Ruda Śląska - portal miejski RudaSlaska.com.pl

Wiadomości z Rudy Śląskiej

Drugie życie koksowni

  • Dodano: 2018-10-09 06:30, aktualizacja: 2018-10-09 09:50

5-hektarowe tereny po byłej koksowni w Orzegowie zostaną zrekultywowane. Wczoraj w rudzkim magistracie podpisano umowę z wykonawcą, który opracuje dokumentację i zrealizuje całość inwestycji. Koszt przedsięwzięcia to ponad 21 mln zł. 85% tej kwoty stanowi dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki pochodzą z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Zakończenie prac w ramach tej inwestycji zaplanowane jest na rok 2021.

Zrekultywowany teren po koksowni będzie miał charakter rekreacyjno–kulturowy. Powstanie parku wiązało się będzie z zachowaniem pamięci o zakładzie, który przez wiele lat stanowił integralną część Orzegowa – tłumaczy prezydent Grażyna Dziedzic. - Ruda Śląska jest miastem zielonym, nam zaś zależy na tym, by dzięki temu była miastem przyjaznym dla mieszkańców. W tym celu z każdym rokiem przybywa zrewitalizowanych miejsc rekreacji. Jestem przekonana, że park na terenach po byłej koksowni przypadnie do gustu wielu osobom i będzie chętnie odwiedzanym miejscem, nie tylko przez rudzian – dodaje.

Inwestycja zrealizowana zostanie w systemie „zaprojektuj – wybuduj”. Oznacza to, że wyłoniony w przetargu wykonawca zarówno opracuje dokumentację projektową, jak i zrealizuje całość inwestycji. W ramach przedsięwzięcia do życia przywróconych zostanie prawie 5 ha terenu. Najważniejszą częścią inwestycji będzie zneutralizowanie niebezpiecznych związków, które zalegają nie tylko w gruncie, ale i w wodach podziemnych. W dalszej kolejności uporządkowana zostanie dzika roślinność. Na całym obszarze utworzone będą alejki z latarniami, pojawią się także ławki i inne obiekty małej architektury. Wybudowany zostanie również parking dla samochodów.

Istotną częścią przedsięwzięcia będzie zabezpieczenie ruin budowli po byłej koksowni. Utworzona  zostanie ścieżka dydaktyczna, która obejmie pozostałości po dawnym zakładzie oraz teren, na którym się znajdował. Będą tam informacje o historii tego miejsca i funkcjonowaniu koksowni – wymienia Łukasz Urbańczyk, Miejski Konserwator Zabytków.

Historia koksowni Orzegów, która pierwotnie nazywała się „Gotthard”, sięga 1900 r., kiedy rozpoczęły się pierwsze prace przy jej budowie. W 1903 r. powstała pierwsza 35-komorowa bateria pieców koksowniczych. W 1908 r. funkcjonowały już trzy baterie pieców oraz pięć kotłów. Węgiel do koksowni sprowadzano z pobliskiej kopalni Karol. Pod koniec II wojny światowej zakład został poważnie zniszczony. Pierwszy remont przeprowadzono już w latach 1947 – 1949, kolejne w następnych latach. Zakład swoją działalność zakończył ostatecznie w 1976 r. Koksownia Orzegów reprezentuje ostatni i najstarszy tego typu zakład na terenie Polski. Do dziś zachował się budynek wieży węglowej, fragment ciągu komór pierwszej baterii koksowniczej wraz z odcinkiem drogi dojazdowej oraz zbiornik smoły.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.