Wiadomości z Rudy Śląskiej

Projekt Ichnos Plus

  • Dodano: 2009-03-25 10:34

W dniach 26 – 27 marca 2009 Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości będzie gospodarzem i organizatorem spotkania z udziałem gości z Włoch, Hiszpanii, Czech, Estonii oraz Grecji.


W ramach unijnego Programu INTERREG IVC Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości współpracuje z pięcioma europejskimi partnerami przy realizacji projektu, który ułatwi przedsiębiorcom rejestrację oraz uruchomienie działalności gospodarczej.

Co to jest Ichnos Plus

Od lipca 2008 do czerwca 2010 regionalni partnerzy z Włoch, Hiszpanii, Czech, Estonii, Grecji i Polski realizują przedsięwzięcie zmierzające do stworzenia w wybranych regionach sieci „okienek przedsiębiorczości” (one-stop-shops) - placówek, w których osoba rejestrująca działalność będzie mogła załatwić kompleksowo wszystkie formalności z tym związane. Zasadniczym celem projektu jest uproszczenie procedur związanych z zakładaniem działalności gospodarczej oraz redukcja skomplikowanych procedur administracyjnych. Planowane ułatwienia dla przedsiębiorców odpowiadają wymogom określonym w dyrektywie UE o usługach na rynku wewnętrznym, zwanej "dyrektywą Bolkesteina" z 12.12.2006, wydanej przez Parlament Europejski, jako dyrektywa 2006/123/EC.

Dzień 1:  III Posiedzenie Komitetu Sterującego

Spotkanie rozpocznie wystąpienie koordynatora projektu. Pani Maria Rosaria Madau przedstawi członków Komitetu Naukowego oraz przypomni główne założenia i cele projektu Ichnos Plus. W kolejnym punkcie programu spotkania zaplanowano prezentację dotychczasowych dokonań oraz postępu w działaniach poszczególnych partnerów projektu. Po wstępnej prezentacji spotkanie przerodzi się w dyskusję, podczas której zostaną podjęte konkretne decyzje dotyczące kolejnych działań w ramach trzech komponentów tematycznych:

1. Zarządzanie i koordynacja,

2. Wymiana informacji i rozpowszechnianie,

3. Wymiana i transfer doświadczeń w przenoszeniu dobrych praktyk do programów Funduszy Strukturalnych UE.

Ponadto, określone zostaną tematy wiodące następnego spotkania Komitetu Sterującego. W trakcie spotkania przedstawiciele wszystkich partnerów Projektu zaprezentują metody i rezultaty realizacji Ichnos Plus z uwzględnieniem lokalnej specyfiki danego regionu.

Interesująco zapowiada się prezentacja Punktu Obsługi Przedsiębiorcy – działającej w Urzędzie Miasta Kraków wzorcowej placówki, która została stworzona by wspierać małych i średnich przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą po raz pierwszy. Krakowscy przedsiębiorcy mogą obecnie załatwić większość formalności związanych z rejestracją firmy w jednym miejscu.

W godzinach popołudniowych uczestnicy spotkania będą gośćmi Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz odwiedzą Technopark w Gliwicach.

Dzień 2: I Posiedzenie Komitetu Naukowego

W Komitecie Naukowym Projektu Ichnos Plus zasiada 6 niezależnych ekspertów reprezentujących dziedziny spokrewnione z tematyką Projektu. W Rudzie Śląskiej eksperci spotkają się po raz pierwszy. Ich głównym zadaniem będzie opracowanie studium wykonalności, które umożliwi analizę ogólnych założeń Projektu oraz wskaże partnerom najlepsze recepty na poprawę rezultatów podejmowanych przez nich działań. Komitet Naukowy zajmie się także opracowaniem strategii działania oraz stworzeniem optymalnego modelu swojej wewnętrznej organizacji. Komitet wyda też zalecenia dotyczące kolejnych przedsięwzięć w oparciu o ocenę działań zrealizowanych dotychczas. Określi też terminy składania przez koordynatora projektów kolejnych zapytań i wyjaśnień dotyczących bieżącej realizacji Ichnos Plus.

Dni 1 i 2: II Wizyta Studyjna

Podczas marcowego (2009) spotkania w województwie śląskim uczestnicy Projektu odwiedzą Urząd Miasta Ruda Śląska, Technopark w Gliwicach oraz Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie.

Urząd Miasta Ruda Śląska posiada bogate doświadczenie oraz osiągnięcia na polu stałego ulepszania warunków prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju przedsiębiorczości. Urząd blisko współpracuje z instytucjami z otoczenia biznesu oraz organizacjami wspierającymi przedsiębiorczość.

Wizyta w Gliwicach będzie okazją do zapoznania się z ciekawymi doświadczeniami Technoparku – miejsca spotkań i współpracy ludzi nauki, nowoczesnego przemysłu i technologii oraz specjalistów wspierających rozwój przedsiębiorczości. Technopark w Gliwicach (www.technopark.gliwice.pl ) pełni rolę inkubatora pomysłów oraz rozwoju nowych technologii przeznaczonych dla sektora MŚP.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie (www.scp-slask.pl) jest organizacją samorządową, której głównym zadaniem jest administrowanie funduszami UE wspierającymi rozwój sektora MŚP w województwie śląskim.

W programie II Wizyty Studyjnej znalazła się również prezentacja dokonań oraz misji Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości (www.inkubatorrudzki.pl )


Źródło: www.inkubatorrudzki.pl

 

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również