Wiadomości z Rudy Śląskiej

Kolejne nowoczesne pracownie do nauki zawodu

  • Dodano: 2018-04-13 07:15, aktualizacja: 2018-04-13 22:44

13 kwietnia /piątek/ o godz. 11:00 odbędzie się prezentacja nowego wyposażenia sal warsztatowych Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego przy ul. Glinianej 2 w Rudzie Śląskiej.

Zmodernizowanych i wyposażonych zostało tam 5 pracowni do praktycznej nauki zawodu. Służą one do nauczania w branży mechanicznej, elektrycznej, gastronomicznej, fryzjerskiej i handlowej. Całkowita wartość inwestycji wyniosła blisko 2,3 mln zł, z czego ponad 1,5 mln zł pochodzi ze środków zewnętrznych. Ogółem na projekty inwestycyjne i szkoleniowe w rudzkich szkołach zawodowych władze Rudy Śląskiej pozyskały ponad 3 mln zł. Kolejny milion dołożony został z budżetu miasta.

Od 2011 roku na inwestycje oświatowe otrzymaliśmy z kasy Unii Europejskiej prawie 19 mln zł. Kolejne 5 mln zł powinniśmy otrzymać w tym roku. To właśnie dzięki wsparciu tego rodzaju możemy modernizować bazę dydaktyczną – mówi Grażyna Dziedzic, prezydent miasta Ruda Śląska. – W tegorocznym budżecie miasta zaplanowaliśmy ponad 9 mln zł na rudzkie szkolnictwo, z których znaczna część przeznaczona zostanie na kontynuację termomodernizacji placówek oświatowych oraz modernizację infrastruktury sportowej przy rudzkich placówkach – dodaje Grażyna Dziedzic.

Na rynku brakuje fachowców. Ten problem występuje nie tylko w naszym mieście, ale w całej Polsce. Poradzenie sobie z nim to wyzwanie dla całego systemu oświaty. Z tego powodu ogromną wagę przywiązujemy do tego, by rudzkie technika i szkoły branżowe były dobrze wyposażone. To przyciąga do nich młodzież, która chce uczyć się w dobrych warunkach – podkreśla wiceprezydent Anna Krzysteczko.

W nowe urządzenia i sprzęt zakupiony ze środków Unii Europejskiej dla CKPiDZ zostały wyposażone: pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, pracownie fryzjersko-kosmetyczne, pracownia gastronomiczna, symulacyjna pracownia sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz pracownie elektryczne.

Sale warsztatowe służą do nauki zawodu technik usług fryzjerskich, technik elektryk, kucharz i technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik, piekarz, wędliniarz, operator obrabiarek skrawających, mechanik-monter maszyn i urządzeń, ślusarz oraz sprzedawca.

Na specjalistów w tych branżach od kilku lat istnieje duże zapotrzebowanie wśród pracodawców – mówi Jan Lomania, dyrektor CKPiDZ. – Modernizacja naszych pracowni pozwoli na podniesienie jakości kształcenia zawodowego, a tym samym na zwiększenie szans absolwentów na lokalnym i regionalnym rynku pracy - dodaje.

Nowe inwestycje otworzą również możliwości odbycia staży i praktyk zawodowych oraz kursów certyfikowanych dla uczniów CKPiDZ.

Na realizację tych potrzeb pozyskaliśmy kolejne 1,2 mln zł, a wkład miasta wyniesie ok. 62 tys. zł – informuje Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty UM.

Z projektu skorzysta ok. 150 uczniów kształcących się m.in. w takich zawodach jak technik żywienia i usług gastronomicznych, sprzedawca, ślusarz, operator obrabiarek skrawających czy technik pojazdów samochodowych. Z projektu skorzysta również 26 nauczycieli nauki zawodu, którzy zyskają możliwość podniesienia kompetencji.

Przypomnijmy, że rudzcy uczniowie mogą już korzystać z nowoczesnej pracowni badań elektroakustycznych i nagłośnieniowych oraz ze studia nagrań, które powstały w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski, gdzie uczniowie kształcą się w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień.

Projekt adaptacji i wyposażenia pracowni badań elektroakustycznych i nagłośnieniowych wraz ze studiem nagrań z reżyserią dźwięku kosztował 444 tys. zł, z czego 270 tys. zł pochodzi z dofinansowania.

Projekty dofinansowane są z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Oś Priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 12.2.1 infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT oraz Oś Priorytetowa XI: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.

W Rudzie Śląskiej funkcjonuje 15 szkół zawodowych. Jest to 6 techników, w których uczy się 1527 uczniów, 7 branżowych szkół I stopnia liczących 176 uczniów, 18 oddziałów zasadniczych szkół zawodowych liczących 353 uczniów, 1 szkoła przysposabiająca do pracy z 25 uczniami oraz szkoła muzyczna II stopnia z 82 uczniami. Spośród kierunków zawodowych wybieranych przez uczniów największą popularnością cieszy się technik informatyk, logistyk oraz klasy wielozawodowe.

Kolejne nowoczesne pracownie do nauki zawodu

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również