Wiadomości z Rudy Śląskiej

We wtorek 16 czerwca rozpoczną się egzaminy ósmoklasistów

 • Dodano: 2020-06-15 09:30, aktualizacja: 2020-06-15 11:04

Prawie 1100 tegorocznych absolwentów szkół podstawowych w Rudzie Śląskiej rozpocznie jutro /16 czerwca/ egzaminy ósmoklasisty. Z powodu epidemii sprawdzian ten, podobnie jak matura, został przesunięty na czerwiec i zostanie przeprowadzony w ścisłym reżimie sanitarnym. 

We wtorek 16 czerwca rozpoczną się egzaminy ósmoklasistów. Uczniowie kończący szkołę podstawową muszą podejść do trzech egzaminów: z języka polskiego, matematyki i z języka obcego. 

DZIEŃ PRZEDMIOT GODZINA ROZPOCZĘCIA CZAS TRWANIA
16 czerwca język polski 9:00 120 minut
17 czerwca matematyka 9:00 100 minut
18 czerwca język obcy nowożytny 9:00 90 minut

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie - 7-9 lipca. Wynik egzaminu - uczniowie poznają do 31 lipca - wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.

Dla ósmoklasistów to pierwszy zewnętrzny egzamin w życiu

Pierwotnie sesja egzaminacyjna miała się rozpocząć 21 kwietnia. W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca zawieszone są stacjonarne zajęcia w szkołach. Przesunięto też terminy egzaminów zewnętrznych, w tym egzaminu ósmoklasisty.

W 2020 r. do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych ponad 347 700 uczniów z ponad 12 400 szkół, którzy rozwiążą zadania w ponad 1 043 000 arkuszy egzaminacyjnych. 

Na tegoroczny egzamin ósmoklasisty Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 137 różnego rodzaju arkuszy, w tym:

 • 77 arkuszy z języka polskiego i matematyki w języku polskim i litewskim
 • 60 arkuszy i 24 płyty z języków obcych nowożytnych.

Największa grupa ósmoklasistów (95,7%) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 3,8% uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,5% ósmoklasistów.

Podczas egzaminów należy przestrzegać wytycznych sanitarnych opracowanych

Tegoroczne egzaminy ósmoklasistów, podobnie jak matury, odbywają się w reżimie sanitarnym. Zgodnie z wytycznymi sanitarnymi opracowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego:

 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; dotyczy to zarówno zdających, nauczycieli, jak i innych pracowników szkoły.
   
 • Uczniom nie mogą towarzyszyć rodzice i opiekunowie, po szkole muszą poruszać się w maseczkach i przyłbicach (można je zdjąć dopiero w ławie egzaminacyjnej), a między zdającymi musi być 1,5 metra odległości.
   
 • W egzaminie nie może uczestniczyć osoba, która jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych albo w jej domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
   
 • Na teren szkoły mogły wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. 
   
 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
   
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (własnego długopisu, ołówka), linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
   
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłku.

Egzamin dla ósmoklasistów przeprowadzany po raz drugi

Egzaminu ósmoklasisty to konsekwencja wprowadzenia reformy edukacji - wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat. Przeprowadzany jest po raz drugi.

W takiej formie - trzy dni, trzy egzaminy - egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony tylko do 2021 r. W 2022 r. egzamin będzie trwał cztery dni - uczniowie będą zdawali także z przedmiotu do wyboru (biologii, chemii, fizyki, geografii albo historii).

Do egzaminów przystąpi 1069 absolwentów 28 rudzkich podstawówek

Od wtorku 16 czerwca przez kolejne trzy dni 1069 absolwentów 28 rudzkich podstawówek sprawdzi swoją wiedzę z zakresu języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Tego egzaminu nie można nie zdać, jednak podejście do niego jest niezbędne do dalszej rekrutacji do szkół średnich.

- Im wyższa liczba punktów zdobytych podczas egzaminu, tym łatwiej będzie dostać się do wymarzonego liceum czy technikum - wyjaśnia Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta.

W Rudzie Śląskiej dla absolwentów szkół podstawowych przygotowano około 1 219 miejsc, z czego 406 w liceach ogólnokształcących, 540 w technikach i 273 w branżowych szkołach I stopnia. Nabór do tych szkół rozpoczął się dziś /15 czerwca 2020 r./ i odbywa się w systemie elektronicznym. 

– Do tej pory wybór dalszego kierunku kształcenia naszym uczniom ułatwiała Giełda Szkół Ponadpodstawowych. W tym roku, ze względu na pandemię, oferta edukacyjna została przedstawiona w formie elektronicznej przez każdą z placówek – mówi Aleksandra Piecko.

Młodzież kończąca szkołę podstawową ma do wyboru w Rudzie Śląskiej praktycznie wszystkie rodzaje szkół i różnorodne kierunki.

W Rudzie Śląskiej funkcjonuje 5 liceów ogólnokształcących, w tym jedno dla dorosłych, 6 techników oraz 7 szkół branżowych I stopnia dających możliwość kształcenia we wszystkich zawodach obejmujących klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego i technika. Atutem rudzkich placówek jest też nowoczesne wyposażenie, udział w programach unijnych, praktyki zagraniczne i nowe pracownie do zajęć kształcenia praktycznego.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.