Ruda Śląska - portal miejski RudaSlaska.com.pl

Wiadomości z Rudy Śląskiej

Szkoła Podstawowa nr 16 pozyskała ponad 400 tys. dofinansowania!

  • Dodano: 2018-11-27 11:45, aktualizacja: 2018-12-03 10:12

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej pozyskała dofinansowanie w kwocie 432 054,00 zł na realizację projektu pn. „Kompas - program wspomagający w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

W tym roku szkolnym wsparciem zostanie objętych aż 374 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, uczniowie zdolni w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, a także uczniowie młodsi przy przekraczaniu progów edukacyjnych.

Szkoła zaplanowała rozszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów o specjalnych potrzebach, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze wspomagające młodszych uczniów i z trudnościami w uczeniu się oraz stymulację sensoryczno–motoryczną uczniów niepełnosprawnych w nowej sali doświadczania świata. Dodatkowo 60 nauczycieli weźmie udział w doskonaleniu swoich kompetencji zawodowych.

- Projekt KOMPAS zakłada realizację działań ukierunkowanych na kompleksowe wsparcie trzech kluczowych obszarów tzn. uczeń – nauczyciel – szkoła, przez co ma doprowadzić do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i kompetencji zawodowych nauczycieli – mówi Aleksandra Kaput, wicedyrektor szkoły.

Adekwatnie do udzielanych form wsparcia szkoła zostanie doposażona w różnorodne pomoce dydaktyczne. Dla uczniów biorących udział w warsztatach językowych zostaną zakupione dwie tablice interaktywne, 16 tabletów, urządzenie nagłośnieniowe Avtek Speaker Active, pakiety materiałów edukacyjnych zawierających podręczniki i ćwiczenia dla uczniów. Zostanie doposażona pracownia przyrodnicza w przyrządy do obserwacji, pomiarów i prowadzenia doświadczeń przyrodniczych. Zakupione zostaną różnorodne pomoce dydaktyczne służące do zajęć dydaktyczno–wyrównawczych, logopedycznych, korekcyjno–kompensacyjnych i rozwijających kompetencje emocjonalno–społeczne, np. gry edukacyjne, układanki, wizualizer, multimedialne pakiety edukacyjne. Wszystkie formy wsparcia są realizowane na podstawie autorskich programów stworzonych przez nauczycieli SP 16.

Szkoła Podstawowa nr 16 pozyskała ponad 400 tys. dofinansowania!

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.