Katalog firm dodaj firmę

Allianz - Karolina Hanke Agent Ubezpieczeniowy

Korzystasz z naszych usług?
Dodaj polecenie »x

Logo Allianz - Karolina Hanke Agent Ubezpieczeniowy

ul. Sienkiewicza 10
41-710 Ruda Śląska

Godziny otwarcia: kontakt telefoniczny

 • Poniedziałek: kontakt telefoniczny
 • Wtorek: kontakt telefoniczny
 • Środa: kontakt telefoniczny
 • Czwartek: kontakt telefoniczny
 • Piątek: kontakt telefoniczny
 • Sobota: kontakt telefoniczny
 • Niedziela:

tel.: +48 508 124 431Kliknij, aby powiększyć mapę

Opis

WYKAZ UBEZPIECZEŃ

1. UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Indywidualne ubezpieczenie na życie
Grupowe ubezpieczenia na życie
Program ubezpieczeniowo - kapitałowy typu bancassurance


2. UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne
Indywidualne Ubezpieczenie Zdrowotne Moje Zdrowie,


3. UBEZPIECZENIA OSOBOWE

ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
ubezpieczenia turystyczne

ubezpieczenia mieszkań, budynków i lokali prywatnych

4. UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE DLA BIZNESU

Ubezpieczenia dla przemysłu
Ubezpieczenia finansowe
Ubezpieczenia transportowe
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w biznesie
Ubezpieczenia techniczne
Ubezpieczenia flot samochodowych
Ubezpieczenia dla małego i średniego biznesu

5.Zdrowie i Bezpieczeństwo Dziecka z Allianz   NOWOŚĆ !!!

Zwrócimy koszty leczenia lub pomożemy finansowo, jeśli dziecko poważnie zachoruje, w wyniku wypadku dozna uszkodzenia ciała lub będzie wymagało pobytu w szpitalu.

Dla kogo:

Idealna dla rodziców, którzy chcą kompleksowej ochrony dla swoich dzieci – na wypadek uszczerbku na zdrowiu czy wystąpienia choroby
Dla dzieci uczęszczających do szkół sportowych, bardziej narażonych na uszczerbek na zdrowiu
Dla rodziców, którzy nie mają ubezpieczenia na życie dla swojego dziecka, ale chcieliby ochrony bez długoterminowych zobowiązań
Dla rodziców, którzy chcą zapewnić dodatkowe środki na wypadek choroby czy wypadku, które pomogą w powrocie dzieci do zdrowia
Zakres ochrony obejmuje:

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku (który nie musi być określony jako trwały).
Śmierć w wyniku wypadku (które zapewni dodatkowe środki finansowe na ten trudny czas, aby skupić się na najbliższych); dwukrotnie wyższy niż suma ubezpieczenia dla uszczerbku    na zdrowiu).
Poważne zachorowania (aż 20 jednostek chorobowych, w tym: sepsa, nowotwór).
Świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa (gdy rany skutkują założeniem szwów w warunkach ambulatoryjnych lub szpitalnych).
Pokąsania lub pogryzienia przez inne zwierzęta (na skutek których konieczna była hospitalizacja trwająca minimum 2 dni).
Koszty leczenia po wypadku (poniesione na terytorium RP, brak zakresu terytorialnego dla wypadku, w tym m.in. koszty lekarstw, prywatnych wizyt u lekarza, rehabilitacji).
Czasowa niezdolność do nauki (trwająca nieprzerwanie przez min 30 dni, z zastrzeżeniem, że wypłacane jest 1 świadczenie).
Pobyt w szpitalu (wypłacany max przez 90 dni, wypłacany na skutek wypadku – od 2. dnia hospitalizacji, na skutek nagłego zachorowania – od 4. dnia hospitalizacji).
Świadczenia:

Wysokie suma ubezpieczenia:
do 200 000 zł z tytułu śmierci dziecka w wyniku wypadku,
do 1 000 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu, (SU od 10 000 do 100 000 zł)
do 50 000 zł z tytułu poważnego zachorowania,
do 200 zł za dzień pobytu w szpitalu w skutek wypadku lub choroby,

Przykład cenowy:

Zakres

świadczenie już za 8zł miesięcznie -
Pakiet podstawowy

świadczenie już za 19zł miesięcznie - Pakiet rekomendowany:
dobra jakość za przystępną cenę

