Wiadomości z Rudy Śląskiej

Dziś LXXIII sesja Rady Miasta Ruda Śląska. Oglądaj online

 • Dodano: 2022-11-24 10:45

24 listopada o 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta rozpocznie się sesja Rady Miasta.

Oglądaj sesję rudzkiej Rady Miasta na żywo:

TUTAJ
 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ślubowanie Radnego.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z prac Parlamentu Europejskiego, Senatu RP, Sejmu RP i Sejmiku Województwa Śląskiego.
 5. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
 6. Przyjęcie protokołów.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

7.1 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.185.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2022 - 2041 (druk nr 187/22),

7.2 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2022 (druk nr 188/22),

7.3 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.186.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2022 (druk nr 189/22)

7.4 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr PR.0007.122.2022 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (druk nr 156/22),

7.5 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr PR.0007.45.2022 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na których realizację przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku (druk nr 159/22),

7.6 Projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5 w Rudzie Śląskiej (druk nr 160/22),

7.7 Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska (druk nr 163/22),

7.8 Projekt uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (druk nr 164/22),

7.9 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców (druk nr 154),

7.10 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 (druk nr 165/22),

7.11 Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Żłobków Miejskich w Rudzie Śląskiej (druk nr 166/22),

7.12 Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w Rudzie Śląskiej (druk nr 167/22),

7.13 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska (druk nr 168/22),

7.14 Projekt uchwały w sprawie odwołania Rady Społecznej Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163 (druk nr 169/22),

7.15 Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13 za rok 2021 (druk nr 170/22),

7.16 Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6 za rok 2021 (druk nr 171/22),

7.17 Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163 za rok 2021 (druk nr 172/22),

7.18 Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d za rok 2021 (druk nr 173/22),

7.19 Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3 za rok 2021 (druk nr 174/22),

7.20 Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 za rok 2021 (druk nr 175/22),

7.21 Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2021 (druk nr 176/22),

7.22 Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29 za rok 2021 (druk nr 177/22),

7.23 Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. J. Niedzieli 51b za rok 2021 (druk nr 178/22),

7.24 Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 za rok 2021 (druk nr 179/22),

7.25 Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3 (druk nr 180/22)

7.26 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Ruda Śląska na lata 2023 - 2026 (druk nr 155/22)

7.27 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste działki gruntu położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ulicy Osiedlowej, zabudowanej garażem murowanym (druk nr 157/22),

7.28 Projekt uchwały wyrażenia zgody na oddanie udziału w użytkowanie wieczyste działki gruntu położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy 1 Maja, zabudowanej garażami murowanymi (druk nr 158/22),

7.29 Projekt uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (druk nr 161/22),

7.30 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – „Ruda Śląska - ZACHÓD” (druk nr 162/22),

7.31 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (druk nr 186/22),

7.32 Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska (druk nr 181/22).

7.33 Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ruda Śląska (druk nr 182/22),

7.34 Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska (druk nr 183/22),

7.35 Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska (druk nr 184/22),

7.36 Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska (druk nr 185/22).

 1. 8. Rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji.

  8.1 Stwierdzenie właściwości do rozpatrzenia skargi, wniosku, petycji.
   
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Wolne wnioski.
 4. Oświadczenia radnych.
 5. Sprawy organizacyjne Rady Miasta.
 6. Zakończenie sesji.

Komentarze (5)    dodaj »

 • radziol

  I znowu na kolejnej sesji sprawa rudzkich wodociągów. Czy ktoś wie co było w pismie ? czy ta opera kiedyś sie skończy? Podpowiadam, rozwiążcie je.

 • Mieszkaniec Halemby

  Przecież w porządku obrad nie ma ani słowa o wodociągach, skąd ten pomysł, że znowu będzie o tym? Przecież jest już nowy Zarząd, o czym tu mówić?O jakie pismo chodzi, znowu coś było?

 • boluś

  Najlepsze Życzenia z Okazji Światowego Dnia Buraka !

 • vice

  Świętujesz?

 • boluś

  Kisza na barszcz " ZAINTRESOWANY ? Aleś pewnie Pastewny ' i do tego sie niy nadajesz !

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również