Wiadomości z Rudy Śląskiej

Miasto przekazało 30 czujników tlenku węgla Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej

 • Dodano: 2021-03-17 12:45

Miasto przekazało 30 czujników tlenku węgla Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej. W ten sposób miasto włącza się w prowadzone przez strażaków działania profilaktyczne i edukacyjne mające na celu uświadomienie powagi zagrożenia, jakim jest tlenek węgla, czyli popularny czad.


Miasto przekazało 30 czujników tlenku węgla PSP w Rudzie Śląskiej

Jak informuje wiceprezydent Krzysztof Mejer, czujniki, które trafiły do rąk strażaków, będą przez nich przekazywane mieszkańcom, których nie stać na ich zakup, podczas interwencji związanych z zagrożeniem zatrucia czadem, tak aby sytuacja taka nie powtórzyła się już w przyszłości.

- Niestety ciągle obserwujemy niski stopień świadomości społeczeństwa na temat zagrożenia tlenkiem węgla. Widać to ciągle w statystykach dotyczących liczby interwencji dotyczących zatruć tym śmiertelnym gazem. Każdego roku odnotowywanych jest w naszym mieście ponad 100 takich interwencji. W 2020 r. było ich 103. Dlatego w tym miejscu przyłączam się do apeli strażaków, aby pamiętać o prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń grzewczych, a także systematycznym czyszczeniu i sprawdzaniu szczelności przewodów kominowych - napisał Krzysztof Mejer.


Statystyki rudzkiej straży pożarnej

Liczba interwencji podejmowanych przez rudzką straż pożarną w związku z tlenkiem węgla każdego roku pozostaje na podobnym poziomie. W 2018 r. było ich 164, w 2019 r. – 152, a w 2020 – 103. Natomiast w tym roku w walce "cichym zabójcą" pomoc straży pożarnej potrzebna była już kilkadziesiąt razy.

Jak pokazują statystyki w 2020 roku tlenkiem węgla podtruło się 15 mieszkańców Rudy Śląskiej - w tym 10 osób dorosłych i 5 dzieci, jednak istotne jest to, że nie odnotowano żadnych ofiar śmiertelnych. Natomiast rok wcześniej, w 2019, czadem zatruły się 44  osoby - w tym 25 dorosłych i 19 dzieci, wtedy również obyło się bez zgonów. Tragiczniej było w 2018 roku, kiedy to zatruło się 55 osób, z czego 2 poniosły śmierć. Wśród poszkodowanych znalazło się 36 osób dorosłych i 19 dzieci.


Czujka na straży bezpieczeństwa!

Strażacy zachęcają do zainstalowania w pobliżu urządzeń grzewczych czujnika wykrywającego tlenek węgla. W przypadku pojawienia się tego gazu aparat emituje bardzo głośny sygnał dźwiękowy i może ostrzec domowników przed zagrożeniem. Co ważne, koszt zakupu takiego urządzenia oscyluje wokół kilkudziesięciu złotych, a uratować może życie. Propagowaniu korzystania z czujników tlenku węgla poświęcona jest ogólnopolska kampania "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! Sezon grzewczy 2020-2021". Informacje na jej temat można znaleźć na stronie internetowej www.kmpspruda.pl


Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza, dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.


Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.


Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 • Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 • Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 • Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 • Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 • W przypadku wymiany okien na nowe sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.
 • Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.