Wiadomości z Rudy Śląskiej

Z cyklu "Twoja spółdzielnia" - GSM "Nasz Dom"

 • Dodano: 2015-12-16 09:00, aktualizacja: 2016-03-16 13:03
O pracy Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Nasz Dom" rozmawiamy z Prezes Zarządu GSM „Nasz Dom”, Sonią Sekułą-Janus.
 
Zacznijmy od ogólnych danych: Od kiedy istnieje GSM "Nasz Dom", ile osób zrzesza, iloma budynkami zarządza, ile mieszkań znajduje się w jej zasobach? Proszę nadmienić, gdzie w mieście znajduje się najwięcej nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnię?
 
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa “Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej-Halembie rozpoczęła swoją działalność dnia 2 stycznia 1997 r. Utworzono ją na bazie mieszkań zakładowych KWK „Halemba”. Założycielami byli Rudzka Spółka Węglowa S.A. i trzy Związki Zawodowe działające przy KWK Halemba”. Spółdzielnia sukcesywnie przejmowała majątek od Rudzkiej Spółki Węglowej - głównie nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, budynki komercyjne, lokale użytkowe, grunty oraz infrastrukturę techniczną. Od początków istnienia spółdzielnia zarządza tymi nieruchomościami, prowadząc jednocześnie działalność remontową, inwestycyjno-modernizacyjną i społeczno-wychowawczą. Zasoby Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” znajdują się na terenie Rudy Śląskiej, większość w dzielnicy Halemba oraz 5 budynków w dzielnicy Bykowina.
Obecnie zarządzamy 101 budynkami spółdzielczymi z 3428 lokalami mieszkalnymi, dwoma budynkami komercyjnymi (byłe hotele robotnicze), lokalami użytkowymi, gruntami, oraz od 2012 roku powstałą w wyniku wyodrębnienia wszystkich lokali mieszkalnych wspólnotą mieszkaniową z 20 lokalami mieszkalnymi.
 
Jakie inwestycje wykonali Państwo w swoich zasobach, a jakie planują Państwo wykonać w najbliższym czasie?
 
Z satysfakcją możemy stwierdzić, że przez kolejne lata spółdzielnia z powodzeniem realizowała stawiane przed nią zadania. Zinwentaryzowano powierzchnie lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, uporządkowano stan prawny nieruchomości gruntowych wraz z niezbędnymi podziałami geodezyjnymi. Pozwoliło  to  wszystkim chętnym na przeniesienie na własność zajmowanych przez nich lokali mieszkalnych. Dzięki systematycznej i konsekwentnej polityce spółdzielni, udało się zmodernizować instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z modernizacją węzłów cieplnych w całych zasobach. Zabudowane zostały zawory termostatyczne i podzielniki kosztów ogrzewania we wszystkich budynkach spółdzielni. W 2010 roku w zasobach spółdzielni zabudowano podzielniki kosztów ogrzewania i wodomierze z odczytem radiowym. W efekcie tych działań zmniejszyło się zużycie centralnego ogrzewania i wody. Różnice pomiędzy licznikiem głównym wody a licznikami indywidualnymi spadły w skali spółdzielni do zera. Docieplone zostały  stropodachy wszystkich budynków i stropy piwnic budynków wykazujących wychłodzenie poprzez strop piwniczny. Sukcesywnie, w miarę możliwości finansowych poszczególnych nieruchomości, prowadzona jest termomodernizacja budynków, remonty dachów i konstrukcji żelbetowych balkonów. Kontynuujemy wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, malowanie klatek schodowych, wymieniamy na bieżąco stolarkę drzwiową i okienną. W okresie istnienia spółdzielni wykonano szereg parkingów osiedlowych, dróg wewnętrznych i chodników, zagospodarowano i doposażono place zabaw,  uporządkowano tereny zielone, wykonano inwentaryzację zewnętrznych sieci kanalizacji deszczowej oraz obiektów infrastruktury wraz z ich podporządkowaniem do poszczególnych nieruchomości. Godny podkreślenia jest fakt, że spółdzielnia osiągnęła i utrzymuje bardzo dobrą kondycję finansową, a ponadto wypracowuje zyski z działalności poza gospodarką mieszkaniową. Dzięki takim wynikom finansowym, możliwe jest utrzymanie naszym członkom opłat mieszkaniowych na stabilnym poziomie, a w wielu przypadkach nawet ich obniżenie. 
Zgodnie ze Statutem spółdzielni, z wypracowanego zysku finansowana jest także działalność sportowo-wychowawcza, adresowana do mieszkańców GSM “Nasz Dom”. Spółdzielnia m.in. od lat dofinansowuje i udostępnia pomieszczenia dla działalności sekcji modelarskiej i krótkofalowców, funduje nagrody dla dzieci i młodzieży, dofinansowuje drużynę piłki nożnej halowej a także udział mieszkańców w tradycyjnym Złazie Spółdzielczości Mieszkaniowej. Podstawowym warunkiem zagwarantowania dobrej sytuacji spółdzielni jest nie tylko sprawność bieżącego zarządzania, lecz również podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących kierunków rozwoju i źródeł finansowania. W dużej mierze działalność spółdzielni ograniczona jest warunkami zewnętrznymi, na które nie ma ona żadnego wpływu, np. sytuacja finansowa i materialna członków, wzrost bezrobocia, ubożenie społeczeństwa, itp. W tych warunkach ogromnego znaczenia nabiera prawidłowa i efektywna działalność windykacyjna spółdzielni. 
 
