Wiadomości z Rudy Śląskiej

Odbiór odpadów komunalnych - Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

 • Dodano: 2020-11-30 08:15, aktualizacja: 2020-11-30 06:35

Od 1 stycznia 2021 roku ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych na terenie Miasta Ruda Śląska. Od tego dnia odpady komunalne z terenu nieruchomości niezamieszkałych nie będą odbierane przez wykonawcę wyłonionego w przetargu przez Miasto Ruda Śląska.

Ma to związek z podjętą uchwałą nr PR.0007.51.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Śl. 2020 r. poz. 3938).

Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie skutkowało koniecznością zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do rejestru działalności regulowanej, który prowadzi Prezydent Miasta Ruda Śląska.

Lista podmiotów jest zamieszczona na stronie http://www.rudaslaska.pl/theme/rudaslaska/uploads/year--2020-08--month/Rejestr_dzia%C5%82alnosci_regulowanej_w_zakresie_odbierania_odpadow_komunalnych_sierpien_2020.pdf.

Wyłączenie z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nie dotyczy tzw. nieruchomości mieszanych, tj. nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest nadal do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska oraz ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości.

Do podstawowych zasad należą:

 • wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
 • segregowanie odpadów na 5 frakcji;
 • przekazywanie zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych firmie wpisanej do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska

Wypełnienie obowiązku odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych będzie podlegać kontroli.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości który nie wykonuje ww. obowiązków podlega karze grzywny.

Komentarze (6)    dodaj »

 • boluś

  Niy doło się dźignońć opłaty śmieciowyj to Mejer kombinuje bokami. Heil PreZero! Ciekawe kiej pod nieruchomości niyzamieszkane podciongnom smyntorze i wprowadzom indywidualne umowy ?

 • Cepelia

  Bardzo dobrze. Wreszcie właściciele sklepów będą musieli mieć własne kubły i przestaną podrzucac na osiedla

 • n4u

  myślisz że nie wezmą mniejszej taryfy i nie podrzucą ? To samo jest z działkowiczami - swoje kubły mają małe - wiecznie puste a wrzucają do tych osiedlowych.

 • Baba

  Bzdury wypisujesz.

 • Henkos

  nieprawda działkowcy mają duże pojemniki do których swoje nie segregowane śmieci podrzucają mieszkańcy zapraszam do obejrzenia monitoringu na ROD Ligonia działkowiec

 • ..

  Dokładnie nawet tego nie segreguja wszystko leci gdzie popadnie ! Bardzo dobrze

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również