Wiadomości z Rudy Śląskiej

Ogólnopolski konkurs "Krajowi Liderzy Innowacji-2008"

  • Dodano: 2008-10-29 08:29, aktualizacja: 2008-10-28 18:30

Fundacja Innowacji i Rozwoju zaprasza do udziału w ogólnopolskim, otwartym konkursie "Krajowi Liderzy Innowacji-2008".

Konkurs ma służyć identyfikowaniu oraz promowaniu przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym. Dla firm mikro, MŚP, gmin, organizacji pozarządowych oraz uczestników indywidualnych udział w konkursie jest bezpłatny na wszystkich etapach. O nadaniu konkursowemu przedsięwzięciu charakteru rozwojowego i innowacyjnego decydować będzie wdrożenie nowego rozwiązania/projektu w ocenianym podmiocie.

Uczestnikami konkursu mogą być następujące grupy kandydatów:

  • Grupa 1 - przedsiębiorcy (firmy - mikro, małe, średnie, duże),
  • Grupa 2 - gminy (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie), 
  • Grupa 3 - organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, inne org. pozarządowe), inne organizacje/podmioty (nie wymienione w pozostałych grupach),
  • Grupa 4 - uczestnicy indywidualni (przedstawiciele środowisk akademickich, nauki, kultury, sportu), którzy podejmują i realizują projekty i inicjatywy o charakterze innowacyjnym i rozwojowym.

Tytuły zostaną przyznane w następujących kategoriach: Innowacyjna firma, Innowacyjny produkt, Innowacyjna usługa, Innowacyjna gmina, Innowacyjna organizacja, Innowacyjny projekt.

Więcej informacji o konkursie: www.liderzyinnowacji.pl

Mecenasem konkursu jest Bank Gospodarstwa Krajowego a partnerami merytorycznymi "BIK" Biuro Informacji Kredytowej S.A, "InfoMonitor" Biuro Informacji Gospodarczej S.A. oraz "Kompass Poland".

Patronat nad konkursem "Krajowi Liderzy Innowacji-2008" objęli m.in.: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Infrastruktury, Narodowy Bank Polski, Polską Agencję Rozwoju Regionalnego, ARiMR, Marszałkowie województw.

Pełna lista Patronatów, Regulamin konkursu oraz ankiety dla uczestników dostępne są na stronie konkursu www.liderzyinnowacji.pl

Ankiety dla podmiotów biorących udział w konkursie dostępne są na stronie www.liderzyinnowacji.pl/formularze.html.

Wypełnione ankiety należy wysyłać na adres Biura Konkursu listem poleconym lub przesyłką kurierską do dnia 31.10.2008 r. Decyduje data nadania.

Biuro Konkursu: Fundacja Innowacji i Rozwoju, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, tel. (022) 621-30-00, e-mail: konkurs@fiir.org.pl

Źródło: www.inkubatorrudzki.pl

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również