RudaSlaska.com.pl - 20 lat

Ważne adresy i telefony Ruda Śląska

Telefony alarmowe  
Pogotowie ratunkowe
Stacja Pogotowia Ratunkowego Ruda Śląska
999
32 248 60 57
Straż pożarna
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej

998
32 244 70 60

Policja
Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej
997
47 854 12 00
Telefon alarmowy (wszystkie służby) 112
Pogotowie gazowe
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Gazownia w Rudzie Śląskiej
992
32 398 50 00
Pogotowie ciepłownicze
PEC - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
993
32 344 78 23
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie wod.-kan.
PWiK - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
994
32 342 42 00
Straż Miejska
Posterunek Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej
986
32 342 30 60