Wiadomości z Rudy Śląskiej

Co to jest nieuczciwa konkurencja?

  • Dodano: 2022-08-09 12:45, aktualizacja: 2022-08-12 06:35

Jednym z filarów gospodarki wolnorynkowej jest konkurencja. Dzięki niej działające na danym rynku podmioty oferują coraz lepsze towary i usługi w korzystnych cenach. Niemniej jednak zdarzają się nieuczciwi przedsiębiorcy, którzy stosują nieetyczne praktyki mające na celu wyprzedzenie innych. Noszą one nazwę nieuczciwej konkurencji. Na czym w praktyce polega to zjawisko?

Pojęcie nieuczciwej konkurencji

W ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji można znaleźć definicję tego zjawiska. Otóż pod tym pojęciem należy rozumieć działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, które zaraża lub narusza interesy innego przedsiębiorcy lub klienta.

Jako przykłady nieuczciwej konkurencji w ustawie podano:

    • wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa;
    • fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów lub usług;
    • wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług;
    • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa;
    • nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy;
    • naśladownictwo produktów;
    • pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie;
    • utrudnianie dostępu do rynku;
    • przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną;
    • nieuczciwą lub zakazaną reklama;
    • organizowanie systemu sprzedaży lawinowej;
    • organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

Katalog ten ma jedynie charakter przykładowy. Oznacza to, że nieuczciwą konkurencją mogą być także inne zachowania, o ile są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami i naruszają interesy przedsiębiorcy lub konsumentów.

Jak wygląda zwalczanie nieuczciwej konkurencji?

Nieuczciwa konkurencja stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Z tego względu osoby dopuszczające się jej muszą liczyć się z sankcjami. Mogą mieć one charakter zarówno cywilnoprawny, jak i prawnokarny.

Żeby podjąć działania zmierzające do ochrony swoich interesów w przypadku nieuczciwej konkurencji, należy wnieść pozew do sądu. Powinien on spełniać wszystkie wymogi przewidziane dla pism procesowych, o których mowa w Kodeksie postępowania cywilnego, a w szczególności żądanie powoda, które w praktyce polega na zastosowaniu wobec pozwanego różnego rodzaju nakazów, np. usunięcia znaku towarowego łudząco przypominającego własność powoda. Ponadto ważną kwestią jest również uzasadnienie stanowiska. Musi ono zawierać przedstawienie stanu faktycznego.

Warto zwrócić uwagę, iż jeżeli naruszający zyskał na stosowaniu nieuczciwej konkurencji kosztem poszkodowanego, wówczas powinien on wydać korzyści, które uzyskał w sposób bezpodstawny. 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz jego rola

Instytucją, która kontroluje działania przedsiębiorców w zakresie konkurencji, jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Podejmuje on działania zarówno z urzędu, jak i na wniosek osób, które zgłaszają naruszenia prawa.

UOKiK zajmuje się prowadzeniem postępowań, które zmierzają do wyjaśnienia spraw oraz ewentualnego ukarania przedsiębiorców, którzy:

  • dopuścili się zmowy rynkowej;
  • dopuścili się zmowy przetargowej;
  • zawarli porozumienie na różnym szczeblu obrotu gospodarczego, które skutkuje ograniczeniem konkurencji;
  • będąc przedsiębiorcą posiadającym silną pozycję rynkową, podejmują działania mające na celu ograniczenie konkurencji.

Nieuczciwa konkurencja jest działaniem szkodliwym zarówno z punktu widzenia przedsiębiorców, jak i konsumentów. Tego typu kroki prowadzą bowiem do zwiększenia pozycji rynkowej podmiotu, który je podjął, a co za tym idzie, godzą również w interesy osób, które korzystają z danych towarów i usług.
 
Artykuł powstał we współpracy z kancelarią Mateusz Szurman Kancelaria Adwokacka. Jeśli szukają Państwo pomocy prawnej w tej kategorii spraw to zapraszamy do bezpośredniego kontaktu telefonicznego bądź mailowego z kancelarią.

Mateusz Szurman Kancelaria Adwokacka
ul. Rynek Dębnicki 6/3
30-319 Kraków
Telefon: 604 503 070

Szurman.pl
kancelaria@szurman.pl

Justyna RomańczykJustyna Romańczyk
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Komentarze    dodaj

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.