Ruda Śląska - portal miejski RudaSlaska.com.pl

Wiadomości z Rudy Śląskiej

Moją rolą jest kontakt z osobami niepełnosprawnymi - Halina Ignor

  • Dodano: 2014-07-30 08:00, aktualizacja: 2015-10-01 14:02

Rozmawiamy z Haliną Ignor, pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej. 
 

Od kiedy pełni Pani funkcję pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych? 
Pełnomocnikiem zostałam w 2009 roku. Wcześniej byłam kierowniczką Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bykowinie, więc kontakt z osobami niepełnosprawnymi miałam dużo wcześniej. Swoją karierę zawodową rozpoczynałam jako pracownik socjalny, gdzie miałam okazję zetknąć się z wieloma problemami społecznymi. Osoby niepełnosprawne borykają się bowiem z wieloma problemami i należy im pomagać, by żyło im się możliwie jak najlepiej. 
 
 
Taki jest cel Pani działań? Pomoc osobom niepełnosprawnym? 
Mają rolą jest przede wszystkim kontakt z osobami niepełnosprawnymi – z nimi, ich rodzinami, opiekunami. Moje biuro jest dla nich otwarte, dostęp jest łatwy – mieści się na parterze, blisko wejścia do budynku. 
 
 
Z jakimi problemami, zagadnieniami najczęściej się zgłaszają? 
Najczęściej są to sprawy związane z sytuacją finansową. Sama niepełnosprawność powoduje, że w rodzinie pojawia się wiele wydatków. Często jest to szukanie informacji w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania np. wyjazdu na turnus rehabilitacyjny,do likwidacji barier, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne,  uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego czy świadczenia dla opiekunów zajmujących się osobą niepełnosprawną, załatwienia formalności w zakresie uzyskania orzeczenia czy też karty parkingowej. Część finansowania udaje się uzyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Lada dzień na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pojawi się informator w zakresie infrastruktury pomocowej dla osób niepełnosprawnych. 
 
 
Ile osób skorzystało z możliwości uzyskania dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego?
Na dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla indywidualnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów ze środków PFRON  przeznaczono kwotę 319 770 zł. Z tej formy pomocy w 2013 roku skorzystało łącznie 412 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami, w tym 162 osoby dorosłe z 47 opiekunami oraz 107 dzieci z 96 opiekunami. Jednak co roku pieniędzy jest mniej niż osób chętnych.
 
 
Jak wygląda zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej? 
W tym zakresie ściśle współpracuję z rudzkim Powiatowym Urzędem Pracy. Zdarza się, że osoby, które do mnie przychodzą, pytają o takie oferty zatrudnienia. Bardzo chętnie pośredniczę w rozmowach, przekazuję bieżące informacje. Podjęcie pracy przez osobę niepełnosprawną to forma terapii, są to osoby, które z dużym oddaniem i rzetelnością oddają się powierzonym obowiązkom. 
W ostatnim czasie PUP prowadzi projekt "Praca bez barier", dofinansowany ze środków unijnych. Każda osoba niepełnosprawna ma swego trenera pracy, który przygotowuje ją do podjęcia stażu u konkretnego pracodawcy.
 
 
Czy coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na zatrudnienie? 
Oczywiście, pracodawcy przekonują się, że mają możliwość uzyskania dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zarówno do wynagrodzenia, jak i dostosowania stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Jesteśmy w dobrej sytuacji, bo mamy prężnie działający Zakład Aktywności Zawodowej, który zatrudnia prawie 80 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. 
 
 
Czy jest odpowiednia ilość miejsc w placówkach oświatowych dla dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością? 
Musi być, to kształcenie jest dzieciom zapewnione. Dzieci, które posiadają orzeczenie o kształceniu specjalnym  muszą mieć takie kształcenie zapewnione.
 
