Ruda Śląska - portal miejski RudaSlaska.com.pl

Wiadomości z Rudy Śląskiej

GPR uchwalony!

 • Dodano: 2018-06-04 08:15, aktualizacja: 2018-06-04 06:58

Rudzcy radni podjęli uchwałę wprowadzającą Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030. Prace nad nim trwały 9 miesięcy.

Przyjęty dokument zawiera ponad 100 projektów obejmujących 12 podobszarów. Stanowią one ponad 11 proc. powierzchni miasta i są zamieszkałe przez ponad 36 tys. osób.

Przyjęty program aktualizuje ścieżkę rewitalizacji miasta, jaką wypracowaliśmy w 2015 roku i daje nam zielone światło do ubiegania się o środki zewnętrzne – zaznacza prezydent Grażyna Dziedzic.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030 to w dużej mierze efekt badań społecznych, konsultacji i spacerów badawczych. Zależało nam na tym, by w każdy etap prac zaangażowani byli mieszkańcy. To dla nich miasto się zmienia, dlatego muszą mieć realny wpływ na te zmiany. Jeszcze większą partycypację społeczną zakładają też nowe przepisy – podkreśla wiceprezydent Michał Pierończyk.

Ruda Śląska chce zrewitalizować 12 podobszarów miasta. Stanowią one ponad 11 proc. powierzchni miasta i są zamieszkałe przez ponad 36 tys. osób (co stanowi około 30% ludności Rudy Śląskiej). Dwa największe obszary obejmują północną część dzielnicy Ruda oraz centralną część Wirku wraz z Czarnym Lasem. Z innych wytyczonych przestrzeni wymienić należy: historyczną część Orzegowa, centralną część Goduli, Chebzie wraz z kolonią robotniczą Kaufhaus, zabytkową część Nowego Bytomia, Starą Bykowinę wraz z północną częścią Kochłowic i terenami poprzemysłowymi po kopalni Polska- Wirek, a także kolonię robotniczą Carl Emmanuel. Pozostałe miejsca to: Szyb Mikołaj wraz z najbliższym otoczeniem, teren położony w rejonie ul. 1 Maja, tereny poprzemysłowe w rejonie kopalni Pokój oraz okolice Muzeum PRL-u.

W Gminnym Programie Rewitalizacji znalazło się ponad 100 planowanych do 2030 roku przedsięwzięć. Część z nich wypracowano wcześniej, w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. Już teraz niektóre z nich są realizowane. Trwa m.in. rewitalizacja historycznego centrum Orzegowa, rewitalizacja budynku dworca PKP w Chebziu na cele „Stacji Biblioteka”, rewitalizacja tzw. Florianki przy ul. Niedurnego 73 oraz adaptacja pomieszczeń po byłym komisariacie policji na potrzeby Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka.

Przypomnijmy, że do ostatniej sesji Rady Miasta w Rudzie Śląskiej obowiązywał Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska przyjęty w 2015 r. W ciągu ostatnich miesięcy został on przekształcony w Gminny Program Rewitalizacji tj. zaktualizowany i dostosowany do wytycznych określonych w nowej Ustawie o rewitalizacji oraz zaleceń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Ruda Śląska pozyskała środki zewnętrzne w kwocie ponad 93 tys. zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych. Wszystkie gminy mają obowiązek przyjąć „gminne programy rewitalizacji” do 2023 roku – przypomina Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju UM.

Do 5 czerwca br. potrwają konsultacje społeczne dotyczące uchwały Rady Miasta Ruda Śląska określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Komitet ten docelowo będzie pośredniczył w komunikacji między mieszkańcami, a władzami Rudy Śląskiej w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny procesu rewitalizacji. Będzie też pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą przy wdrażaniu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku”.

Komentarze (5)    dodaj komentarz »

 • Somsiod.

  Nareszcie c.o na Kafauzie nie będzie tyle smrodu.

 • Eli

  Kafaus zaś to chacharstwo remontować A oni poniszcza

 • Sąsiad

  Ciekawe skąd ty jesteś

 • polny

  Pewnie Bykowina osiedle do likwidaci skoronic nie robiom nie planujom, pewnie to ilepiej.

 • krecha

  Aż oczy bolą od Twojego komentarza.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.