Katalog firm

dodaj firmę

Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im. św. Łukasza Ruda Śląska

Adres i telefon

ul. Sygietyńskiego 6
41-710 Ruda Śląska
Godziny otwarcia: 8:00 - 16:00
 • Poniedziałek: 8:00 - 16:00
 • Wtorek: 8:00 - 16:00
 • Środa: 8:00 - 16:00
 • Czwartek: 8:00 - 16:00
 • Piątek: 8:00 - 16:00
 • Sobota: nieczynne
 • Niedziela: nieczynne

Oferta

Zespół Szkół nr 3 im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej jest specjalistyczną placówką  edukacyjno-terapeutyczną przeznaczoną dla dzieci niepełnosprawnych w wieku od 3 do 21 roku życia  (w przypadku zespołów rewalidacyjno-wychowawczych-25 r.ż.). 
 
Placówka powstała w 1992 roku, zatrudnia doświadczoną kadrę nauczycieli, terapeutów i specjalistów, przygotowanych do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum oraz zespołach rewalidacyjno-wychowawczych. 
 
Są to między innymi:
 
 1. pedagog,
 2. psycholog,
 3. logopeda,
 4. rehabilitanci,
 5. specjaliści stosowanej analizy zachowań (terapeuci behawioralni),
 6. wychowawcy przedszkolni,
 7. dogoterapeuta,
 8. surdopedagog,
 9. tyflopedagog,
 10. terapeuci komunikacji alternatywnej (język migowy, Bliss, itd),
 11. specjaliści wczesnego wspomagania rozwoju,
 12. inni.
 
Co oferujemy
 
Uczniowie oprócz zajęć wychowania przedszkolnego, edukacyjnych i wychowawczych objęci są wielopłaszczyznową, specjalistyczną terapią w różnorodnych formach. Placówka dysponuje dostosowanymi do potrzeb swoich podopiecznych salami i gabinetami, są to: gabinet pedagoga, psychologa, logopedy, w pełni wyposażone zaplecze rehabilitacyjne (wyposażone min. w UGUL, przyrządy i specjalistyczne urządzenia do masażu, hydroterapii, terapii światłem spolaryzowanym, terapii polem magnetycznym, gimnastyki korekcyjnej, itp), sala doświadczania świata, dwie nowe pracownie gospodarstwa domowego i gastronomiczne, pracownia techniki, plastyki, pracownia ceramiczna (wyposażona w nowoczesny piec do wypalania gliny), nowa pracownia informatyczna i multimedialna, pracownia komunikacji alternatywnej, sala pedagogiki zabawy, pracownia muzyczno-rytmiczna, sala gimnastyczna z zapleczem higienicznym, jadalnia z zapleczem kuchennym, sale lekcyjne, sale przedszkolne, sale terapeutyczne. Budynek szkoły wyposażony jest w windę i nowy plac zabaw.
 
Szkoła, min. dzięki staraniom miasta oraz uczestnictwie w projektach współfinansowanych z EFS jest doskonale wyposażona w różnorodne pomoce, urządzenia i infrastrukturę niezbędne do prowadzenia specjalistycznej działalności. Dzięki staraniom grona pedagogicznego, pozyskano środki na rozbudowę placówki. W efekcie starań, dobudowano nowe skrzydło szkoły, mieszczące kilkanaście sal i gabinetów oraz wyposażone w nowoczesne rozwiązania architektoniczne, wspierające integrację uczniów niepełnosprawnych.
 
Placówka dzięki realizacji projektów unijnych pozyskała specjalistyczny sprzęt, pomoce i oprogramowanie służące realizacji zajęć. Są to min.: nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny, specjalistyczne oprogramowanie (logopedyczne, dydaktyczne, z zakresu komunikacji alternatywnej), sprzęt rehabilitacyjny, urządzenia wspomagające funkcjonowanie niepełnosprawnych ruchowo dzieci, cyfrowe komunikatory i syntezatory mowy, interaktywne pomoce dydaktyczne, książki, albumy, i inne.
 
Rodzaje zajęć i terapii
 
Placówka pracuje według zasad ustalonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Specyfiką szkoły jest oferta obejmująca działania oparte na nowoczesnych i uznanych metodach i formach pracy z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoła oferuje następujące rodzaje aktywności edukacyjnej, opiekuńczej, rehabilitacyjnej i terapeutycznej:
 • zajęcia w ramach przedszkola,
 • zajęcia edukacji wczesnoszkolnej,
 • zajęcia funkcjonalne w ramach zespołów rewalidacyjno-wychowawczych,
 • zajęcia w ramach tzw. zespołów terapeutycznych,
 • działalność wpierająca integrację,
 • zajęcia zgodne z tzw. podstawa programową,
 • terapię pedagogiczną i psychologiczną,
 • wspomaganie komunikacyjne (min. logoterapia, terapia alternatywna, metoda prof. Cieszyńskiej),
 • trening funkcjonowania społecznego,
 • zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej,
 • zajęcia prowadzone wg specjalistycznych metod (np. Knilla, Sherborne, stymulacji polisensorycznej, Dobrego Startu, kynoterapia, hipoterapia, terapia behawioralna, inne),
 • ukierunkowanie zawodowe,
 • spotkania i warsztaty dla rodziców i absolwentów,
 • rehabilitację i korekcję,
 • przywóz i odwóz dzieci szkolnym busem,
 • konsultacje lekarskie i stałą opiekę pielęgniarską,
 • zajęcia pozalekcyjne (kółka zainteresowań, harcerska drużyna nieprzetartego szlaku, kółko olimpiad specjalnych, zajęcia prowadzone w ramach projektów EFS, inne),
 • działalność szkolnego Stowarzyszenia Otwarte Serca,
 • zajęcia w formie wyjazdowej, np. warsztaty, festiwale, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne, imprezy integracyjne, inne.

 

Galeria

Polecenia i opinie (2)

Dodaj opinię
 • Polecam Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im. św. Łukasza. Wspieram lokalny biznes i korzystam z usług firm z naszego miasta.

 • Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im. św. Łukasza posiada prezentację w katalogu firm portalu miejskiego Rudy Śląskiej od 2009 roku. Czy polecasz tą firmę? Dodaj opinię w portalu miejskim.

Napisali o nas

 •  

  Młodzieżowe targi pracy 2017

  Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego oraz prezentacja kilkudziesięciu różnorodnych ofert zatrudnienia – tak w skrócie wyglądały Młodzieżowe Targi Pracy, które zostały wczoraj zorganizowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Rudzie Śląskiej.

 •  

  Święto Ogrodu Sensorycznego w Rudzie Śląskiej

  W dniach 5-10 czerwca 2017 r. na terenie Ogrodu Sensorycznego przy Zespole Szkół nr 3 im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej mieszkańcy Rudy Śląskiej będą mieli możliwość wzięcia udziału w niecodziennej imprezie.

 •  
 •  
 •  
 •  

12następna »

Redakcja portalu nie odpowiada za prawidłowość danych teleadresowych, treści ofert zamieszczonych w katalogu firm, oraz wiadomości wysyłane poprzez formularz kontaktowy.