Ruda Śląska - portal miejski RudaSlaska.com.pl

Wiadomości z Rudy Śląskiej

5000+ dla OSP. Ochotnicy dostaną dotację na swoją działalność

  • Dodano: 2019-07-11 16:45

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W ten sposób jeszcze w tym roku Ochotnicze Straże Pożarne otrzymają dodatkową kwotę 82 mln zł z budżetu państwa. 

Chcemy, żeby już w tym roku uruchomiony został program, dzięki którym OSP będzie można dofinansowywać kwotą do 5 tys. zł na jedno OSP na różnego rodzaju przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, społeczny, na promocję służby w OSP. W ochotniczych strażach pożarnych pełnią służbę zarówno zwolennicy prawicy, lewicy, osoby niezaangażowanie politycznie. To jest niezwykła forma aktywności społecznej, obywatelskiej, którą trzeba wspierać – powiedział w poniedziałek dziennikarzom TVP Info szef KPRM, Michał Dworczyk.

Każda OSP w Polsce będzie miała możliwość złożenia wniosku o fundusze, które pozwolą jej na organizację kursów udzielania pierwszej pomocy, przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych, w tym służących popularyzacji sportu i kultury fizycznej, związanych są z ochroną i prewencją przeciwpożarową.

Ochotnicze Straże Pożarne od wielu lat walczą z pożarami i pomagają ofiarom wypadków drogowych. Jednak oprócz tego wykonują też inne działania, które w wymiarze publicznym pozostają związane z szeroko pojętą ochroną i profilaktyką społeczną. Dlatego właśnie rząd, doceniając dotychczasową działalność OSP, zdecydował, że zadania realizowane przez ochotnicze straże uzyskają rangę ustawową – pozwoli to m.in. na rozszerzenie źródeł finansowania – podkreślają przedstawiciele biura prasowego MSWiA.

Do ustawy o ochronie przeciwpożarowej zostały wpisane następujące zadania realizowane przez OSP: 

  • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych; 
  • organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 
  • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 
  • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Na czym polega zmiana? Zadania te są wchodzą w zakres działalności Ochotniczych Straży Pożarnych od lat, jednak do tej pory ich zakres regulowały indywidualne statuty OSP.

Jak zaznaczono, wydatki na realizację nowych zadań wpisanych do ustawy pochodzą z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz środków przekazywanych przez jednostki organizacyjne, w szczególności stowarzyszenia, fundacje i instytucje ubezpieczeniowe. 

W tym roku OSP na finansowanie tych zadań będą miały możliwość otrzymać z budżetu państwa łącznie 82 mln złotych.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.