Mieszkańców często zastanawia temat eksmisji mieszkaniowych. Proszę powiedzieć, kogo dotyczy takie postępowanie? Czy istnieje jakiś próg zadłużenia, od którego lokator zostaje pozbawiony mieszkania?
 
Zarząd szczegółowo bada indywidualnie każdą sytuację finansową i rodzinną, zanim skieruje sprawę do sądu o eksmisję z lokalu. Proponuje osobom z problemami płatniczymi kilka sposobów na ich rozwiązanie. Osoby o niskim dochodzie mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, co ułatwi im dokonywanie bieżących opłat czynszowych. Na prośbę dłużnika, po rozpatrzeniu sytuacji materialno-bytowej spółdzielnia zawiera ugody na ratalną spłatę. Proponuje się zamianę mieszkania na mniejsze lub o niższym standardzie, co zmniejszy koszty jego utrzymania. Przy współpracy Rady Nadzorczej Zarząd zaprasza na spotkania osoby o wysokim zadłużeniu, na których wskazuje możliwości wyjścia  problemu. Z osobami, które notorycznie uchylają się od płatności za lokal mieszkalny i nie reagują na żadne wezwania, nie zgłaszają się na spotkania z Zarządem oraz Radą Nadzorczą, spółdzielnia w przypadku prawa najmu rozwiązuje umowy, a następnie kieruje pisma wzywające do dobrowolnego opuszczeniu lokalu. Ostatecznym krokiem jest pozew o eksmisję kierowany do sądu.
 
W jaki sposób mieszkańcy mogą wpływać na działania spółdzielni? Jak angażować się w jej życie?
 
W spółdzielni bardzo aktywnie działają Rady Osiedli, których członkowie wybierani są na 3 letnią kadencję. Do ich zadań należy przede wszystkim organizowanie działań w celu podniesienia estetyki osiedla i poprawy warunków bytowych mieszkańców, krzewienie kultury współżycia społecznego i propagowanie poszanowania własności. Rady Osiedla opiniują plany gospodarcze w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i działalności społeczno-kulturalnej. Członkowie Rad Osiedli uczestniczą również z głosem doradczym w odbiorach robót wykonywanych przez firmy na zlecenie spółdzielni. Pełnią dyżury w określonym miejscu, dniu i czasie, uczestniczą w kwartalnych posiedzeniach z Radą Nadzorczą i Zarządem spółdzielni służących omówieniu tematów dotyczących poprawy funkcjonowania osiedla. Wraz z przedstawicielami działu technicznego cyklicznie dokonują wizji terenowych osiedli, wskazując problemy mieszkańców oraz zauważone nieprawidłowości i usterki, aby w ramach kompetencji były załatwiane na bieżąco. Zbierają opinie mieszkańców w danej dzielnicy i przedkładają własne wnioski, zmierzające wspólnie do poprawy wizerunku dzielnicy.  
 
Co według Państwa wymaga poprawy w funkcjonowaniu spółdzielni, a co traktują Państwo jako sukces GSM "Nasz Dom"?
 
Spółdzielnia współpracuje z organami miasta Ruda Śląska odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek oraz realizację obiektów infrastruktury takich jak np. parkingi, chodniki itp. Dobrze układa się współpraca z Miastem w zakresie  przydziału lokali socjalnych dla mieszkańców spółdzielni, którzy utracili na mocy wyroku sądowego prawo do lokali mieszkalnych. Należy podkreślić, że członkowie naszej spółdzielni zdecydowali o przekazaniu miastu w darowiźnie obiektów na cele kulturalno oświatowe (obecna biblioteka w Halembie,  hala sportowa ), a także niektórych terenów na których Miasto wybudowało parkingi oraz odpłatnie teren pod Park Wodny Aquadrom. Przez 19 lat działalności spółdzielni znacznie zmienił się wizerunek naszych zasobów mieszkaniowych i infrastruktury towarzyszącej. Będziemy nadal dążyć do tego, aby nasi mieszkańcy byli zadowoleni z faktu zamieszkiwania w zasobach Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”.
 
Dziękuję za rozmowę.
 
