RudaSlaska.com.pl - 20 lat

Wiadomości z Rudy Śląskiej

RIO pozytywnie i bez zastrzeżeń

  • Dodano: 2018-05-07 10:00

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Rudy Śląskiej za 2017 r. Zarówno ubiegłoroczne dochody i wydatki miasta po raz pierwszy w historii przekroczyły 700 mln zł.

Wyniosły ono odpowiednio 700,9 mln zł i 742,8 mln zł. Na inwestycje w mieście w 2017 r. przeznaczono 108,5 mln zł, czyli 15 proc. budżetu wydatkowego. Pomimo rosnących wydatków poziom zadłużenia miasta cały czas utrzymuje się na bezpiecznym i stabilnym poziomie 33 proc. Wydana przez RIO opinia uruchamia teraz procedurę do podjęcia przez rudzkich radnych uchwały absolutoryjnej.

Rozwijamy nasze miasto, zachowując przy tym jego płynność finansową. Ta prowadzona konsekwentnie od kilku już lat polityka przynosi owoce. Ruda Śląska jest liderem w pozyskiwaniu środków unijnych, dzięki czemu możemy coraz więcej przeznaczać na inwestycje, a jednocześnie nie opierać się tak bardzo na zaciąganych kredytach – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Stabilna sytuacja Rudy Śląskiej ma swoje odzwierciedlenie w różnych wskaźnikach finansowych dotyczących budżetu miasta. Przykładem może być wskaźnik dochodów bieżących w dochodach ogółem. W ubiegłym roku wyniósł on 94,73 proc. To więcej o 3 proc. niż w 2016 r. 

Wskaźnik ten pokazuje możliwości inwestycyjne samorządu, im większe są bowiem dochody bieżące, tym miasto bardziej jest niezależne w kwestii finansowania inwestycji. Ma to ogromne znaczenie również na przyszłość w kontekście zmniejszających się dotacji unijnych w ramach kończącej się perspektywy unijnej 2014-2020 – tłumaczy Ewa Guziel, skarbnik miasta.

Innym ważnym wskaźnikiem obrazującym stan miejskich finansów jest wskaźnik zadłużenia, który pokazuje udział zobowiązań w dochodach ogółem. W 2017 r. wyniósł on 33,02 proc. Jest on wprawdzie blisko 4 proc. wyższy niż w 2016 r., porównując go jednak na przestrzeni ostatnich lat,  utrzymuje się on na mniej więcej stałym poziomie od 2012 r., choć w tym czasie wydatki na inwestycje wzrosły dwukrotnie - z 54 mln zł w 2012 r. do 108,5 mln zł w 2017 r. – Jeszcze w 2010 r. zadłużenie miasta w stosunku do dochodów przekraczało 43 proc. Jak widać, wykonaliśmy ogromną pracę, żeby uzdrowić finanse miasta. Dziś ich kondycja jest dobra, tym samym mogliśmy sięgnąć po sporo unijnych pieniędzy – podkreśla Grażyna Dziedzic.

Ubiegłoroczny budżet okazał się też pierwszym w historii, w którym zarówno wydatki, jak i dochody przekroczyły 700 mln zł. Rosnące z roku na rok dochody budżetowe sprawiają, że miasto może bezpiecznie realizować zadania zapisane w budżecie po stronie wydatkowej. Przypomnijmy, że w 2012 r. dochody  Rudy Śląskiej wynosiły 544,4 mln zł, w ubiegłym roku było to już 700,9 mln zł. Ubiegłoroczny budżet w pierwotnej wersji  przewidywał wydatki na kwotę 767,3 mln zł, okazały się one jednak mniejsze dokładnie o 24,3 mln zł. Tym samym deficyt, który w pierwotnej wersji planu na 2017 r. miał wynieść 67,2 mln zł, na koniec roku wyniósł ostatecznie 41,8 mln zł.

Dochody wykonane zostały w 97,2 proc., z kolei wydatki w blisko 96,9 proc. Wydatki inwestycyjne w kwocie 108,5 mln zł zrealizowane zostały natomiast w 89 proc.

Wpływ na procentowo mniejsze wykonanie założeń planu miało opóźnione tempo spływania środków unijnych do budżetu miasta i to często pomimo podpisanych już umów. Przykładem może być tu 10 mln zł, które mieliśmy otrzymać w ubiegłym roku za termomodernizację placówek oświatowych w 2016 r. Okazuje się, że pieniądze te dostaniemy dopiero w  tym roku. Wydłużające się procedury oceniania wniosków unijnych przełożyły się także na obniżenie wydatków, w tym inwestycyjnych – ocenia skarbnik miasta, Ewa Guziel.

Jeśli chodzi o ubiegłoroczne wydatki miasta, to jak co roku najwięcej przeznaczono na oświatę – była to kwota blisko 234 mln zł. W dalszej kolejności środki przeznaczono na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny – 200 mln zł oraz na transport i łączność – ponad 76,8 mln zł.

Na inwestycje w ubiegłym roku miasto przeznaczyło 108,5 mln zł. To najwięcej w ostatnich latach. 25,8 mln zł z tej sumy przeznaczono na budowę III odcinka trasy N-S. Ponad 8,6 mln zł przeznaczono z kolei na budowę stadionu lekkoatletycznego. Kolejną znaczącą ubiegłoroczną inwestycją była przebudowa ul. Górnośląskiej, która kosztowała blisko 8 mln zł, natomiast 7 mln zł wydatkowano na termomodernizacje placówek oświatowych.

Ponadto w ubiegłym roku ponad 16,5 mln zł przeznaczono na remonty. Najwięcej na infrastrukturę drogową – 7,7 mln zł oraz gospodarkę mieszkaniową – 4,7 mln zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach w przesłanej do rudzkiego urzędu pozytywnej opinii podkreśliła, że przygotowane przez władze Rudy Śląskiej sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok jest kompletne. Opinia RIO dotycząca wykonania budżetu za 2017 r. jest jednym z dokumentów, który rozpatruje Komisja Rewizyjna Rady Miasta podczas prac nad wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla prezydenta miasta. Wniosek taki komisja musi przedstawić do 15 czerwca br.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.