Wiadomości z Rudy Śląskiej

Dotacje do szerokopasmowego Internetu

  • Dodano: 2008-08-06 15:23

Do 12 września br. jednostki samorządu terytorialnego mogą przesyłać do wojewody śląskiego zbiorcze wnioski o udzielenie dotacji na finansowanie wydatków bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług przyłączenia do sieci i szerokopasmowego dostępu do Internetu. Dotacja jest przeznaczona m.in. dla: szkół publicznych i niepublicznych, zakładów kształcenia nauczycieli, publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek publicznych i pedagogicznych.

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie rodzaju wydatków bezpośrednio związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu przez jednostki uprawnione weszło w życie 15 lipca 2008 r. Rozporządzenie precyzuje terminarz wniosków o udzielenie dotacji. Do 31 sierpnia br. jednostki uprawnione składają wnioski o finansowanie do właściwego organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Do 5 września jednostka samorządu terytorialnego sprawdza wnioski jednostek uprawnionych. Do 12 września jednostka samorządu terytorialnego sporządza zbiorczy wniosek o udzielenie dotacji i przekazuje go wojewodzie śląskiemu.

Jednostki uprawnione do otrzymania dotacji to: szkoły publiczne, szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, zakłady kształcenia nauczycieli, publiczne centra kształcenia ustawicznego, centra kształcenia praktycznego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze i poradnie psychologiczno-pedagogiczne, publiczne placówki doskonalenia nauczycieli i publiczne biblioteki pedagogiczne, publiczne biblioteki.

Źródło: www.katowice.uw.gov.pl

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również