Wiadomości z Rudy Śląskiej

Uczniowie z "Toyoty" na europejskim szlaku zawodowym

  • Dodano: 2020-06-15 08:00, aktualizacja: 2020-06-22 13:49

"Dualne kształcenie w europejskim wymiarze” to projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej (popularna „Toyota” na Nowym Bytomiu) w ramach międzynarodowego programu Erasmus+. Szkoła po raz pierwszy proponuje uczniom odbywanie zagranicznych praktyk w zawodach takich jak technik pojazdów samochodowych, mechanik samochodowy, fryzjer, technik usług fryzjerskich i in. Pierwsi Beneficjenci programu spędzili już 2 tygodnie w słonecznej Portugalii, gdzie spotkali się dużym uznaniem tamtejszych pracodawców. Wyjazd kolejnych 16 osób planowany jest w 2021 roku.

Projekty realizowane w ramach mobilności edukacyjnej Erasmus+, mają na celu wspieranie uczniów, nauczycieli praktycznej nauki zawodu, kadry zarządzającej w placówkach oświatowych na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Wspierają one rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych oraz działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego. Dzięki udziałowi w stażu zagranicznym uczniowie zdobywają praktyczne doświadczenie i doskonalą swoje umiejętności językowe. Udział w mobilności ułatwia im przejście od etapu nauki do zatrudnienia.

Nauka zawodu to nie wszystko, w wolnym czasie uczestnicy programu poznają Portugalię i jej kulturę: Lizbonę, Sintrę, Fatimę, malownicze miejscowości położone nad oceanem... W czasie pobytu w Portugalii młodzi ludzie rozwinęli swoje umiejętności językowe, mogli wziąć odpowiedzialność za organizację swojego dnia i podnieśli kompetencje społeczne.

To niezwykle cenne doświadczenie podnosi atrakcyjność przyszłych absolwentów Zespołu Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej na rynku pracy. Technikum nr 1 oraz Branżowa Szkoła nr 1 już teraz kształcą w zawodach, które znajdują się w niezwykle ważnej prognozie zapotrzebowania na pracowników w wybranych sektorach, opracowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z innymi państwowymi instytucjami. Zawody mechaniczne, zawody związane z branżą motoryzacyjną, fryzjersko-kosmetyczną i wiele innych profesji - to oferta Zespołu Szkół nr 1 dla przyszłych absolwentów klas ósmych, którzy mogą mieć pewność, że dzięki współpracy szkoły z pracodawcami oraz realizowanym programom europejskim, uczniowie zdobędą solidne wykształcenie techniczne lub zawodowe.

Uczniowie z "Toyoty" na europejskim szlaku zawodowym

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.