Wiadomości z Rudy Śląskiej

Ceny paliw rosną, warto inwestować w spółki energetyczne

  • Dodano: 2022-01-10 07:00, aktualizacja: 2022-01-10 07:03

Ceny paliw, węgla, gazu, prądu oraz inflacja budzą już nie niepokój, ale prawdziwą trwogę. Ale nie musimy na wzrostach cen surowców energetycznych tylko tracić. Wystarczy, że zainwestujemy w odpowiedni fundusz inwestycyjny i na wzrostach cen zaczniemy zarabiać.

Ceny paliw, węgla, gazu, prądu oraz inflacja budzą już nie niepokój, ale prawdziwą trwogę. Ale nie musimy na wzrostach cen surowców energetycznych tylko tracić. Wystarczy, że zainwestujemy w odpowiedni fundusz inwestycyjny i na wzrostach cen zaczniemy zarabiać.

W ostatnich latach inwestycja w surowce energetyczne nie była najbardziej popularna. Zewsząd bombardowały nas informacje o odchodzeniu od węgla, o zmiennie polityki energetycznej przez Unię Europejską i stawianiu na „zieloną energię” czerpaną ze źródeł odnawialnych oraz o ekspansji samochodów elektrycznych, co miało doprowadzić do gwałtownego spadku wydobycia ropy naftowej. Rzeczywistość okazała się jednak mniej kolorowa niż zapowiedzi ekspertów i polityków. Z pandemii wychodzimy z gigantycznym kacem również na rynku energetycznym, bo nagle gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na energię, a podczas lockdownów zaniedbano poszukiwań nowych odwiertów i rozwoju infrastruktury wydobywczej. Efektem jest gwałtowne zainteresowanie inwestorów spółkami działającymi w szeroko rozumianej branży energetycznej.

Ceny tych spółek w ostatnich tygodniach rosną, ale zdaniem specjalistów nie należy się tym sugerować, bo problemy z energią nie zostaną rozwiązane w ciągu roku czy nawet dwóch. Jędrzej Janiak, analityk F-Trust SA szacuje, że z kryzysem energetycznym będziemy się borykali przynajmniej przez trzy, a raczej cztery lata. To dobry czas, aby zarobić na funduszach inwestycyjnych, które mają w swoich portfelach spółki z szeroko rozumianej branży energetycznej.

Funduszy inwestycyjnych, które inwestują w branżę energetyczną jest na polskim rynku wiele, więc i wybór wydaje się dość prosty. Jak zawsze w wypadku funduszy inwestycyjnych warto postawić przede wszystkim na fundusze dobrze zarządzane i zdywersyfikowane, inwestujące nie tylko w polskie spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych, ale również te, które znajdziemy w indeksach giełd zagranicznych, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych oraz Europie Zachodniej.

Specjaliści radzą jednak, aby nadal mieć na uwadze fundusze inwestujące w spółki wzrostowe oraz technologiczne. Spółki z tego portfela cały czas notują dobre wyniki, a zapotrzebowanie na ich produkty i usługi będzie rosło, bo jest to po prostu warunek rozwoju cywilizacji.
 

Zastrzeżenia prawne


Niniejsze opracowanie nie stanowi także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego. Niniejsze opracowanie nie stanowi także jakiejkolwiek innej porady w szczególności prawnej bądź podatkowej.

F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.