Wiadomości z Rudy Śląskiej

Uczniowie rzemiosła złożyli ślubowanie

  • Dodano: 2018-11-14 14:00

Do rzemieślniczego grona przyjęto dziś oficjalnie kolejnych uczniów szkół zawodowych rozpoczynających praktyczną naukę zawodu w zakładach zrzeszonych w rudzkim Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości.

- Dzisiejsza uroczystość oprócz niewątpliwie znaczenia symbolicznego, wyrażającego się poprzez ślubowanie i pasowanie na ucznia, ma również głębsze znaczenie. Świadczy o tym, jak wielką wagę środowisko rzemieślnicze, przywiązuje do procesów kształcenia swoich następców – mówił Grzegorz Skudlik, Starszy Cechu.

Podczas uroczystości tradycyjnie przyjęto ślubowanie uczniów, odbyło się też oficjalne pasowanie każdego z nich przez starszyznę Cechu. W tym roku rzemieślniczą rudzką rodzinę zasili 40 uczniów. Z roku na rok liczba chętnych uczniów spada. To wzbudza niepokój całego środowiska związanego z rzemiosłem.

Liczba uczniów odbywająca praktyczną naukę zawodu w rudzkich zakładach rzemieślniczych w ostatnich latach prezentuje się w następujący sposób:

  • 2012/2013 - 140 uczniów
  • 2013/2014 – 90 uczniów
  • 2014/2015 – 96 uczniów
  • 2015/2016 – 77 uczniów
  • 2016/2017 – 66 uczniów
  • 2017/2018 – 62 uczniów
  • 2018/2019 – 40 uczniów

Grzegorz Skudlik podczas swojego przemówienia zwrócił się do zebranych na sali uczniów.

- Chce Wam życzyć, abyście z wielkiego doświadczenia swoich Mistrzów czerpali garściami. Abyście wszyscy po ukończeniu nauki, pomyślnie zdali egzamin czeladniczy. Mam nadzieję, że osoby, które na stałe zwiążą się z rzemiosłem, po uzupełnieniu wiedzy i nabyciu odpowiedniej praktyki, przystąpią do egzaminu mistrzowskiego. Mam nadzieję, że wśród nas znajdą się osoby, które w przyszłości przejmą od nas tę przysłowiową „pałeczkę sztafety pokoleń” i z dumą będą nosić rzemieślniczy sztandar – mówił Starszy Cechu.

Na uroczystości był obecny także wiceprezydent Krzysztof Mejer, który pogratulował uczniom wyboru życiowej drogi oraz życzył  ambicji w osiąganiu celów.

Ścieżka kariery rzemieślniczej przebiega następująco: Po trzech latach nauki zawodu uczeń zdobywa tytuł czeladnika honorowany w całej Unii Europejskiej. Po następnych trzech latach praktyki może ubiegać się o uprawnienia mistrzowskie. Ze zdobytymi umiejętnościami rzemieślnik może spróbować sił we własnej działalności. Dziś to popularna forma rozwoju.

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości sprawuje nadzór nad szkoleniem zawodowym, praktycznym aspektem nauki rzemiosła, kontroluje wszystkie uprawnienia, np. pedagogiczne czy mistrzowskie, organizuje także różnorodne wydarzenia, które integrują środowisko rzemieślników i promują je wśród mieszkańców, np. bieg rzemieślnika. Uczeń, który napotyka problemy podczas odbywania praktyki, może zwrócić się do cechu o pomoc, a przedsiębiorca zyskuje przede wszystkim to, że ma szansę na ukształtowanie swojego przyszłego pracownika.

Uczniowie rzemiosła złożyli ślubowanie

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.