Wiadomości z Rudy Śląskiej

Pożyczka pozabankowa - co zrobić, gdy nie można spłacić jej w terminie?

  • Dodano: 2016-10-06 13:00

Po pożyczki chwilówki z reguły sięgają osoby, które mają trudności z uzyskaniem zobowiązania gotówkowego w banku. Jest to związane z odmiennym podejściem firm pożyczkowych do klientów ze złą historią kredytową, niskimi dochodami bądź ich brakiem czy uzyskujących dochody z tytułu emerytury. Łatwa dostępność szybkich pożyczek skutkuje często brakiem możliwości spłacenia długu w terminie. Co zrobić, gdy termin spłaty pożyczki chwilówki zbliża się, a w portfelu nie ma środków na pokrycie długu?

Nie chowaj głowy w piasek, przedłuż termin spłaty  pożyczki

Najgorszym rozwiązaniem, na jakie może zdecydować się dłużnik, jest brak kontaktu z firmą pożyczkową. Gdy klient korzystający z pożyczki chwilówki ma trudności ze spłaceniem jej w terminie, powinien jak najszybciej poinformować o tym fakcie pożyczkodawcę. Dzięki temu ma szansę skorzystać z przedłużenia terminu spłaty pożyczki o 7-30 dni, co daje możliwość uzbierania odpowiedniej kwoty. W tym czasie instytucja pozabankowa wstrzymuje procedurę windykacyjną i naliczanie odsetek karnych, dzięki czemu koszty chwilówki pozostają na początkowym poziomie. Choć klient musi liczyć się z koniecznością zapłacenia za usługę wydłużenia okresu spłaty szybkiej pożyczki, to usługa ta jest mniej kosztowna niż ewentualne odsetki karne naliczone w ciągu okresu, o który został przesunięty termin wymagalności zobowiązania.

Przedłużenie okresu spłaty chwilówki jest oferowane przez większość firm udzielających pożyczek pozabankowych online. Usługa najczęściej pozwala odroczyć spłatę długu o 7, 14 lub 30 dni. Pożyczkobiorca może z niej skorzystać maksymalnie trzykrotnie, a po tym okresie ma obowiązek spłacić cały dług. Jeżeli w dalszym ciągu będzie to niemożliwe, klient firmy pożyczkowej powinien skontaktować się z nią i wyjaśnić, dlaczego nie jest w stanie zwrócić pieniędzy. W większości przypadków instytucje pozabankowe zgadzają się na indywidualne warunki spłaty zadłużenia dla klientów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

Procedura windykacyjna

Jeżeli klient pozostanie bierny pomimo upływu terminu spłaty chwilówki online, firma pożyczkowa rozpocznie procedurę windykacyjną. Pierwszym etapem jest windykacja miękka, polegająca na próbie ugody pomiędzy dłużnikiem a instytucją pozabankową. Jest to ostatni moment, w którym osoba korzystająca z szybkiej pożyczki może uniknąć płacenia wysokich odsetek karnych. Praktyka pokazuje jednak, że niewielu dłużników jest skłonnych korzystać z polubownych rozwiązań. Warto zadbać, by ten niekorzystny trend zmienił się na lepsze.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.