Wiadomości z Rudy Śląskiej

Czym jest odszkodowanie za wywłaszczenie?

  • Dodano: 2020-06-01 06:15, aktualizacja: 2020-06-01 06:20

Wywłaszczenia dokonywane na cele publiczne wiążą się z prawem do uzyskania stosownego odszkodowania. Właściciele wywłaszczanych nieruchomości nie wiedzą zazwyczaj jak duże kwoty mogą być im wypłacane i jak dokładnie wygląda cała procedura administracyjna.

 

Pomoc prawna przy wywłaszczeniach

Wywłaszczenia należą w głównej mierze do sfery prawa administracyjnego – oznacza to, że wypłata stosownego odszkodowania na rzecz właściciela określonej nieruchomości wiąże się z koniecznością zachowania ścisłych procedur.

Osoby, które są wywłaszczane w zdecydowanej większości przypadków nie posiadają dostatecznej wiedzy i doświadczenia, które pozwalałyby im na prawidłowe oszacowanie wartości wypłacanego odszkodowania – a to jak pokazuje praktyka jest nagminnie zaniżane przez właściwe organy administracyjne.

Pomoc prawna oferowana przy wywłaszczeniach jest wręcz nieoceniona. Jedną z ciekawszych ofert na rynku w omawianym zakresie prezentuje Kancelaria Prawna Inlegis, możemy w niej znaleźć:

  • analizę stanu prawnego i faktycznego sprawy każdego klienta,

  • sprawdzenie poprawności i prawidłowości dokonanej wyceny wywłaszczanej nieruchomości,

  • bieżące wsparcie prawników w toku całej sprawy wywłaszczeniowej,

  • reprezentację klienta przed organami administracyjnymi oraz sądami,

  • sporządzanie pism administracyjnych, procesowych oraz opinii prawnych.

Odszkodowanie za wywłaszczenie

Odszkodowanie za dokonywane wywłaszczenie jest formą rekompensaty pieniężnej wobec właściciela danej nieruchomości za pozbawienie go prawa własności. Wywłaszczenia są dokonywane w związku z wykonywaniem działań o charakterze publicznym – najczęściej budową dróg i autostrad, tworzeniem obiektów użyteczności społecznej.

Wysokość odszkodowania nie zależy tylko od wartości wywłaszczanej nieruchomości. W praktyce stosowane są różne metody pozwalające ustalić odpowiednią wysokość rekompensaty pieniężnej dla wywłaszczanego. Problem jednak w tym, że wypłacane odszkodowania są zbyt niskie.

Przyznane odszkodowanie powinno odpowiadać wartości wywłaszczanej nieruchomości. W ustalaniu jego wysokości organ bierze pod uwagę stan wywłaszczanego majątku w momencie wydania decyzji ZRID oraz jego wartość rynkową na dzień, w którym wydaje decyzję o wysokości odszkodowania.

Podczas weryfikacji sposobu wyceny nieruchomości, a tym samym wysokości przyznanego odszkodowania, powinni Państwo zwrócić szczególną uwagę na dane rynkowe, jakie zostały wykorzystanie w oszacowaniu wartości. 

Czy pomoc prawnika jest potrzebna?

W Polsce pomoc prawna jest dobrowolna, dotyczy to także spraw odszkodowawczych z zakresu wywłaszczeń. Samodzielne próby żądania wyższej rekompensaty pieniężnej zazwyczaj nie są skuteczne. W tym zakresie potrzebna jest bowiem odpowiednia wiedza i doświadczenie.

Moim zdaniem wsparcie prawnika jest potrzebne w każdej sprawie odszkodowawczej, zwłaszcza gdy mówimy o wywłaszczeniach dokonywanych na cele publiczne. Organy administracji wypłacają odszkodowania w znacznie zaniżonych kwotach i nie informują wywłaszczanych o możliwości żądania wpłaty wyższych rekompensat – wyjaśnia Mirosław Ochojski, prawnik z Kancelarii Inlegis.

Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia prawnego w zakresie procedury wywłaszczeniowej oraz podwyższenia należnego odszkodowania, zachęcamy do odwiedzenia portalu wywlaszczenie.pl

Znajdą tu Państwo nie tylko ofertę pomocy przy podwyższaniu wysokości rekompensaty finansowej za wywłaszczoną nieruchomość, ale także aktualizowaną i poszerzaną bazę artykułów, która w przystępny i darmowy sposób może pomóc w rozwiązaniu pojawiających się problemów związanych z tym zagadnieniem.

https://www.wywlaszczenie.pl/

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.