Wiadomości z Rudy Śląskiej

Uczniowie rzemiosła złożyli ślubowanie

  • Dodano: 2018-11-14 14:00

Do rzemieślniczego grona przyjęto dziś oficjalnie kolejnych uczniów szkół zawodowych rozpoczynających praktyczną naukę zawodu w zakładach zrzeszonych w rudzkim Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości.

- Dzisiejsza uroczystość oprócz niewątpliwie znaczenia symbolicznego, wyrażającego się poprzez ślubowanie i pasowanie na ucznia, ma również głębsze znaczenie. Świadczy o tym, jak wielką wagę środowisko rzemieślnicze, przywiązuje do procesów kształcenia swoich następców – mówił Grzegorz Skudlik, Starszy Cechu.

Podczas uroczystości tradycyjnie przyjęto ślubowanie uczniów, odbyło się też oficjalne pasowanie każdego z nich przez starszyznę Cechu. W tym roku rzemieślniczą rudzką rodzinę zasili 40 uczniów. Z roku na rok liczba chętnych uczniów spada. To wzbudza niepokój całego środowiska związanego z rzemiosłem.

Liczba uczniów odbywająca praktyczną naukę zawodu w rudzkich zakładach rzemieślniczych w ostatnich latach prezentuje się w następujący sposób:

  • 2012/2013 - 140 uczniów
  • 2013/2014 – 90 uczniów
  • 2014/2015 – 96 uczniów
  • 2015/2016 – 77 uczniów
  • 2016/2017 – 66 uczniów
  • 2017/2018 – 62 uczniów
  • 2018/2019 – 40 uczniów

Grzegorz Skudlik podczas swojego przemówienia zwrócił się do zebranych na sali uczniów.

- Chce Wam życzyć, abyście z wielkiego doświadczenia swoich Mistrzów czerpali garściami. Abyście wszyscy po ukończeniu nauki, pomyślnie zdali egzamin czeladniczy. Mam nadzieję, że osoby, które na stałe zwiążą się z rzemiosłem, po uzupełnieniu wiedzy i nabyciu odpowiedniej praktyki, przystąpią do egzaminu mistrzowskiego. Mam nadzieję, że wśród nas znajdą się osoby, które w przyszłości przejmą od nas tę przysłowiową „pałeczkę sztafety pokoleń” i z dumą będą nosić rzemieślniczy sztandar – mówił Starszy Cechu.

Na uroczystości był obecny także wiceprezydent Krzysztof Mejer, który pogratulował uczniom wyboru życiowej drogi oraz życzył  ambicji w osiąganiu celów.

Ścieżka kariery rzemieślniczej przebiega następująco: Po trzech latach nauki zawodu uczeń zdobywa tytuł czeladnika honorowany w całej Unii Europejskiej. Po następnych trzech latach praktyki może ubiegać się o uprawnienia mistrzowskie. Ze zdobytymi umiejętnościami rzemieślnik może spróbować sił we własnej działalności. Dziś to popularna forma rozwoju.

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości sprawuje nadzór nad szkoleniem zawodowym, praktycznym aspektem nauki rzemiosła, kontroluje wszystkie uprawnienia, np. pedagogiczne czy mistrzowskie, organizuje także różnorodne wydarzenia, które integrują środowisko rzemieślników i promują je wśród mieszkańców, np. bieg rzemieślnika. Uczeń, który napotyka problemy podczas odbywania praktyki, może zwrócić się do cechu o pomoc, a przedsiębiorca zyskuje przede wszystkim to, że ma szansę na ukształtowanie swojego przyszłego pracownika.

Uczniowie rzemiosła złożyli ślubowanie

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również