Wiadomości z Rudy Śląskiej

Rozwód jakie dokumenty są potrzebne

 • Dodano: 2021-12-16 09:30

Decydują się na rozwód, ważne jest to, aby dobrze skompletować wszystkie niezbędne dokumenty. Ich rodzaj zależy od specyfiki danej sprawy. Wiele zależy również od tego, czy zdecydujemy się na rozwód z orzekaniem o winie, czy rozwód bez orzekania o winie. W pierwszym przypadku niezbędne będą dowody na winę małżonka. Sprawa rozwodowa może trwać wiele miesięcy, aby chociaż trochę ją przyspieszyć, warto od razu złożyć pełną i kompletną dokumentację.

Czym jest pozew o rozwód?

Pozew rozwodowy jest to dokument, który trzeba złożyć w formie pisemnej. W nim należy uwzględnić takie kwestie jak:

 • wskazanie powoda i pozwanego, czyli strony postępowania- imiona, nazwiska, adresy, numery pesel,
 • oznaczenie sąd, do którego pozew jest skierowany,
 • właściwe określenie wniosków pozwie, czyli między innymi określenie tego czy jest to pozew z orzeczeniem o winie czy bez.

Niezwykle istotnym elementem pisma jest jego uzasadnienie. W nim trzeba przytoczyć okoliczności faktyczne dla poparcia stanowiska procesowego. Konieczne jest wskazanie przyczyn rozpadu związku małżeńskiego oraz dołączenie do pisma potrzebnych załączników, które będą dowodami w całej sprawie. Co ważne, pozew musi być podpisany przez powoda czy prawnika, który go reprezentuje. Pamiętajmy o tym, że pozew o rozwód http://klimkowski-kancelaria.pl musi zawierać jasne żądania. Jeżeli w małżeństwie są małoletnie dzieci, wówczas w piśmie trzeba określić żądania dotyczące miejsca ich zamieszkania, władzy rodzicielskiej, alimentów i kontaktów. W 2021 roku pozew rozwodowy kosztuje 600 złotych. Opłatę sądową można dokonać, wykonując przelew na rachunek bankowy, tudzież naklejając na pozew znaki opłaty sądowej. W niektórych przypadkach można też ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych w całości czy części. Jest to możliwe, jeśli dowiedziemy tego, że nasza sytuacja materialna nie pozwala nam na uiszczenie opłaty.

Papiery rozwodowe - co jest potrzebne do rozwodu?

Jeśli decydujemy się na zakończenie związku małżeńskiego, musimy pamiętać, że w procesie ważny jest nie tylko sam pozew, ale także inne niezbędne dokumentu. Oprócz pozwu w dwóch egzemplarzach, musimy też złożyć:

 • dowód uiszczenia opłaty sądowej,
 • odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci,
 • odpis aktu małżeństwa.

Dokumentu do rozwodu muszą też zawierać pewne podstawowe informacje, takie jak:

 • rodzaj rozwodu (bez orzekania o winie czy z orzekaniem o winie),
 • dane osobowe obu stron,
 • uzasadnienie pozwu (czyli wskazanie najważniejszych przyczyn, które doprowadziły do rozpadu małżeństwa, wskazaniem dowodów popierających nasze stanowisko, opisanie sytuacji dzieci),
 • miejsce zamieszkania dzieci, wysokość alimentów na dzieci, władza rodzicielska i propozycje kontaktów z dziećmi.

W chwili podjęcia decyzji o rozwodzie z orzekaniem o winie wszystkie okoliczności faktyczne muszą znaleźć się w dokumentach do rozwodu https://www.hobby-education.com.pl/jak-rozwody-wplywaja-na-dzieci/. Musimy wskazać powody podjęcia takiej, a nie innej decyzji. Co ważne, musimy liczyć się z tym, że taki proces będzie trwał o wiele dłużej, aniżeli ten bez orzekania o winie. Konieczne jest też uwzględnienie właściwej dokumentacji, która będzie przedstawiała dowody, czy też wskazanie świadków, którzy mają wiedzę dotyczącą przyczyny rozpadu małżeństwa.

Jakie dowody do pozwu z orzekaniem o winie?

Najważniejszą kwestią w pozwie rozwodowym z orzekaniem o winie są dowody na winę drugiej strony. Mogą to być takie dokumenty jak:

 • faktury oraz rachunki,
 • nagrania,
 • e-maile i wiadomości tekstowe SMS,
 • zdjęcia,
 • raporty detektywistyczne,
 • dokumenty poświadczające założenie tak zwanej Niebieskiej Karty,
 • dokumentacja medyczna (wyniki badań, obdukcja lekarska).
 • bilingi rozmów telefonicznych.

Braki formalne w pozie o rozwód - co w takiej sytuacji?

W przypadku, kiedy nie dostarczyliśmy wszystkich niezbędnych dokumentów (np. odpis aktu czy brak opłaty), wtedy sąd wzywa do uzupełnienia braków formalnych. Mamy wtedy na to termin 7 dni. W sytuacji kiedy zostanie on przekroczony, to sąd odrzuci pozew. Takie odrzucenie pozwu nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji prawnych, aczkolwiek będziemy musieli złożyć pozew ponownie. Najlepiej więc od razu przygotować kompletną dokumentację.

Gdzie należy złożyć papiery rozwodowe?

Wszelkie dokumenty należy złożyć do sądu w 2 egzemplarzach. To my wysyłamy papiery do sądu, a sąd dostarcza je małżonkowi. Dla siebie zostawiamy trzeci egzemplarz pozwu. Pozew o rozwód razem z dołączoną do niego dokumentacją składamy osobiście czy też wysyłamy pocztą do sądu okręgowego właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jeżeli przynajmniej jedna ze stron pozostaje stale w tym okręgu. W innym wypadku pozew trzeba złożyć w miejscu zamieszkania pozwanego małżonka, gdy nie ma też tej podstawy, wówczas właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania powoda. Kiedy nasz pozew rozwodowy dotrze do sądu okręgowego, wówczas pozostaje nam czekać. Wszystkim zajmie się sąd, a jeśli w dokumentacji będą jakieś braki, zostaniemy wtedy o tym przez niego powiadomieni. Kiedy już sąd wyznaczy rozprawę i zarządzi doręczenie odpisu naszego pozwu drugiej stronie, oznacza to, że pozew jest kompletny.

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Komentarze    dodaj

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.