje strony w:

 • każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach od 10:00 do 12:00,
 • każdy drugi czwartek miesiąca w godzinach od 16:00 do 18:00.

Osoby, które chcą osobiście spotkać się z Prezydentem Miasta proszone są o uzgodnienie (osobiste lub telefoniczne) terminu w sekretariacie – pok. 114, pierwsze piętro budynku A, przy placu Jana Pawła II 6, w godzinach pracy Urzędu.

 

Krzysztof Mejer

Krzysztof MejerI Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska ds. gospodarki komunalnej.

I Zastępca Prezydenta Miasta przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w:

 • wyznaczone wtorki w godzinach od 16:00 do 17:00,
 • środy w godzinach od 13:00 do 15:00,
 • czwartki w godzinach od 15:00 do 18:00.

Osoby, które chcą osobiście spotkać się z Zastępcą Prezydenta Miasta lub proszone są o uzgodnienie (osobiste lub telefoniczne) terminu w Sekretariacie – pok. 117, pierwsze piętro budynku A, przy placu Jana Pawła II 6, w godzinach pracy Urzędu.

Wyślij e-mail: k.mejer@ruda-sl.pl

Michał Pierończyk

Michał Pierończyk

II Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami

II Zastępca Prezydenta Miasta przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w:

 • wyznaczone wtorki w godzinach od 16:00 do 17:00,
 • każdą środę w godzinach od 10:00 do 12:00,
 • każdy czwartek w godzinach od 16:00 do 18:00.

Osoby, które chcą osobiście spotkać się z Zastępcą Prezydenta Miasta proszone są o uzgodnienie (osobiste lub telefoniczne) terminu w Sekretariacie – pok. 110, pierwsze piętro budynku A, przy placu Jana Pawła II 6, tel. 32 244 90 00 do 010 wew. 1100 w godzinach pracy Urzędu.

Wyślij e-mail:  michal-pieronczyk@ruda-sl.pl

Anna Krzysteczko

Anna Krzysteczko

III Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska ds. społecznych

III Zastępca Prezydenta Miasta przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w:

 • wyznaczone wtorki w godzinach od 16:00 do 17:00,
 • każdą środę w godzinach od 10:00 do 12:00,
 • każdy czwartek w godzinach od 16:00 do 18:00.

Osoby, które chcą osobiście spotkać się z Zastępcą Prezydenta Miasta proszone są o uzgodnienie (osobiste lub telefoniczne) terminu w Sekretariacie – pok. 108, pierwsze piętro budynku A, przy placu Jana Pawła II 6, tel. 32 244 90 00 do 010 wew. 1080 w godzinach pracy Urzędu.

Wyślij e-mail:  akrzysteczko@ruda-sl.pl