Dziękuję.
Z cyklu "Twoja spółdzielnia" - GSM "Nasz Dom"

Komentarze (20)    dodaj komentarz »

 • Jaki

  A kiedy ocieplicie bloki na Brzechwy

 • Jaki

  A kiedy ocieplicie bloki na Brzechwy

 • henryk

  Szukam mieszkania 60-80 m2 z balkonem w bloku 4-ro piętrowym max do 1piętra , w bloku z windą max 4 piętro może być do remontu .poczta mail ;henryk49@interia.pl

 • Marcel

  Kto mądry robi siłownie napowietrzna gdzie obok jezdza auta ,spaliny ,hałas itd.Kto pytam sie ma głowe na karku i tak wydaje pieniadze żeby było widać że cos sie robi .

 • Endi 26 03.2018

  To radzę kolego, abyś przyglądał się od wiosny do późnej jesieni, jak tam ćwiczą ludzie rano i wieczorem. Myślę, że zmienisz zdanie.

 • Mieszkaniec

  Przy Zamenhofa 8 - okolice Gimnazjum nr 9 ( dawna SP 27) brak jakiegokolwiek oświetlenia - a to kusi los.

 • ...

  ogromny plac zabaw na osiedlu leśna - a za dużo atrakcji dla dzieci się nie uświadczy za to przy kościele malutki z zapchany dokładnie też chyba uzależnione kto ze spółdzielni gdzie mieszka...

 • lokatorzy

  dziwne że inne spółdzielnie ocieplaną bloki w całości tylko Naszemu Domu się to nie udało i ocieplają po jednej ściance co jest niesprawiedliwe dla lokatorów a po drugie jaki efekt to będzie miało po finalizacji całości - nie widziałem takiej głupoty maniana robiona i tyle

 • ja

  Ciekawe kiedy spółdzielnia zajmie się parkingiem przy ul. Grodzkiej 8

 • elka

  Bloki przy ulicy Solidarnośći 12 14 16 ciekawe dlaczego nikt do tej pory nie zauwazył ze panują tam przed klatkami egipskie ciemnośici. Mamy dwudziesty pierwszy wiek bloki niemalze w centrum a nawet jednej latarni.Ciekawe do kogo nalezy ulica i kto piwinien zadbać o bezpieczenstwo lokatorów płacących czynsz i podatki?

 • jula

  Bloki przy ulicy Grabowej zawsze wszystko mają robione na tip top. A dlaczego? No to juzmozemy sie tylko domyslać....

 • adam

  Jaki zarząd , to najlepiej widać po budynku w którym znajduje się siedziba spółdzielni oraz sąsiednim, czyli byłych hotelach robotniczych.OBRAZ NĘDZY I ROZPACZY. Proponuje, aby Zarząd wraz z Radą Nadzorczą spojrzeli na te obiekty jako przykład Waszych kompetencji i zaangażowania.Przez te 19 lat rzeczywiście podniosła się jakość życia , lecz w tym przypadku tylko zarządu i Pana przewodniczącego Rady Nadzorczej ( od 19 lat tego samego).

 • andreas

  W pełni się z panem zgadzam. Tym bardziej że w hotelu mieszkają LUDZIE (z tej samej "gliny lepieni" co zarząd) a tam 'smród i ubóstwo'. To jest karygodne żeby ludzie mieszkali w takich warunkach. A może to sposób na pozbycie się lokatorów?

 • rudzianin

  TE RADY OSIEDLA TO JEDNA WIELKA ŚCIEMA BYULE TYLKO KASA W POTMANYJACH TYCH EMERYTÓW SIĘ ZGODZAŁA A CO DO RADY NADZORCZEJ TO PACHOŁKI NA WIELU STANOWISKACH I TYLA W TEMACIE

 • człowiek z lodu

  A na ulicy 1 Maja 48 nie są ocieplone stropy piwnic W moim mieszkaniu jak przychodzę z pracy i mam wyłączony kaloryfer to mam 17 stopni, a przy podłodze jeszcze chłodniej

 • nina

  przy wyłącząnym kaloryferze 17 stopni to pięknie powinno być 10 i jeszcze narzeka

 • wujek dobra rada

  Dobra rada, to nie wyłączaj kaloryfera i będzie cieplej proste? Proste!

 • człowiek z lodu

  Ale ja rok temu przez 5 miesiący (24H) miałem włączony kaloryfer na 2 i temperatura w mieszkaniu na parterze nie przekraczała 19 stopni To wszystko przy ulicy 1 Maja 48 na parterze A zwrot tylko 300 zł A co było by jakbym grzał na 3 na kaloryferze

 • erwin

  Szanowna Pani Prezes chyba ktoś zapomniał o dociepleniu stropodachów przy Modrzewiowej 3 oraz 3a . Ocieplenia jakoś nie widać tylko śmieci i odchody gołębi które jeszcze do niedawna były lokatorami tychźe.

 • Bykowianinka

  Wszystko ładnie pięknie jest super. Cała Halemba wyremontowana ocieplona, schody wejściowe do klatek również a kilka bloków w dzielnicy Bykowina z tejże spółdzielni robiona na raty. GRATULUJĘPlac zabaw odmalowywany od kilku lat starymi farbami, po czym schnie przez cały letni sezon, balustrady dospawane do nowo zamontowanego daszku, schody podreperowane śrubami.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.