RudaSlaska.com.pl - 20 lat

Wiadomości z Rudy Śląskiej

Jak odzyskać pieniądze z Vienna Life?

  • Dodano: 2022-04-01 08:30, aktualizacja: 2022-04-04 13:02

Vienna Life, a dokładniej Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, to aktualna nazwa towarzystwa ubezpieczeń, które wcześniej działało pod nazwą Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Ubezpieczyciel ten był jednym z najbardziej (jeśli nie najbardziej) zaangażowanym w sprzedaż umów ubezpieczeń z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, które zwane były potocznie polisolokatami. Wiele osób, zwiedzionych zapewnieniami o ogromnych zyskach, zdecydowały się powierzyć towarzystwo swoje (często znaczne) oszczędności. Po pewnym czasie okazało się, że produkt jednak nie zarabia lub wręcz odwrotnie – traci znacznie na wartości. Pojawia się zatem pytanie, czy utracone pieniądze można odzyskać, a jeżeli tak to jak to zrobić.

Rozwiązanie umowy polisolokaty

Odzyskiwanie pieniędzy z Vienna Life rozpoczyna się od formalnego rozwiązania umowy. Dokonuje się to poprzez wysłanie do towarzystwa ubezpieczeń stosownego wniosku. Wzory formularzy dostępne są na stronie ubezpieczyciela i najłatwiej jest z nich skorzystać, aby cały proces przebiegł szybko i sprawnie. Po wypowiedzeniu umowy, po ok. 2-3 tygodniach, wypłacana jest aktualna wartość rachunku (pomniejszana o tzw. opłatę likwidacyjną), a następnie do ubezpieczającego przesyłane jest rozliczenie do umowy. Z dokumentu tego możemy dowiedzieć się w szczególności jaka była wartość zgromadzonych środków w momencie zamknięcia polisy i jaka kwota została wypłacona. Porównanie tych dwóch kwot pozwala nam na obliczenie pobranej opłaty likwidacyjnej. W starszych dokumentach rozliczeń znajdowała się jeszcze informacja o sumie wpłaconych składek, ale aktualnie rozliczenia nie zawierają danych w tym zakresie.

Jak zrezygnować z polisy Vienna Life?

Rezygnacja z polisy Vienna Life może w praktyce nastąpić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest rozwiązanie umowy (o czym szerzej poniżej). Drugą możliwością jest zaprzestanie opłacania składek, które co do zasady będzie prowadziło również do rozwiązania umowy. Można powiedzieć, że jest to sposób na rozwiązanie umowy w sposób dorozumiany.

Jak rozwiązać umowę z Vienna Life?

Umowę z Vienna Life można rozwiązać poprzez wysłanie do ubezpieczyciela specjalnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Prawo nie wymaga tutaj jakieś specjalnej formy, czy treści takiego oświadczenia. Musi jednak z niego wyraźnie wynikać wola zakończenia umowy. Oświadczenie powinno też w odpowiedni sposób identyfikować osobą uprawnioną do jego złożenia. Aby uniknąć wątpliwości w tym zakresie, najłatwiej jest posłużyć się stosownym formularzem. Można go pobrać ze strony Vienna Life w zakładce Strefa Klienta/Przydatne dokumenty/Rozwiązanie umowy. Formularz jest zatytułowany Wniosek o wypłatę Wartości Wykupu. Należy go wypełnić i odesłać na adres ubezpieczyciela. Pamiętać przy tym trzeba o załączeniu kserokopii dowodu osobistego. Oświadczenie warto wysłać listem poleconym i zachować potwierdzenie nadania.

Wezwanie do zapłaty

Gdy umowa jest już zamknięta do ubezpieczyciela można skierować wezwanie do zapłaty. Jest to formalny wymóg przed złożeniem pozwu. W niektórych sprawach może ono mieć również znaczenie z perspektywy początkowego terminu biegu naliczania odsetek. W piśmie należy wskazać czego się domagamy, czyli zapłaty określonej kwoty pieniężnej oraz wyznaczyć odpowiedni termin na zapłatę. Na odpowiedź od towarzystwa ubezpieczeń czeka się przeważnie od dwóch do czterech tygodni. Co do zasady jest ona odmowna i aby odzyskać pieniądze konieczne jest przejście do kolejnego kroku, jakim jest złożenie pozwu w Sądzie.

Pozew Polisolokata

Pozew jest szczególnym pismem procesowym, które wszczyna postępowanie cywilnego. Jest ono dosyć sformalizowane i obarczone szeregiem wymogów formalnych. Należy w nim przede wszystkim opisać, czego się domagamy oraz podać okoliczności faktyczne na poparcie naszego roszczenia. Same fakty trzeba też udowodnić, czemu służą stosowne wnioski dowodowe w tym zakresie. Dobry pozew nie może się także obyć bez uzasadnienia prawnego, w którym zostanie przedstawiona argumentacja dotycząca sprawy i przemawiająca za słusznością naszego stanowiska. Jakkolwiek sprawy dotyczące polisolokat są powszechne, tak konieczne jest prawidłowe przygotowanie pozwu, aby móc myśleć o wygranej. Nie można pominąć żadnego z wymaganych elementów. Po wniesieniu pozwu, najczęściej wydawany jest nakaz zapłaty, który doręcza się towarzystwu ubezpieczeń. Przeważnie orzeczenie to jest zaskarżane sprzeciwem, co prowadzi do skierowania sprawy na rozprawę. Na rozprawie przeprowadzane są dowody, a strony wygłaszają swoje racje na poparcie zajmowane stanowiska procesowego. Sprawa kończy się wyrokiem, od którego przysługuje każdej ze stron apelacja. W niektórych wypadkach przegrana ubezpieczyciela kończy sprawę już na tym etapie i wyrok nie jest zaskarżany. W odmienny wypadku przenosi nam to sprawę do Sadu Odwoławczego, gdzie może ale nie musi być wyznaczona kolejna rozprawa.

Wyrok UFK

Wyroki dotyczące umów polisolokaty można podzielić na te, które dotyczą opłat likwidacyjnych oraz te, które zajmują się nieważnością umowy. Opłaty likwidacyjne były kwotami pobieranymi przez towarzystwo ubezpieczeń za wcześniej rozwiązanie umowy. Postanowienia je wprowadzające uznawane są powszechnie za abuzywne, czyli niewiążące konsumenta. Dalej idące wadliwości umów, które skutkują ich uznaniem za nieważne, dotyczą jedynie niektórych polis. Argumenty w takich przypadkach dotyczą przede wszystkim: sprzeczności umowy z naturą stosunku zobowiązaniowego umowy ubezpieczenia, sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, możliwością jednostronnego kształtowania swojego zobowiązania (co jest sprzeczne z zasadą swobody umów), obejściem ustawy oraz brakiem efektywnego systemu zarządzania ryzykiem.

Kancelaria Polisolokaty

Jeżeli posiadacie Państwo umowę polisolokaty warto skonsultować z prawnikiem jej treść. Najprawdopodobniej przysługują Państwu stosowne roszczenia o zapłatę. Warto w takim wypadku powierzyć sprawę kancelarii prawnej, która w profesjonalny sposób poprowadzi sprawę i odzyska tyle środków ile będzie to możliwe.

Kancelaria Adwokat dr Aleksandra Rychlewska-Hotel
Rynek Dębnicki 6/3a, 
30-319 Kraków
Telefon: 12 307 21 26
 

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Komentarze (1)    dodaj

  • podpis

    czyli zamiast odzyskać 100 odzyskam 95 bo reszte weżmie kancelaria

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.