RudaSlaska.com.pl - 20 lat

Wiadomości z Rudy Śląskiej

Dymiące "kopciuchy" muszą zniknąć! Są określone terminy!

 • Dodano: 2021-04-07 12:00, aktualizacja: 2021-04-08 09:27

Do 31 grudnia br. w województwie śląskim należy wymienić kotły systemu centralnego ogrzewania, które nie spełniają wymogów „śląskiej uchwały antysmogowej”, a zostały wyprodukowane w 2006 roku lub wcześniej. Dla nieefektywnych kominków, pieców itp. termin ten przypada 31 grudnia 2022 r. Warto dodać, że Ruda Śląska już od siedmiu lat dofinansowuje zmianę systemu ogrzewania ze starego, węglowego na nowe, ekologiczne. „Uchwała antysmogowa” została podjęta przez Sejmik Województwa Śląskiego 7 kwietnia 2017 r.

Jak skorzystać z dotacji?

Nowo instalowane kotły dostarczające ciepło do systemu centralnego ogrzewania muszą spełniać co najmniej standard emisyjny 5. klasy, a kominki, piece i ogrzewacze co najmniej standard emisyjny według ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Działające już instalacje, które nie spełniają wymogów, a ich eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 r., muszą zostać wymienione zgodnie z terminami określonymi w uchwale. Dla kotłów z 2006 r. i starszych czas na wymianę upływa już 31 grudnia 2021 r. Natomiast w przypadku kominków, pieców itp. termin jest jeden – 31 grudnia 2022 r.

- Realną szansę na poprawę jakości powietrza daje nam nie sama uchwała antysmogowa, lecz świadomość mieszkańców oraz działania samorządów w zakresie walki z niską emisją – zaznacza wiceprezydent Krzysztof Mejer.

- Miasto Ruda Śląska od 2014 roku prowadzi dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania ze starego, węglowego na nowe, ekologiczne – dodaje.

Mieszkańcy mogą wymienić źródło ciepła na: ogrzewanie gazem, ogrzewanie olejem opałowym, ogrzewanie energią elektryczną (kotły elektryczne, promienniki IR), ogrzewanie przy użyciu ekologicznego niskoemisyjnego kotła węglowego lub kotła na pellet (spełniające wymagania 5. klasy), podłączenie do sieci ciepłowniczej. Wnioski przyjmowane są od 1 stycznia do 30 września.

Dopłata do wymiany nowego pieca

Kwota dofinansowania wynosi do 70% poniesionych nakładów finansowych na zakup urządzenia grzewczego lub podłączenie się do sieci ciepłowniczej, jednak nie więcej niż 2500 zł dla jednego jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, a dla budynku wielorodzinnego (powyżej dwóch lokali mieszkalnych) nie więcej niż:

 • 5000 zł w budynku do 10 lokali mieszkalnych,
 • 10000 zł w budynku od 11 do 20 lokali mieszkalnych,
 • 15000 zł w budynku powyżej 20 lokali mieszkalnych.

- W latach 2018-2020 na dofinansowanie wymiany indywidualnych źródeł ciepła miasto przeznaczyło prawie 1,3 mln zł – informuje Eugeniusz Malinowski, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa UM.

- Właściciele budynków jednorodzinnych korzystają również z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste powietrze” oraz odliczenia inwestycji przy rozliczeniu podatki PIT w ramach ulgi termomodernizacyjnej - dodaje.

Spółdzielnie mieszkaniowe oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej również prowadzą termomodernizacje i zmiany systemów ogrzewania w swoich zasobach korzystając ze środków bezzwrotnych oraz pożyczek z WFOŚiGW.

W mieście rozwijana jest sieć ciepłownicza

Jej głównym operatorem jest Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o. Infrastruktura spółki obejmuje 4 źródła wytwarzania ciepła o łącznej mocy zainstalowanej ponad 214 MW, sieć ciepłowniczą o długości ponad 144 km oraz 690 węzłów cieplnych. Ogrzewane są dzięki temu 1053 budynki mieszkalne.

Kolejne podłączenia finansowane są MPGM TBS oraz spółdzielnie mieszkaniowe. W ostatnich trzech latach ich inwestycje w tym zakresie, obejmujące podłączenie do sieci kilkudziesięciu budynków, zostały dofinansowane z budżetu miasta kwotą prawie 1,2 mln zł. Pozwoliło to na łączną redukcję rocznej emisji pyłu PM10 o ponad 73,6 t, a rocznej emisji pyłu PM 2,5 o ponad 61,1 t. Na lata 2021-2023 planowane jest podłączenie do sieci ponad 70 budynków, przede wszystkim w dzielnicach Orzegów i Godula.