świadczenie już od 40zł miesięcznie -
Pakiet rozszerzony

świadczenie już od 76zł miesięcznie -
Pakiet maksymalny

Świadczenie z tytułu śmierci dziecka w wyniku wypadku  20.000zł  50.000zł  100.000zł  200.000zł
Świadczenie w przypadku uszczerbku na zdrowiu dziecka w wyniku wypadku  100zł za 1% uszczerbku  250zł za 1% uszczerbku  500zł za 1% uszczerbku  1.000zł za 1% uszczerbku
Świadczenie w przypadku diagnozy poważnego zachorowania u dziecka  5.000zł  12.500zł  25.000zł  50.000zł
Świadczenie z tytułu pogryzienia dziecka przez psa, pokąsania lub pogryzienia przez inne zwierzęta oraz ukąszenia owadów  1.000zł   2.500zł  5.000zł  10.000zł
Świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do nauki po wypadku  200zł  500zł  1.000zł  2.000zł
Zasiłek szpitalny po wypadku lub nagłym zachorowaniu  20zł za każdy dzień  50zł za każdy
dzień  100zł za każdy
dzień  200zł za każdy dzień
Koszty leczenia po wypadku  1000zł 2.500zł 5.000zł  10.000zł

6. EMERYTURA

pracownicze programy emerytalne
fundusz emerytalny dla klientów indywidualnych
 

Indywidualne Konto Emerytalne


IKE „Specjalnie dla Ciebie” to obecnie najlepsza forma indywidualnego oszczędzania, w wypadku której nie będzie miał zastosowania tzw. podatek Belki. Polisa zapewnia dodatkowo ochronę programu oszczędzania na wypadek pogorszenia się stanu zdrowia, bezrobocia oraz inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem.

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?

IKE w postaci ubezpieczenia na życie jest odpowiednie dla każdego, kto:
chce podnieść wysokość swoich przyszłych świadczeń emerytalnych,
chce po prostu oszczędzać na przyszłość unikając jednocześnie tzw. podatku Belki,
chce zabezpieczyć się na wypadek bezrobocia lub inwalidztwa.
Zawarcie ubezpieczenia nie wiąże się z koniecznością przeprowadzenia badań lekarskich. Jedynym warunkiem zawarcia umowy jest poprawne wypełnienie wniosku o zawarcie ubezpieczenia i opłacenie pierwszej składki lub podpisanie zgody do obciążania rachunku "polecenie zapłaty”.

Co zapewnia to ubezpieczenie?


Możliwość oszczędzania na przyszłą emeryturę bez podatku od zysków kapitałowych.
Gromadzenie oszczędności na dwóch niezależnych kontach: nieopodatkowanym IKE oraz koncie swobodnego dostępu (KSD), na którym są lokowane nadwyżki oszczędności.
Unikalny mechanizm maksymalizacji odliczeń podatkowych.
Ochrona na wypadek inwalidztwa.
Ochrona na wypadek pogorszenia się stanu zdrowia w wyniku bezrobocia.
Brak podatku spadkowego.
Możliwość swobodnego wyboru spośród oferty ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Allianz.
Możliwość dokonywania wpłat doraźnych.
Minimum formalności potrzebnych do zawarcia umowy, m.in. brak badań i ankiety medycznej.

Pamiętaj - tylko regularne oszczędzanie na IKE daje szanse na podniesienie dochodów w wieku emerytalnym!
Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (III Filar)

Ulgi podatkowe

Odpis od podstawy opodatkowania
Brak 19% podatku od zysków kapitałowych
Brak podatku od spadków i darowizn


