Wiadomości z Rudy Śląskiej

"W naszej szkole, każdy ma prawo do sukcesu"

  • Dodano: 2020-06-08 09:00, aktualizacja: 2020-06-17 08:58

Szkoła Podstawowa nr 11, mieści się w dzielnicy Bielszowice.

Jesteśmy placówką kształcącą dzieci i młodzież, która z różnych powodów ma problemy z nauką. Podstawą przyjęcia dziecka do naszej szkoły, jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną. Na jego podstawie, prowadzimy kształcenie dostosowując  program nauczania do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka. Równolegle z procesem edukacyjnym, w ramach codziennej nauki, prowadzona jest terapia przez wykwalifikowanych fachowców, wskazanych w orzeczeniu wydanym przez poradnię.

Zarówno uczniom, jak i ich opiekunom zapewniamy fachowe wsparcie

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele przedmiotowi. Specjalizujemy się w pracy z dzieckiem posiadającym zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Zatrudniamy: surdopedagogów, tyflopedagoów, neurologopedów, oraz oligofrenopedagogów. Na co dzień w szkole pracuje psycholog oraz pedagog. Forma i rodzaj zajęć jest dobierana do indywidualnych potrzeb ucznia. Na sukces dydaktyczny i terapeutyczny naszych podopiecznych ma również wpływ liczebność klas, co jest odpowiedzią na ich indywidualne potrzeby. Nasze klasy liczą od dwóch do piętnastu osób.

Kolejnym atutem szkoły jest jej baza

Oprócz świetlicy szkolnej, przy której działa stołówka, placówka dysponuje pracowniami przedmiotowymi, gabinetami do prowadzenia terapii,  wspaniale wyposażoną salą doświadczania świata, salą Integracji Sensorycznej (SI), pracownią biofeedback a także np. salą gospodarstwa domowego. Dla najmłodszych, mamy do dyspozycji plac zabaw, położony na szkolnym boisku. 

Dodatkowo nad bezpieczeństwem i zdrowiem uczniów przez cały czas czuwa pielęgniarka szkolna, której kwalifikacje są zgodne z wymaganiami zdrowotnymi naszych podopiecznych. Uczniowie naszej szkoły, dojeżdżają do nas z różnych dzielnic Rudy Śląskiej. Chętnym dowóz uczniów naszej szkoły zapewnia miasto Ruda Śląska. 

W odpowiedzi na bieżące potrzeby mieszkańców miasta, stale wzbogacamy ofertę naszej placówki. Od kilku lat, prowadzimy zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju skierowane do najmłodszych, wymagających pracy terapeutycznej. Uczęszczają na nie maluchy do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Podstawą przyjęcia na tego typu terapię jest orzeczenie o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju, wydane przez publiczną PPP.

Działalność naszej szkoły od lat prężnie wspomaga powołane do tego celu Stowarzyszenie „WARTO!”. Z ramienia stowarzyszenia realizowanych jest wiele projektów wspierających naszych uczniów i ich rodzin, a przede wszystkim terapeutyczną działalność szkoły. Stowarzyszenie wspomaga także finansowo przedsięwzięcia kulturalne i turystyczne placówki.

Dbając o pełny i wszechstronny rozwój naszych podopiecznych, starając się rozwijać w nich pasję oraz próbując zapełnić pustkę w ofercie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z różnymi trudnościami proponujemy szereg działań wychodzących poza ramy oferty edukacyjnej. Np. raz w roku uczniowie wszystkich naszych klas, mają możliwość wyjazdu na Zieloną Szkołę, organizujemy cyklicznie sobotnie wycieczki oraz wyjścia dla rodzin. Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Olimpiad Specjalnych, w ramach których nasi podopieczni trenują i osiągają ogromne sukcesy sportowe.

Robimy wszystko, aby jak najlepiej kształcić, wychowywać i wspierać naszych uczniów. Nasza szkoła jest miejscem, w którym każde dziecko ma w przyjaznej atmosferze ma realne szanse na osiągnięcie własnego sukcesu.

Zainteresowanych, zachęcamy do głębszego poznania naszej oferty poprzez odwiedzenie strony http://www.sp11s.pl/ oraz https://www.facebook.com/przyjaznemiejsce Zapraszamy również do odwiedzenia naszej placówki.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny 32 242 01 07.

"W naszej szkole, każdy ma prawo do sukcesu"

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.