Plany podłączenia do sieci dotyczą budynków przy ul.:

 • Mickiewicza 1,
 • Kokota 127-129-131, 133-135-137, 121-123-125, 149,
 • Bielszowickiej 112,
 • Okrężnej 4,
 • Damrota 5,
 • Furgoła 7, 9,
 • Chryzantem segm. A+B,
 • Kolbe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
 • Tiałowskiego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12,
 • Czereśniowej 10, 12, 14,
 • Damrota 5,
 • Chorzowskiej 9, 9A,
 • Gliwickiej 10,
 • Huloka 3, 4,
 • Przelotowej 3, 3A,
 • Plac Chopina 3, 4,
 • Bytomskiej 10, 16, 18, 34, 39, 41,
 • Młodego Górnika 2, 4, 6,
 • Hlonda 24, 33,
 • Królowej Jadwigi 12, 14, 16, 25, 27, 29, 31,
 • Czapli 8, 10, 12,
 • Warszawskiej 2, 4, 6, 8, 10,
 • Plac Jana Pawła II 4,
 • Wojska Polskiego 16, 18, 20, 22, 24,
 • Kościuszki 6, 8, 10, 12 oraz
 • Pordzika 2, 4.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że Węglokoks Energia ZCP dostosowuje źródła ciepła do nowych norm środowiskowych. Aktualnie realizowane są dwa strategiczne projekty. Wyeksploatowaną węglową ciepłownię Nowy Wirek zastąpi nowe źródło ciepła, składające się z układu wysokosprawnej kogeneracji (dwa silniki gazowe) oraz układu kotłów gazowych, a także szeregu instalacji i urządzeń pomocniczych. Z kolei modernizacja elektrociepłowni Mikołaj pozwoli na całkowitą rezygnację ze spalania węgla. Kotły zostaną przystosowane do spalania gazu ziemnego, dodatkowo zostanie zabudowana nowa szczytowo-rezerwowa kotłownia gazowa, składająca się z 2 kotłów wodnych.

W efekcie tych inwestycji zwiększy się efektywność instalacji i zostanie ograniczona emisja substancji szkodliwych dla środowiska, w tym dwutlenku węgla.

Uchwała antysmogowa dla Śląska

"Śląska uchwała antysmogowa" określa także paliwa, których nie można stosować w kotłach, kominkach i piecach. Są to: węgiel brunatny oraz paliwa stałe produkowane z wykorzystaniem tego węgla, muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem, paliwa, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15% oraz biomasa stała, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Straż miejska kontroluje piece i nakłada kary

Niestety, zdarza się, że do indywidualnych palenisk trafia wsad do tego nie przeznaczony, w tym również odpady. Straż Miejska prowadzi kontrole posesji pod tym kątem. Strażnicy zostali przeszkoleni w zakresie przepisów dotyczących kontroli oraz pobierania próbek z pieca. Stwierdzenie nieprawidłowości najczęściej kończy się mandatem karnym, a w przypadku skierowania sprawy do sądu - grzywną.

Kontrolowana przez strażników jest szeroko rozumiana gospodarka odpadami komunalnymi – nie tylko spalanie odpadów, ale też gospodarka odpadami ciekłymi oraz zgodność deklaracji śmieciowych ze stanem faktycznym:

 • w 2018 r. przeprowadzono 346 kontroli (102 mandaty karne, 24 pouczenia),
 • w 2019 r. - 1085 kontroli (141 mandatów karnych, 42 pouczenia),
 • w 2020 r. - 509 kontroli (68 mandatów karnych, 23 pouczenia).

Ubiegłoroczne kontrole zostały decyzją wojewody śląskiego ograniczone do niezbędnego minimum ze względu na pandemię koronawirusa.

Zobacz także

Komentarze (54)    dodaj »

 • Rudzianka

  Tak się zastanawiam, po nowym roku będzie jakiś zakaz palenia W tych kopciuchach? Kto będzie chodzil i sprawdzał wszystko? Kto poniesie koszty za mandat?

 • miroslaw.dyduch@gmail.com

  Pieniążki za wymianę kopciucha zgodnie z umową z UM będą wypłacane do 31.12.2025!!

 • Gosc

  Dla ułatwienia życia , polecam program czyste powietrze, które oferuje szereg ekologicznych rozwiązań, a w nim szczególnie kotły. https://czystepowietrze.eu/

 • Eko od d...strony

  Mogą wymieniać piece ale nich wszystkich mieszkańców familoków najpierw przyłączą do sieci ciepłowniczej lub gazowej a potem egzekwują eko ustawę.