8. FUNDUSZE INWESTYCYJNE

TFI - fundusze inwestycyjne

WYJAZDY ZA GRANICĘ

Elastyczna oferta pozwalająca na dowolny wybór sum ubezpieczenia, od niskich po bardzo wysokie, rzadko spotykane na rynku. Do wyboru: Gotowe pakiety turystyczne, sportowe, do pracy; Kalkulator ubezpieczeń dający możliwość indywidualnego dostosowania zakresu ubezpieczenia i sumy do potrzeb klienta.
Bogaty zakres Kosztów Leczenia i Assistance, w każdym ubezpieczeniu. Gwarantowane:
• Hospitalizacja i leczenie ambulatoryjne bez franszyz;
• Transport medyczny do Polski niepomniejszający sumy ubezpieczenia;
• Repatriacja, nie tylko dla Ubezpieczonego, ale również dla członków jego rodziny;
• Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej o 48 godzin gratis;
• Poszukiwanie i ratownictwo;
• Pokrycie kosztów opóźnienia podróży.
Dodatkowe usługi assistance dedykowane różnym klientom, np:
• Home Assistance;
• Assistance Sport;
• Business Assistance;
• Moto Assistance;
• Pet Assistance.
Atrakcyjne rozwiązania dla klientów o szczególnych potrzebach: Dla osób starszych lub chorych przewlekle: niska cena za pakiety gwarantujące ochronę przy zaostrzeniu chorób przewlekłych; Dla uprawiających sporty: brak zwyżek za amatorskie uprawianie żeglarstwa, windsurfingu, nurkowania z aparatem tlenowym do 30 m i innych sportów rekreacyjnych, dodatkowe usługi Assistance Sport; Dla osób wyjeżdżających do pracy umysłowej i fizycznej.
Oferta ubezpieczenia dla obywateli Polski oraz cudzoziemców w 3 strefach:
Polska;
Europa;
Świat.
Ubezpieczenie kosztów wyjazdu z tytułu rezygnacji albo kosztów skrócenia uczestnictwa w imprezie. Unikatowe rozwiązanie na rynku – All-risk – rezygnacja z wyjazdu z powodu udokumentowanych zdarzeń.

WSZYSTKO, CO W DOMU RUCHOMOŚCI DOMOWE

Ubezpieczenie ruchomości domowych
kompleksowe ubezpieczenie ruchomości domowych stanowiących wyposażenie mieszkań i domów

"Pod własnym dachem"


Ubezpieczenie obejmuje budynki i lokale mieszkalne, budynki gospodarcze a także budynki w budowie

UBEZPIECZENIA DLA PRACOWNIKÓW


Grupowe ubezpieczenia na życie
Pracownicze programy emerytalne
Grupowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
Ubezpieczenia turystyczne

 

Słowa kluczowe: Allianz - Karolina Hanke Agent Ubezpieczeniowy, ubezpieczenia, usługi, ubezpieczeniowe, agencja, ubezpieczeniowa, polisy, życie, majątkowe, osobowe

Statystyki: 13025 wyświetleń.

Formularz zapytania

- zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w "formularzu zapytania" przez Silnet Media Sp. z o.o. Sp. k. oraz przez Podmiot do którego będzie wysyłane zapytanie, w celach handlowych.
- prześlij kopię formularza na mój adres e-mail

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot do którego wysyłane będzie zapytanie;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane zgodnie z powyższymi celami na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością wysłania zapytania.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.

Polecenia i opinie

 •     (2011-02-02)

  Opinia: Allianz - Karolina Hanke Agent Ubezpieczeniowy posiada prezentację w portalu miejskim od 2011 roku. Jeżeli korzystałeś z usług tego podmiotu, dodaj polecenie.

Poleć firmę

Jeżeli uważasz, że firma Allianz - Karolina Hanke Agent Ubezpieczeniowy jest godna polecenia, napisz opinię i zarekomenduj ją innym.

* - pola obowiązkowe

Publikowane opinie są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Napisali o nas

W portalu nie opublikowano żadnej informacji dot. firmy.

Redakcja portalu nie odpowiada za prawidłowość danych teleadresowych, treści ofert zamieszczonych w katalogu firm, oraz wiadomości wysyłane poprzez formularz kontaktowy.

Drogi Użytkowniku!

Dokładamy wszelkich starań by korzystanie z naszego serwisu było dla Ciebie komfortowe.

Dlatego staramy się dopasować dostępne w nim treści do Twoich zainteresowań i preferencji. Jest to możliwe dzięki przechowywaniu w Twojej przeglądarce plików cookies oraz przetwarzaniu przez administratora danych osobowych w celach analitycznych i statystycznych.

Przez dalsze korzystanie, bez zmian ustawień w zakresie prywatności, z naszego serwisu wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.

Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić w przeglądarce ustawienia dotyczące plików cookies, a także uzyskać dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach z naszej Polityki Prywatności.

Przejdź do serwisu