RudaSlaska.com.pl - 20 lat

Wiadomości z Rudy Śląskiej

Oglądaj online: LIX sesja Rady Miasta Ruda Śląska

 • Dodano: 2022-02-24 09:00, aktualizacja: 2022-02-24 11:19

24 lutego 2022 r. o godz. 13:00 rozpocznie się sesja Rady Miasta w trybie zdalnym.

Oglądaj sesję rudzkiej Rady Miasta na żywo:

TUTAJ
 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z prac Parlamentu Europejskiego, Senatu RP, Sejmu RP i Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się w dniu 27 stycznia 2022 r.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  6.1 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.185.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata2022-2041 (druk nr 27/22)
  6.2 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2022 (druk nr 28/22)
  6.3  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.186.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2022 (druk nr 29/22)
  6.4  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie powierzenia przez Miasto Ruda Śląska zadania publicznego Gminie Ostróda z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy i wykonywania obowiązków nadzoru nad świadczeniem tych usług (druk nr 25/22)
  6.5 Projekt uchwały w sprawie sprzedaży udziału Gminy Miasta Ruda Śląska wynoszącego 1/2 części lokalu mieszkalnego nr 31 położonego w budynku w Rudzie Śląskiej przy ulicy Grodzkiej nr 6B (druk nr 19/22),
  6.6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Piotra Niedurnego 50D/23 na czas nieoznaczony (druk nr 20/22)
  6.7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego w Rudzie Śląskiej - Bykowinie na ul. Szpaków 33 na czas nieoznaczony z przeznaczeniem pod działalność usługową w zakresie opieki zdrowotnej (druk nr 26/22)
  6.8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.136.2020 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości i sposobu jej składania przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk nr 21/22)
  6.9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr PR.0007.59.2018 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym pomiędzy ulicą Zabrzańską, ulicą 1 Maja, autostradą A4 oraz wschodnią granicą miasta Ruda Śląska (druk nr 22/22)
  6.10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr PR.0007.91.2018 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Goduli w rejonie ulicy Wincentego Lipa (druk nr 23/22)
  6.11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, w obszarze zlokalizowanym pomiędzy ul. Zabrzańską, ulicą 1 Maja, Autostradą A4 oraz zachodnią granicą miasta Ruda Śląska z wyłączeniem terenu w rejonie ul. Bielszowickiej, ul. Mostowej i ul. 1 Maja - "Ruda Śląska - ZACHÓD" (druk nr 24/22)
  6.12 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów opracowania Raportu o stanie gminy za rok 2021 (druk nr 30/22)
  6.13 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ulicy Ks. J.Niedzieli 51b (druk nr 31/22)
  6.14 Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ruda Śląska (druk nr 33/22)
  6.15 Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska (druk nr 32/22)
  6.16 Projekt uchwały sprawie zmiany w składzie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta Rady Miasta Ruda Śląska (druk nr 37/22)
  6.17 Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta Ruda Śląska (druk nr 34/22)
  6.18  Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa Rady Miasta Ruda Śląska (druk nr 35/22)
  6.19 Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska(druk nr 36/22)
  6.20 Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska (druknr 38/22)
 7. Rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji.
  7.1. Stwierdzenie właściwości do rozpatrzenia skargi, wniosku, petycji,
 8. Interpelacje i zapytania.
 9. Wolne wnioski.
 10. Oświadczenia radnych.
 11. Sprawy organizacyjne Rady Miasta.
 12. Zakończenie sesji.

Komentarze (1)    dodaj »

 • boluś

  Ciekawe czy Niy'poRadni nauczyli sie czytać ?i wiedzom o czym decydujom?

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.