 • BBBB

  Ktoś tam pisał o spalarni śmieci - ludzie, brak słów na was. Gdyby spalarnia śmieci została wybudowana w sposób ekologiczny i ciepło z niej doprowadzone do centralnego w mieszkaniach, to każdy by był chętny. Ekologiczne spalarnie śmieci nie szkodzą, ani nie smrodzą, lecz przy polskim zacofaniu - można pomarzyć!

 • BBBB

  To niech urząd miasta powie, gdzie mogę kupić PIEC EKOLOGICZNY ZA 3500 zł, aby załapać się na 70% DOFINANSOWANYCH OCHŁAPÓW!!! NAJPIERW MI ZABRONIONO PIECA INNEGO, NIŻ GÓRNOPALNY NA WĘGIEL (BO MIESZKAM W ZABYTKU), A TERAZ, PO 6 LATACH MAM ZNOWU WYMIENIAĆ PIEC?! A TAKI WAŁEK! WZIĘŁAM DUŻY KREDYT NA REMONT MIESZKANIA, A TERAZ MAM BRAĆ KOLEJNY, BO KTOŚ MI KARZE?! DZIADY! ŚMIECI BARDZO DROGIE, WODA BARDZO DROGA, PRĄD BARDZO DROGI, A JA MAM SIĘ PAKOWAĆ W DŁUGI, BO ZROBIŁAM WSZYSTKO ZGODNIE Z PRZEPISAMI! A SPRZEDAM W P..U I BĘDĘ PŁACIĆ PODATKI W INNYM MIEŚCIE! LUB ZA GRANICĄ!

 • olo

  czekam na te dofinansowanie od tamtego roku powiedzieli mi że srowid i na razie lipa

 • Torcida

  Na młodego górnika już 3 rok robią centralne haha

 • W d...palec

  Mają czas te c...

 • nestor

  Wiadomo było o tym od 2017, a teraz jak zwykle wszyscy się budzą. Trzeba było oszczędzać.

 • Jam łasica

  [...]

 • boluś

  W/H/ujek Dobra Rada ? Niydorozwój eli Upośledzynie ?

 • As

  Pincetplusy - elektorat pis i tak bedzie smrodzic kopciuchami.

 • xxl

  Ktoś tu ma poczucie humoru. Dofinansowanie do 70% poniesionych nakładów finansowych ale zwrotu nie więcej 2500 zł. Sam piec kosztuje średnio 8000-10000 zł to co to za walka z ekologią.

 • Dawid

  To nie ma być walka z ekologią. Tylko jej krzewienie. Wiesz co to znaczy ekologia?

 • abcd

  to przypomina zabawę w kotka i myszkę. Jaką dają dopłatę, tak będzie postępować wymiana. Dla tych co nie mają wiedzy szczególnie mieszkańcy bloków (również do urzędników). Jeśli ktoś chce wymienić piec na np. ogrzewanie gazowe to projekt, przyłącze, modyfikacja kotłowni i w końcu piec (kocioł) gazowy to koszt ok. 20000 zł, więc te 2500 zl to żałosne. Jak było tak będzie.

 • madre

  to jest tak jak z KOLEKTA NA REMONT DACHU W KOSCIELE nie chodzi o to aby dach wyremontowac ale o to aby 50lat zbierac i zbierac i zbierac pieniadze. POLSKIE URZEDY DZIAŁAJA TAK SAMO nie chodzi o wymiane picow na takie gdzie nie spalisz smieci chodzi o to aby urzednik mial co robic - musi pisac projekty wnioski i to musi trwac i trwac i trwac on biora za to kase a EFEKT MARNY

 • Ivett

  Urząd Miasta dofinansuje 2500 zł zwrot w 2025 roku ,pani w urzędzie mnie poinformowała ,piec 5 klasy na ekogroszek 13 500 z instalacją .Super nic dodać nic ująć .

 • rolmops

  są też piece 5 klasy na zwykły węgiel sporo tańsze bo 11kW można kupić za ok 3500zł

 • Nie górnik

  Kopcą ci co za darmo węgiel mają , zlikwidować zwykły węgiel, sprzedawać tylko eko groszek i po problemie . Bo ludziom nie przegodosz , wszystko zazwyczaj w [...].e mają. Ci co muszą kupować węgiel z własnej kieszeni palą groszkiem a ci co darmowy wegiel maja walą z łopaty i się nie przejmują

123

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.