 
Czy możemy powiedzieć więcej na temat finansowania ze środków miejskich działań w ramach pomocy osobom niepełnosprawnym? 
Środki przeznaczane na pomoc osobom niepełnosprawnym należy podzielić na zadania. Jedne zadania finansowane są z budżetu miasta, a inne z budżetu państwa. Jedne zadania i środki skierowane są bezpośrednio do indywidualnych osób niepełnosprawnych, a inne na funkcjonowanie ośrodków wsparcia przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Najwięcej środków przeznacza się na funkcjonowanie domów pomocy społecznej. Na terenie miasta jest 5 domów pomocy społecznej. W 2013 r. z budżetu miasta wydano na ten cel - 8 812 585,49 zł, a z budżetu Wojewody – 4 358 056,00 zł. We wszystkich domach przebywały w 2013 roku 473 osoby.  
Z tytułu opieki nad osobami niepełnosprawnymi w ramach usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przeznaczono z budżetu miasta kwotę 503 500 zł dla 242 osób. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2013 roku udzielił pomocy finansowej 1570 rodzinom z powodu niepełnosprawności. Z zasiłków okresowych skorzystało 596 osób na kwotę 523 189 zł, z zasiłków stałych 676 osób na kwotę 2 443 137 zł.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca również świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny dla osób niepełnosprawnych oraz świadczenie pielęgnacyjne dla osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi. W 2013 r. z budżetu państwa wypłacono:
1. Świadczenie pielęgnacyjne dla 636 osób na kwotę 4 943 600 zł
2. Zasiłek pielęgnacyjny:
- dla dzieci do 16 roku życia: 1059 osób na kwotę 1 967 274 zł
- dla osoby powyżej 16 r. ż. o znacznym st. niepełnosprawności: 2145 osób na kwotę 4 027 113 zł
- dla osoby powyżej 16 r. ż. o umiarkowanym st. niepełnosprawności: 1056 osób na kwotę 1 976 148 zł
- dla osoby, która ukończyła 75 lat: 270 osób na kwotę 495 261 zł
Razem zasiłek pielęgnacyjny dla 4 530 osób na kwotę: 8 465 796 zł
Łącznie na świadczenia opiekuńcze dla 5166 osób wypłacono kwotę 13 409 396 zł
MOPS zajmuje się również finansowaniem opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych. W 2013 roku miasto przeznaczyło na opiekę nad 34 dzieci niepełnosprawnych kwotę 348 037,02 zł.
 
Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych otrzymał w 2013 r. środki z budżetu miasta  w wysokości 1 067 027 zł. W ośrodku przebywało 88 dzieci. Jego działalność jest niezastąpiona, został nagrodzony w zeszłym roku w ogólnopolskim konkursie. 
 

Czym w Rudzie Śląskiej można się pochwalić? 
Na pewno współpracą między różnymi instytucjami miejskimi, kulturalnymi, sportowymi, oświatowymi, organizacjami pozarządowymi. Bardzo dobrze ta współpraca sprawdza się podczas organizacji Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych, którego jestem koordynatorką. W ciągu kilku dni ma miejsce na terenie miasta wiele wydarzeń, spotkań. Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie angażują się całym sercem w jego organizację. Zgłosiłam to wydarzenie do ogólnopolskiego konkursu, gdzie dostaliśmy wyróżnienie. 
W mieście prężnie działają sekcje Olimpiad Specjalnych, wielu podopiecznych uczestniczy w całorocznych treningach i zawodach sportowych w różnych olimpijskich dyscyplinach.


Czego brakuje w naszym lokalnym społeczeństwie jeśli chodzi o potrzeby osób niepełnosprawnych?
Zgłaszane są do mnie problemy, że w mieście nie ma zajęć dla osób, które zakończyły edukację np. w Szkole życia w momencie, gdy ukończyły 25 lat. Są to często osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które nie kwalifikują się na zajęcia w środowiskowych domach samopomocy lub w warsztacie terapii zajęciowej. Organizacją zajęć dla tych osób od września zajmie się do końca roku stowarzyszenie Otwarte serca oraz stowarzyszenie Nadzieja. Środki na ten cel pochodzą z dofinansowania z PFRON-u. 

 
Jakie plany i zamierzenia na przyszłość? 
W ostatnim czasie pracowałam nad przygotowaniem "Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2014-2015", który w styczniu uchwałą Rady Miasta został przyjęty do realizacji. Program ten zawiera 44 projekty, które będą realizowane przez rudzkie organizacje pozarządowe, ośrodki wsparcia, placówki oświatowe, a  dotyczą m. in. organizacji wydarzeń, festiwali, likwidacji barier, modernizacji i rozbudowy Szkoły życia oraz wiele cennych inicjatyw służących osobom niepełnosprawnym w naszym mieście. 
 
 
Dziękuję za rozmowę.  

Komentarze (2)    dodaj komentarz »

  • anna

    Ubawił mnie ten wywiad. Tak się składa, że zwracałam się kilkukrotnie z zapytaniem dot. między innymi rehabilitacji domowej, i pani pełnomocnik właściwie więcej się dowiedziała ode mnie , niż ja od niej. A moja wiedza niewielka...

  • esio

    A takich pełnomocników coraz więcej !

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.